Velkommen hos

BillederS1A

Juleskrab-2016

JULESKRAB konkurrence!

Vi giver kr. 5.000 oven i den normale "aflønning" til den klub, der sælger flest Juleskrabere... Kr. 3.000 til dem, der sælger næstflest... og kr. 2.000 til dem, der sælger tredieflest. Har I en afdeling/et hold, der står og mangler penge? - så husk at jeres klub kan tjene penge ved at sælge skrabespil. Vi ER klar med Juleskraberen sidst i Uge 39 - så reservér allerede nu jeres Juleskrabere på - 88 88 78 50 / sifa@sifa.dk - så vi kan have dem klar - når I kommer og afhenter. LÆS MERE!

Lederakademi

Lederakademi 2016/17

- tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder!
Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Aalborg Kommune. Kurset er udbudt i samarbejde med Aalborg Kommune og DGI Nordjylland og er derfor forbeholdt foreninger og klubber i Aalborg Kommune.
Formålet med lederakademiet er, at give dig - som nuværende eller ny leder - viden og værktøjer til at udvikle din forening - gøre den mere attraktiv - og derved tiltrække flere frivillige og medlemmer.
Underviserne gennemfører forløbet med proces, sparring, erfaring, relevant viden og værktøjer.
Målgruppen er nuværende og potentielle ledere i foreninger i Aalborg Kommune, der ønsker at blive endnu bedre til at varetage deres forenings interesser. Der optages maksimalt 24 deltagere.
Det vil, set med en forenings øjne, give en ekstra gevinst, hvis man har mindst to deltagere på akademiet. Mere INFO HER og TILMELDING HER!

Repræsentantskabsmøde 2016

SIFAs årlige Repræsentantskabsmøde blev afholdt den 2. maj 2016 i DGI-Huset i Nordkraft - referat fra mødet kan findes HER!

Nancy Moos

Årets Idrætsleder 2016

...hedder Nancy Moos - hun har siden 1990 været formand for Aalborg Damemotionsklub. Du kan læse motivationen for valget HER! Vi ønsker Nancy tillykke med den velfortjente pris!

Beretning 2016

Beretningen for 2016 er nu klar og udsendt til vores medlemsklubber. Sammen med beretningen er der medsendt tilmeldingsblanket/fuldmagt til Repræsentantskabsmødet den 2. maj 2016 kl. 17.00 i DGI-Huset i Nordkraft. Du kan se beretningen her!

Pressemøde-lilleSIFAs Kontingentpulje præsenteret...

På et pressemøde i Haraldslund den 30. marts præsenteredes SIFAs Kontingentpulje til nye borgere/flygtninge: "Aalborg har fået en opgave. Et stort antal flygtninge er landet i 2015 og endnu flere lander hos os i 2016.De er heldige at lande her. For her står vi sammen om opgaven..." LÆS MERE!

Udlodning til almennyttige foreninger fra spillehaller

Har jeres forening modtaget udlodning fra en eller flere spillehaller - skal I huske at søge om midler hos SKAT senest den 1. februar 2016. LÆS MERE!

TV BINGO GraesTilskudsmuligheder for 2016 er nu fastlagt

Som følge af forsatte positive signaler i den igangværende dialog med skatteministeriet vedr. bekendtgørelsesforslagene har SIFAs bestyrelse nu fastlagt - hvilke ansøgningsmuligheder, der er i 2016. - SE MERE!

VIP Ildjsjæle u. 25 år 2015

Kåringen af 2015s Danske Mestre finder sted i Stadionhallen den 3. marts 2016. Her finder Aalborg Kommunes og SIFAs kåring af 5 VIP Ildsjæle u. 25 år også sted. Indstillinger til priserne er foretaget via nettet - og der har været mange virkelig gode indstillinger, der har gjort det svært for kommitéen at udvælge de 5, men det er lykkedes. Du kan læse mere om priserne HER!

SIFAs repræsentantskabsmøde 2016...

Finder sted i Nordkraft den 2. maj kl. 17.00. Reservér allerede nu datoen. Indkaldelse med dagsorden udsendes iht. vedtægterne senest den 4. april. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, herunder forslag til ændring af vedtæg­terne, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts. Du kan læse referatet fra SIFAs repræsentantskabsmøde 2015 HER!

SIFA medlem af "En mere røgfri kommune” Version 2.0

Røgfrit-PartnerskabTi nye partnere skrev tirsdag 17. marts 2015 under på chartret for at fremme røgfrihed i Aalborg Kommune. Samarbejdet har som mål at inspirere og hjælpe borgerne til at kvitte tobakken.
 
Du kan læse mere om partnerskabet HER!

Økonomisk fairplay i idrætslivet!

SIFA har sendt brev til DIF, DGI og DBU - i dette opfordrer vi til økonomisk fairplay. Du kan se brevet her!

Good Governance

Good Governance er et begreb, som en lang række virksomheder, organisationer og foreninger i nyere tid har skullet forholde sig til. Begrebet kan i dansk foreningssammenhæng oversættes til ”principper for god foreningsledelse”. SIFA har dels defineret, hvad vi opfatter som Good Governance i forholdet mellem SIFA’s bestyrelse og medlemsforeningerne, og dels givet nogle anbefalinger til overvejelser og praksisser i den enkelte idrætsforening, som kan sikre Good Governance. SE MERE!

Børneattester kan hentes elektronisk

Siden 1. juli 2005 har det været lovpligtigt for bl.a. idrætsforeninger at indhente en børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der skal have direkte kontakt med - eller som fast færdes blandt børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med dem. Fremover kan børneattesterne indhentes via www.politi.dk og login med NemID. Det er lavet for at gøre det lettere at finde ud af, om nye medarbejdere, trænere, ledere, er dømt for seksualforbrydelser mod børn. Du kan læse mere HER!

Skattefri godtgørelse 2016

Du kan se pjecen med takster for 2016 til foreningens ulønnede medhjælpere, f.eks. trænere, ledere m.fl.. HER! 

Møder og arrangementer i 2016

Her finder du datoerne for SIFAs bestyrelsesmøder og andre arrangementer i 2016:

Kommende arrangementer:
28.11.16 Kl. 15.00-19.00 Lind- & Bestyrelsesmøde

 

Punkter som ønskes behandlet på bestyrelsesmøderne skal være SIFAs kontor i hænde senest 8 dage før afholdelse.

Billeder-S1

www.tvbingo.dk