SIFAs mangeårige æresmedlem Inga Højmark er afgået ved døden

Det tidligere bestyrelsesmedlem gennem 27 år – hvoraf de 25 var som kasserer – Inga Højmark – er afgået ved døden. Hun blev udnævnt som æresmedlem i 2002 og ville være blevet 92 år den 10. marts d.å.

SIFA har altid været noget specielt for Inga, og Inga har altid været noget specielt for SIFA – vi vil altid komme til at savne hendes altid smilende væsen.

Da hun sagde farvel til kassererposten i SIFA i 2007, indvilgede hun i at blive revisorsuppleant, og senere var hun i mange år med i styrelsen på SIFA Idrætshistorisk Samling.

Inga var også æresmedlem i Idrætsklubben 1919 og modtog i 1990 JHFs sølvnål og Dansk Idræts-Forbunds guldnål i 1996.

Varme tanker til Jørgen og hele familien.

Æret være Inga Højmarks minde.