Aalborg Fonden

Aalborg Fonden

Image

Søg økonomisk støtte til et godt formål!

Aalborg-Fonden’s formål er at støtte almene, velgørende, humanitære, kunstneriske eller videnskabelige formål.
Endvidere er det muligt at opnå støtte til videreuddannelse, studieophold mv.

Hvem kan søge?

I henhold til fondens vedtægter, skal ansøger for at opnå støtte til uddannelses-formål have eller have haft et tilknytningsforhold til det område, inden for hvilket Aalborg Diskontobank og dens afdelinger virkede (Nordjylland).
Uddelinger til andre formål end uddannelse, bør i størst muligt omfang tilgodese formål, der henhører under Region Nordjylland.

Hvornår?

Ansøgningsfristen er 1. juli.

Hvordan?

Send en begrundet ansøgning (der er ikke et officielt skema) om det ønskede beløb.
Ansøgningen skal være vedlagt relevante informationer om projektet, samt dokumentation for tilhørsforhold til Nordjylland.
Anfør desuden en mailadresse til kontakt.
Legater uddeles i september, og kun legatmodtagere får besked.

Send ansøgningen til:

Aalborg-Fonden
Danske Bank
Att. Lise Loell
Algade 53
9000 Aalborg