Små job med mening – i forening

De fleste virksomheder kender til småjobs, der er at finde langt nede på en allerede travl agenda eller reelt ikke bliver løst.
Samtidig er der mange mennesker, som ikke kan arbejde 37 timer om ugen, men gerne vil have en fast tilknytning til arbejdsmarkedet i et mindre antal timer.

Det var udgangspunktet, da Fokus Folkeoplysning i Aalborg i 2017 tog initiativ til projektet ”Små job med mening”, hvor der skabes kontakt mellem virksomheder med småjobs og potentielle småjobbende medarbejdere.

Med støtte fra Spar Nord Fonden og koordineringsindsats fra SIFA blev projektet ved årsskiftet tilføjet en ekstra dimension i form af knopskydningen ”Små job med mening – i forening”.
Her er tanken, at en idrætsforening ved at rekruttere en småjobber gennem projektet slipper for at stå med ansættelsesforholdet og kan fokusere på at udpege de konkrete opgaver, som det giver bedst mening at få løst.

Et stort antal af SIFAs medlemsforeninger har takket ja til tilbuddet om at få en småjobber i 200 timer fordelt over 2023.
Foreningens eget bidrag er 25 kr. plus moms pr. time, mens projektet sørger for en samlet lønudbetaling på 140 kr. pr. time inkl. feriepenge.
Ud over den minimale betaling skal værtsklubben definere, hvilke opgaver småjobberen skal hjælpe med at løse, ligesom der skal udpeges en fast kontaktperson for småjobberen.
Til gengæld sørger projektet for at matche klubbens behov med den optimale kandidat, ligesom det er projektet, der varetager alt papirarbejdet og i øvrigt støtter op undervejs i forløbet.

Indtil videre har samlet set 35 småjobbere haft glæde af projektet.
Det er i sig selv rigtig godt, men endnu bedre er det faktisk, at vi nu ser flere af dem gå videre til et varigt flexjob i den idrætsforening, de har været tilknyttet.

Den helt gode nyhed er – at vi og vi regner med at Spar Nord Fonden støtter projektet i yderligere tre år – så derfor er der en indbydelse til endnu morgenmøde (12/12 kl. 8-10) på vej til vores foreninger.

Billedet er fra Aalborg Fægteklub, hvor Kristoffer småjobber to dage om ugen.