Lind Puljen

Lind Puljen

I Lind Puljen kan der søges om tilskud til sportsmateriel og -udstyr - som knytter sig til foreningens aktiviteter.
Ansøgninger behandles løbende.
Der kan kun ansøges 1 gang pr. kalenderår.

Hvem kan søge:

 • SIFAs medlemsklubber

Hvad kan der søges til:

 • Sportsmateriel og -udstyr, der knytter sig til foreningens aktiviteter.

Hvad kan der ikke søges til:

 • Færdige projekter og allerede foretagne indkøb/investeringer
 • Rene elitesatsninger
 • Faste driftsmæssige udgifter - herunder trænerløn, spilletøj/dragter, faste lokaleudgifter og turnerings-gebyr
 • Kontingentdækning eller -reduktion
 • Sociale udflugter
 • Særligt materiel, der knytter sig til foreningens aktiviteter som for eksempel mål/net
 • Almindeligt primært materiel til den enkelte udøver som for eksempel bolde
 • Personligt/individuelt ejet udstyr, herunder præmier og tøj til enkeltpersoner
 • Ansættelse og projektansættelse i foreningen
 • Kontorudstyr
 • Spille- og fritidstøj.

Ansøgningsfrist:

 • Løbende.

Ansøgningsform:

 • Ansøgning med beskrivelse af formål, materiale og budget mailes til: sl@sifa.dk

Har du spørgsmål vedrørende ansøgninger, kan de rettes til Søren via telefon 8888 7858 eller sl@sifa.dk

Retningslinjerne for Lind Puljen evalueres og revideres løbende af puljens bevillingsudvalg.

At en projekttype ikke fremgår af ovennævnte, er ikke ensbetydende med, at den ikke kan falde uden for puljens retningslinjer.


Historien bag Lind Fonden


Rikke og Peter Lind var ikke hvemsomhelst.

Idéer, vovemod samt handelstalent er nogle af de superlativer, som vi i dag tør sætte på deres livsforløb.

Begge havde de flycertifikat og de opfandt begrebet “konfirmandflyvninger”.

Købte man sine fine nye konfirmationssko hos CITY Fodtøj – deltog man i lodtrækningen om en rundtur over Aalborg i ægteparrets privatmaskine.Hestesporten havde ægteparrets store interesse og hesteopdræt optog en stor del af fritiden.
Som den igangsætter Peter Lind var, mente han at en væddeløbsbane hørte en by af Aalborgs størrelse til.
Aalborg Væddeløbsbane blev lavet og Peter Lind sad i formandsstolen for Aalborg Væddeløbsforening fra 1954-1971.

I 1984 døde Rikke og Peter Lind i en alder af 88 og 89 år.

Ægteparret for hvem kærligheden til idrætten i Aalborg blev udmøntet i mere end ord.

De 2 flittige mennesker drev i næsten 60 år “Skotøjsmagasinet CITY” i Bispensgade.Et dristigt og smart salgstiltag, der udover masser af kunder i forretningen gav mange konfirmander en utrolig oplevelse.

I mere end 30 år – fra 1930 og frem – udsendtes et par gange årligt et katalog til de fleste husstande i Nordjylland.
Kataloget sendtes også til Færøerne.
Kataloghandelen gav masser af arbejde og man solgte kassevis af sko.
Der var efterhånden åbnet filialer i Vejgaard, Thisted, Brønderslev og København.
Lige til forretningen i 1983 blev solgt, mødte Rikke og Peter Lind hver dag fra morgen til aften.


Roklubben Ægir havde ligeledes parrets bevågenhed og gennem årene skænkede de klubben ikke mindre end seks af de dyrebare både.
Ægteparret Lind blev begge udnævnt til æresmedlemmer i klubben.

Da Rikke og Peter Linds fælles testamente blev åbnet, var der testamenteret 1 million kroner til en idrætsfond, som SIFA skulle administrere, ligesom SIFA skulle have del i den sum penge, der blev til rest, når øvrige testamentariske betingelser var opfyldt.

SIFA har siden 1988 hvert år på parrets bryllupsdag, den 3. februar, uddelt midler – alt i alt over 2,5 mil. kr. – til idrætslivet i Aalborg.
Disse midler er gået til sportsmateriel og -udstyr, dygtiggørelse i ind- og udland, træner- og lederuddannelse, deltagelse i internationale arrangementer o.s.v.

Baggrunden med Rikke og Peter Linds Fond var fra starten at kunne støtte idrætten i Aalborg med et ikke uvæsentligt beløb på over kr. 100.000 om året.
Den lave rente har betydet, at der i årene 2001-2007 blev udbetalt væsentligt lavere beløb og i 2008 ville der “kun” kunne udbetales kr. 29.000 til medlemsklubberne.
Derfor søgte bestyrelsen i Lind Fonden Civilstyrelsen om lov til at afvikle fonden over 10 år – hvilket man fik lov til.
Dvs. at der fra år 2008 til og med år 2017 kom kr. 100.000 oveni rentetilvæksten – hvorefter fonden blev opløst.

Fondens sidste kroner – i alt 120.000 – blev delt ud til 16 foreninger ved en sammenkomst hos Aalborg Styrkeløfter Klub på Skydebanevej i februar 2017.

For rådmand og formand for Lind Fondens bestyrelse Mads Duedahl var det en både glædelig og vemodig dag.

“En glædens dag, fordi vi med uddelingen kommer vidt omring i vores foreningsliv.
Det er fantastisk at se hvor langt de forholdsvis beskedne midler rækker hos modtagerne”, sagde han.
“Men det er selvfølgelig også vemodigt, at vi i dag må sige farvel til fonden”, tilføjede han.

Helt slut er det dog ikke.

Lind Fonden blev til Lind Puljen

SIFAs bestyrelse har valgt at bygge videre på traditionen - ja, endda udbygge den - så den behandles løbende  - og man således kan søge året rundt forklarer SIFAs formand Ole Nielsen - og forsætter:
“Vi kan med denne pulje hjælpe vores medlemsklubber med udgifter til rekvisitter, som de ikke selv ville kunne løfte."