Persondatapolitik

OVERSIGT
1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger
2. Hvad bruger vi dine oplysninger til
3. Hvad danner grundlag for vores behandling af oplysninger om dig
4. Hvem deler vi vores oplysninger med
5. Hvornår overfører vi personoplysninger til lande beliggende uden for EU
6. Hvor længe bevarer vi oplysninger om dig
7. Hvilke rettigheder har du – og hvor kan du klage

1. HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE OPLYSNINGER
Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:
SIFASHOPPEN
Teglgårds Plads 1, Niv. 9
DK-9000 Aalborg
CVR.nr. 1651 3512
sifa@sifa.dk

2. HVAD BRUGES DINE OPLYSNINGER TIL
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af aftalte ydelser/varer/services.
 • Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores tjenester.
 • Individuel markedsføring, målretning af skræddersyede tilbud og ydelser.
  SIFASHOPPEN foretager en profilering af dig og dit handelsmønster med henblik på, at fremsende dig de tilbud, der er mest relevante for dig som kunde.
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services.
 • I forbindelse med eventuelt opståede retskrav.

Afgivelsen af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt om levering af produkter eller tjenester.
I disse situationer vil vi ikke være i stand til, at tilbyde dig vores produkter eller tjenester medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

3. PÅ HVILKET GRUNDLAG BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER
Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.
Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Dit udtrykkelige samtykke som SIFASHOPPEN nyhedsbrevsmodtager.
 • Behandlingen er nødvending for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler SIFASHOPPEN, eksempelvis behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.
 • Behandlingen er nødvendige for, at SIFASHOPPEN eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse – for at målrette vores markedsføring på sociale medier eller andre hjemmesider.
  I disse tilfælde er oplysninger der videregives begrænset til oplysninger, du selv har indtastet på sifashoppen.dk – såsom e-mail adresse.

4. HVEM DELER VI DINE OPLYSNINGER MED
Vi deler oplysninger om dig med:

 • Vores leverandører af IT-services (databehandlere).
 • Internt i SIFA.
 • Eksterne revisorer.
 • Facebook og Google med henblik på online annoncering fra SIFA.
 • Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.
 • Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål, at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.

Vi deler IKKE dine oplysninger om dig med tredjeparter i markedsføringsøjemed.

5. HVORNÅR OVERFØRER VI PERSONDATA TIL LANDE UDEN FOR EU/EEA
SIFASHOPPEN benytter ikke behandlere placeret uden for EU/EEA.

6. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER
Oplysninger du selv har indtastet på sifashoppen.dk, gemmes så længe du opretholder medlemsskabet af vores nyhedsbrevsliste.
Hvis du framelder dig vores nyhedsbrevsliste, så sletter vi dine oplysninger, som er indtastet i forbindelse med tilmeldingen.
Transaktionsoplysninger i forbindelse med køb af varer eller andre services gemmes i 6 år som følge af Bogføringsloven.

7. HVILKE RETTIGHEDER HAR DU
Som kunde hos sifashoppen.dk har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

 • Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger på sifashoppen.dk.
 • Sletning efter anmodning (se nedenfor).
 • Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger, du selv har afgivet til SIFASHOPPEN i et struktureret maskinlæsbart format.
 • Mulighed for at tilbagetrækning af dit samtykke.
  Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.
 • Mulighed for at gøre indsigelse mod profilering.
 • Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.

Som kunde hos SIFASHOPPEN har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger, ligesom du har mulighed for at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.
Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos SIFASHOPPEN slettet.
Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende:

 • Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen).
 • Oplysningerne viser sig at være urigtige.
 • Oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet.
 • Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation.
Hvis du mener at SIFASHOPPEN behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i det land, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

Du kan indgive en klage til det danske datatilsyn ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/