Nordea Danmark Fonden

Glade modtagere fra Nordea uddeling i 2017 🙂

Prismodtagerne hos Nordea Danmark Fonden Bankrådsområde Aalborg skal findes blandt amatøridrætsudøvere, frivillige idrætsledere eller idrætsklubber, som gennem ydelse af præstationer eller indsatser gør sig fortjent til påskønnelse.

 • Klubberne skal have adresse i bankområdet.
 • Prisen søges skriftligt og foregår gennem de respektive idrætsklubber i området.
 • Prisen andrager 100.000 kroner årligt og uddeles i en eller flere portioner af minimum kr. 5.000.
  Den maksimale portion er på kr. 20.000 kroner.
 • Prisen uddeles 2 gange årligt.
 • Ansøgningsfrist er den 1. maj 2018 og den 1. november 2018.
 • Prisen uddeles af Nordea Fonden’s bestyrelse efter indstilling fra en priskomité, som består af Aalborg Bys borgmester, formanden for SIFA og filialdirektøren for Nordea – bankrådsområde Aalborg.
Hvad kan der søges/ikke søges til:
 • Amatøridrætsudøvere, frivillige idrætsledere eller idrætsklubber, som gennem ydelse af præstationer eller indsatser gør sig fortjent til påskønnelse.
 • eSport - etablering og afholdelse af arrangementer.
 • Sportsmateriel/-rekvisitter - herunder sikkerhedsudstyr til skydning (IKKE skydevåben).
 • IKKE til rejseudgifter eller træningsophold.
 • Enkeltpersoner kan IKKE søge – men klubben kan søge for personen.
Download ansøgningsblanket
PDF-format