Hjælp til selvhjælp…

Hjælp til selvhjælp…

Her kan der downloades en ”tak for hjælpen”-annonce, som I meget gerne må bruge på jeres hjemmeside, på Facebookside, i klubblad og/eller som plakat.

Jo mere reklame –
jo flere spillere –
jo flere penge til uddeling…

Download annonce i PDFDownload annonce i JPG