Aalborg Klatreklub har fået tilskud til begyndertur til Sverige

Aalborg Klatreklub har bl.a. fået tilskud til deres begyndertur til Sverige

TV BINGO Puljen

SIFAs medlemsklubber har mulighed for at søge tilskud til mange forskellige ting – men en decideret facitliste kan der ikke laves – da ansøgningerne bliver behandlet individuelt – og der bliver løbende arbejdet med retningslinjerne for tildeling af tilskud i de enkelte puljer. Nedenfor har vi prøvet på at lave en oversigt i overskriftsform – så du kan se hvilke ting – der er mulighed for at søge tilskud til (uden at man kan regne med at få tilskud).

Transport- og tilmeldingsomkostninger:
 • Nationale turneringer:
  • Mindre idrætsgrene, hvor transportomkostningerne pga. geografien er et markant problem. Med turnering menes der en fortløbende, sammenhængende afvikling over flere gange (måneder) – der kulminerer med op-/nedrykning/mesterskab. Der kan kun søges til klubbens 1. hold, hhv. kvinder/herrer, senior/ungdom. Mindre idrætsgrene tæller pt. bl.a.: Amerikansk fodbold, Atletik, Basketball, Cricket, Floorball, Ishockey, Rugby, Ultimate og Volleyball. Følgende “store idrætsgrene” kan IKKE ansøge til denne kategori: Badminton, Fodbold, Håndbold og Svømning.

   Det årlige tilskud vil blive tildelt som bloktilskud efter estimerede omkostninger.

   Detaljeret budget skal være SIFA i hænde inden turneringsstart.

 • Stævner, ture, Cups og træningslejre i ind- og udland:
  • Det er et krav, at der er et aktivt sportsligt indhold. Der kan max. søges 1 gang om året pr. hold
 • DM/Landsmesterskaber
  • Gælder IKKE de ”store idrætsgrene” (se ovenfor).
Udvikling af Eliten i klubben:
 • Specielle tiltag for at udvikle Eliten i klubben.

  Budget samt beskrivelse skal fremsendes inden igangsætning af projektet.

Landskamp(e) og -holdssamling(er), DM, NM, EM og VM:
 • Hvis der er egenudgifter i forbindelse med deltagelse i ovennævnte.
Initiativer til udvikling og bedring af idrættens vilkår:
 • Specielle tiltag for at udvikle og forbedre idrættens/klubbens vilkår.

  Budget samt beskrivelse skal fremsendes inden igangsætning af projektet.

Træner-/lederuddannelse i udlandet:
 • Dygtiggørelse af trænere, instruktører og ledere uden for landets grænser
Træner-/lederuddannelse i Danmark:
 • Kun uddannelse som falder uden for Aalborg Kommunes rammer for ”Tilskud til leder- og instruktøruddannelse”.
Afholdelse af arrangementer:
 • Arrangementer der primært aktiverer vores unge idrætsudøvere endnu mere.
  Gælder IKKE almindelige stævner – f.eks. “hjemmestævner” i håndbold eller lignende – det skal være “noget ekstraordinært”.
 • Vær opmærksom på, at der skal søges senest 14 dage før afholdelse.

Generelle regler for ansøgninger:

 • Alle ansøgninger skal være underskrevet af klubbens hovedformand. Vi godtager ansøgninger sendt fra hovedformandens mailadresse – som underskrevet.
 • Ved beregning af kørselsudgifter til private biler følger vi statens mindstetakst, p.t. kr. 2,23 pr. kørt km – uden at man skal regne med 100 % dækning.
 • Det er en betingelse for at modtage tilskud, at klubben efterfølgende, med indsendelse af en udfyldt og underskrevet “Tro & Love erklæring, dokumenterer, at turen er gennemført.
  Blanketten skal indsendes senest 1 måned efter afvikling eller respektivt modtagelsen af tilsagnet – sker dette ikke – vil det tildelte tilskud automatisk blive annulleret!

For alle ansøgninger gælder, at der IKKE ydes tilskud til:

 • Arrangementer der er afholdt:
  Ansøgninger skal altid mailes/indsendes før et arrangement.
  SIFA lukker kl. 12 om fredagen, og vi betragter ikke ansøgninger, der findes i postkassen – hverken fysisk eller på mail – mandag morgen, som modtaget rettidigt for et arrangement i den pågældende weekend.
 • Udgifter der er afholdt/materialer der er anskaffet:
  Ansøgninger skal altid mailes/indsendes før afholdelse af udgifter til f.eks. materialer/
 • Ophold:
  Der ydes ikke tilskud til overnatning og forplejning.
 • Arrangementer der ligger inden for en radius af 125 km fra klubbens adresse.
  Træningslejre for ungdom kan dog undtages herfor.
 • Arrangementer hvor tilskuddet til transportudgiften vil være under kr. 500,-.

Ansøgningsfrist:

Ansøgningerne behandles løbende hen over året.

Download ansøgningsskema i Excel! Download ansøgningsskema i PDF!

Har du spørgsmål vedrørende ansøgninger, kan de rettes til Søren via telefon 8888 7858 eller på mail sl@sifa.dk

Udfyldte ansøgningsskemaer skal sendes til:
SIFA
Teglgårds Plads 1, Niv. 9
9000 Aalborg

Eller mailes til:
sl@sifa.dk