Aktive Fællesskaber II

Aktive Fællesskaber II

– et samarbejde mellem Boligforeningerne i Aalborg og SIFAs foreninger.

Som bekendt fik SIFA i samarbejde med de almennyttige boligselskaber i Aalborg Kommune i 2021 en stor pose penge, som foreninger, der mødte Corona med kreativitet, kunne søge tilskud i.
Mange fællesskaber tog områderne mellem husene i brug under pandemien.

Mødesteder og fællesskaber ER vigtige.
Det så vi under COVID-19, hvor foreninger og fællesskaber fandt helt nye måder at mødes på om deres aktiviteter.
Nu får SIFAs medlemsforeninger med økonomisk støtte fra Realdania mulighed til at fortsætte eller genoptage deres initiativer fra Coronatiden.

Den iderigdom – som var under pandemien – har Realdania ønsket at samle op på med puljen ”De nye folkerum” under indsatsen RESPOND – rammerne for den nye hverdag.
En puljen på i alt 2 mio. kr., der modtog 262 ansøgninger, og efter to udvælgelsesrunder er der udvalgt 27 projekter, som Realdania støtter med op til 100.000 kr. pr. ansøgning – og derimellem er SIFA og boligforeningerne i Aalborg.

Nye løsninger og gode ideer
Den samlede RESPOND-indsats har som mål at samle op på læringen fra pandemien og undersøge, hvordan vi konstruktivt kan bruge både erfaringer og ideer fra perioden til fremadrettet at skabe større robusthed i det byggede miljø.
Realdania nævner, at i Aalborg rykkede idrætsforeninger deres aktiviteter ud i forskellige lokaler i almene boligområder med det formål at få flere med ombord.

Facts:

 • Den nye runde løber fra 1. april 2023 – 31. marts 2024.
 • 100.000 kr. til aktiviteter gennem Realdanias pulje ”De nye folkerum”
 • Fokus på fremtidens foreningsliv herunder bedre udnyttelse af faciliteter, nye foreningstilbud og nye samarbejdsformer
 • Fokus på det nære, det lokale og tryghed
 • Skal både gavne foreningerne og sikre sundhed og trivsel i almene boligområder

Hvad kan foreninger søge støtte til?

 • Man kan søge om støtte til 2 overordnede, selvstændige og afgrænsede projektforløb eller et enkelarrangement f.eks. et Åbent Hus.
 • Vi støtter både projekter, der vedrører foreningernes grundlæggende aktiviteter, og projekter, der udvider foreningernes aktiviteter.

Hvor meget kan foreninger ansøge om?

 • Op til kr. 2.500 kr. pr. projekt/forløb pr. forening.

Man kan søge tilskud til:

 • Rekvisitter, der er afgørende for at aktiviteten kan afholdes f.eks. ”låneketchere” til afvikling af badmintonarrangement.
 • Aflønning af instruktør/klub dog maksimalt kr. 175 pr. time
 • Foreningspas

Hvad kan foreninger ikke søge støtte til?

 • Færdige projekter/investeringer; elitesatsninger; faste driftsmæssige udgifter; rejser/sociale udflugter; personligt/individuelt ejet udstyr.

Hvor mange gange kan foreningen ansøge puljen?

 • Der kan søges til 2 projekter/forløb pr. forening men det er et krav ‐ at det er til forskellige målgrupper f.eks. Børn/unge, Voksne eller Seniorer (1 projektforløb er minimum 4 på hinanden følgende arrangementer/prøvetræninger).

Retningslinjerne for puljen evalueres og revideres løbende af puljens bevillingsudvalg.

Foreningspas

‐ et gratis medlemskab af en forening i et halvt år:

 • Tilskud til Foreningspas kan søges af alle de klubber, der har gennemført et projektforløb (4 på hinanden følgende arrangementer/prøvetræninger).
 • Der kan gives 50% tilskud i et halvt år dog maksimalt kr. 400 pr. person.
 • Der skal gives 6 måneders gratis kontingent for, at puljen kan søges ‐ dvs. at når klubben giver 3 måneders gratis kontingent, så giver puljen også 3 måneder.
 • Pengene søges ‐ når det nye medlem har modtaget klubbens 3 måneders prøvetid.
 • Man kan ikke søge 400 kr., hvis klubbens normale kontingent er 400 kr. pr. år, så kan der kun søges 100 kr. pr. person.

Hvem kan søge:

 • Det er Klubben/foreningen, som skal søge
 • og det kræver IKKE en lang økonomisk udredning.
 • Hvem kan man søge Foreningspas til?
 • Alle der har deltaget i projektet og som fortsætter i klubben.
 • Der udbetales ikke penge til nuværende medlemmer af foreningen.

Sådan gør du:

Udfyld ansøgningsskemaet herunder og send det til sl@sifa.dk

Så hører du fra os ASAP.

Efter arrangementet er afholdt – skal du sende et udfyldt skema med antal deltagere – og hvis der er nogen, der skal have gratis kontingent for at komme i gang – så sender du anmodning om foreningspas til samme mailadresse.