Aalborg Klatreklub har fået tilskud til begyndertur til Sverige

Aalborg Klatreklub har i 2016 fået tilskud til deres begyndertur til Sverige

TV BINGO Puljen

SIFAs medlemsklubber har mulighed for at søge tilskud til mange forskellige ting – men en decideret facitliste kan der ikke laves – da ansøgningerne bliver behandlet individuelt – og der bliver løbende arbejdet med retningslinjerne for tildeling af tilskud i de enkelte puljer. Nedenfor har vi prøvet på at lave en oversigt i overskriftsform – så du kan se hvilke ting – der er mulighed for at søge tilskud til (uden at man kan regne med at få tilskud).

Transport- og tilmeldingsomkostninger:
 • Nationale turneringer:
  • Mindre idrætsgrene, hvor transportomkostningerne pga. geografien er et markant problem.
   Med turnering menes der en fortløbende, sammenhængende afvikling over flere gange (måneder) – der kulminerer med op-/nedrykning/mesterskab.
   Der kan kun søges til klubbens 1. hold, hhv. kvinder/herrer, senior/ungdom.
   Mindre idrætsgrene tæller pt. bl.a.: Amerikansk fodbold, Atletik, Basketball, Cricket, Floorball, Ishockey, Rugby, Ultimate og Volleyball.
   Følgende “store idrætsgrene” kan IKKE ansøge til denne kategori: Badminton, Fodbold, Håndbold og Svømning.
   Det årlige tilskud vil blive tildelt som bloktilskud efter estimerede omkostninger.
   Detaljeret budget skal være SIFA i hænde inden turneringsstart.
 • Stævner, ture, Cups og træningslejre i ind- og udland:
  • Det er et krav, at der er et aktivt sportsligt indhold.
   Der kan max. søges 1 gang om året pr. hold
 • DM/Landsmesterskaber
  • Gælder IKKE de ”store idrætsgrene” (se ovenfor).
Udvikling af Eliten i klubben:
  • Specielle tiltag for at udvikle Eliten i klubben.
   Budget samt beskrivelse skal fremsendes inden igangsætning af projektet.
Landskamp(e) og -holdssamling(er), DM, NM, EM og VM:
   • Hvis der er egenudgifter i forbindelse med deltagelse i ovennævnte.
Initiativer til udvikling og bedring af idrættens vilkår:
   • Specielle tiltag for at udvikle og forbedre idrættens/klubbens vilkår.
    Budget samt beskrivelse skal fremsendes inden igangsætning af projektet.
Træner-/lederuddannelse i udlandet:
    • Dygtiggørelse af trænere, instruktører og ledere uden for landets grænser
Træner-/lederuddannelse i Danmark:
    • Kun uddannelse som falder uden for Aalborg Kommunes rammer for ”Tilskud til leder- og instruktøruddannelse”.
Afholdelse af arrangementer:
    • Arrangementer der primært aktiverer vores unge idrætsudøvere endnu mere.
     Gælder IKKE almindelige stævner – f.eks. “hjemmestævner” i håndbold eller lignende – det skal være “noget ekstraordinært”.
    • Vær opmærksom på, at der skal søges senest 14 dage før afholdelse.

Generelle regler for ansøgninger:

    • Alle ansøgninger skal være underskrevet af klubbens hovedformand.
     Vi godtager ansøgninger sendt fra hovedformandens mailadresse – som underskrevet.
    • Ved beregning af kørselsudgifter til private biler følger vi statens mindstetakst, p.t. kr. 1,99 pr. kørt km – uden at man skal regne med 100 % dækning.
    • Det er en betingelse for at modtage tilskud, at klubben efterfølgende, med indsendelse af en udfyldt og underskrevet “Tro & Love erklæring, dokumenterer, at turen er gennemført.
     Blanketten skal indsendes senest 1 måned efter afvikling eller respektivt modtagelsen af tilsagnet – sker dette ikke – vil det tildelte tilskud automatisk blive annulleret!

For alle ansøgninger gælder, at der IKKE ydes tilskud til:

    • Arrangementer der er afholdt:
     Ansøgninger skal altid mailes/indsendes før et arrangement.
     SIFA lukker kl. 13 om fredagen, og vi betragter ikke ansøgninger, der findes i postkassen – hverken fysisk eller på mail – mandag morgen, som modtaget rettidigt for et arrangement i den pågældende weekend.
    • Udgifter der er afholdt/materialer der er anskaffet:
     Ansøgninger skal altid mailes/indsendes før afholdelse af udgifter til f.eks. materialer/
    • Ophold:
     Der ydes ikke tilskud til overnatning og forplejning.
    • Arrangementer der ligger inden for en radius af 125 km fra klubbens adresse.
     Træningslejre for ungdom kan dog undtages herfor.
    • Arrangementer hvor tilskuddet til transportudgiften vil være under kr. 500,-.

Deadlines for ansøgninger i 2018:

7. februar – 13. marts – 11. april – 23. maj – 6. juni – 15. august – 12. september – 3. oktober – 7. november – 28. november

Download ansøgningsskema i Excel! Download ansøgningsskema i PDF!

Har du spørgsmål vedrørende ansøgninger, kan de rettes til Søren via telefon 8888 7858 eller sl@sifa.dk

Udfyldte ansøgningsskemaer skal sendes til:
SIFA
Teglgårds Plads 1, Niv. 9
9000 Aalborg

Eller mailes til:
sl@sifa.dk

[/cs_section]