Handelsbetingelser for SIFAshoppen

Handelsbetingelser for SIFA SHOPPEN

(Gældende fra 20. november 2018)

Generelle oplysninger:
Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg (SIFA)
Forening
CVR. Nr. 16513512
Teglgårds Plads 1, Niv. 9, 9000 Aalborg
sifa@sifa.dk
Telefon 98 12 46 88
Etableret 1911

Medlemskab:
For at handle på SIFA SHOPPEN skal man være oprettet som bruger på tvbingo.dk – er du ikke det – kan du oprette dig HER!
Efter oprettelsen skal du notere dit medlemsnummer – som skal indtastes under ordreoprettelsen på SIFA SHOPPEN.

Betaling:
Betaling på sifa.dk foregår ved anvendelse af betalingskort/kreditkort.
SIFA anvender et sikkert betalingssystem, hvor alle kortbetalinger foregår via ePay og kortinformationerne sendes med SSL-krypteret forbindelse.
SIFA tillægger ikke gebyr på betalingskort.

Levering:
SIFA leverer hovedsageligt vores kunders bestillinger med GLS, Post Nord eller ved store forsendelser en fragtmand. Leveringerne følger pågældende transportørs. Forsendelse i Danmark er gratis. SIFA sender kun til fastlandet og brofaste øer – kontakt SIFA for udarbejdelse af et tilbud på levering til IKKE brofaste øer, Grønland og Færøerne. Forventet leveringstid er 2 – 4 hverdage, dog vil bestillingsvarer som udgangspunkt have en længere leveringstid.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret):
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du:
a) har modtaget din vare

b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis

c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives på tlf. 98 12 46 88 eller på sifa@sifa.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du medsendt din ordrebekræftelse og nederst i dette dokument. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Returnering:
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. 55 DKK.

Varer undtaget fortrydelsesretten:
Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

 1. Aftaler omfattet af § 7, stk. 2: Spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller
 2. Udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,
 3. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,
 4. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,
 5. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
 6. Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,
 7. Levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på,
 8. Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,
 9. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på,
 10. Levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer,
 11. Aftaler, der indgås på en offentlig auktion,
 12. Levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres,
 13. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,
 14. Finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
 15. Aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.

Varens stand, når du sender den retur:
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet:
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den. Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

SIFA
Teglgårds Plads 1, Niv. 9
9000 Aalborg

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse, mod forudgående aftale.

Hvad skal jeg sende med tilbage?:
Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.

Ekspeditionen går hurtigere hvis, du ligeledes udfylder vores formular/standardfortrydelsesformular eller vedlægger følgende:

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret):

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når du handler på www.sifa.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?:
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger
Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen sendes til:
SIFA
Teglgårds Plads 1, Niv. 9
9000 Aalborg

Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os:
Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik):
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn Adresse Telefonnummer E-mailadresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg (SIFA) og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og webshop ansvarlige for Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg (SIFA) har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på www.sifa.dk er Søren Larsen.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til www.sifa.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg (SIFA) har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg (SIFA) via e-mail sifa@sifa.dk.

Læs mere på: https://sifa.dk/sifashoppen/persondatapolitik/

Klageadgang:
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Søren Larsen via sl@sifa.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan viderebringes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk såfremt deres betingelser er opfyldt.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her:
http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse:
sifa@sifa.dk.

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til SIFA
Teglgårds Plads 1, Niv. 9
9000 Aalborg

sifa@sifa.dk

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*): xxxx yyyy

Bestilt den (*)/modtaget den (*)

Forbrugerens navn/Forbrugernes navne

Forbrugerens adresse/Forbrugernes adresse)

Forbrugerens underskrift/Forbrugernes underskrifter (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Dato

(*) Det ikke relevante udstreges