Kontingentpuljen

Kontingentpuljen

Image

Samarbejdspartnere i KontingentpuljenHvad kan man søge støtte til?

SIFAs Kontingentpulje hjælper med økonomisk støtte til kontingent til både nye borgere/flygtninge og børn/unge med økonomiske vanskelige forhold.
Gennem et aktivt fritidsliv kan både nye borgere/flygtninge og vanskeligt stillede være sammen med andre, børn, unge og voksne rollemodeller i et positivt fællesskab.
De får således adgang til unikke oplevelser, demokratisk dannelse, sundhed og fællesskab… - via deres medlemskab i en lokal forening eller i et af vores korps.
Alle opnår således større tryghed og livskvalitet ved at deltage i fritidsaktivi¬teter, og er også med til at modvirke ensomhed, mistrivsel og negative sociale mønstre.

Der kan gives 100% tilskud – dog maksimalt kr. 1.500 pr. år.Hvem kan søge:

Det er foreningen, som skal søge - altså kan hverken familien eller andre søge puljen...
Henvendelse om støtte kræver IKKE en lang økonomisk udredning/analyse - og behandles naturligvis med fortrolighed.Hvem kan man søge til?
  • Nytilkomne flygtninge og asylansøgere, hvor få midler sætter sine begrænsninger.
  • Børn og unge af vanskeligt stillede forældre, hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for deres deltagelse i idræts- eller foreningsaktiviteten.


Sådan gør du:

Download ansøgningsskema her:


DOWNLOAD SKEMA I WORD!
DOWNLOAD SKEMA I pdf!

Ansøgninger behandles løbende - og bevilges for 1 år ad gangen.Om puljen:

SIFA ønsker at gøre en forskel og understøtte mennesker, der har lyst til at blive medlem af en forening i Aalborg Kommune.
Vi støtter foreningerne, som støtter mennesker – med tanken, at vi i et fællesskab alle bliver bedre til at tage os af hinanden.
Vi tror på, at nye veje for involveringen af de stærke fællesskaber vil bidrage til løsningen af de sociale og sundhedsmæssige problemer, som er tydelige i vores samfund.
Aalborg Kommune vokser - vi er en storby med ca. 225.000 indbyggere, og nye borgere og flygt-ninge er kommet hertil de sidste år, og gør det stadig.
SIFA ønsker at bidrage, ved dels at hjælpe klubber med integration af de mange nye borgere, dels hjælpe økonomisk vanskeligt stillede enkeltpersoner og familier, til et medlemskab af en forening.Historie:

Med afsæt i ovenstående oprettede vi derfor i 2016 SIFAs Kontingentpulje.

Den hjælper med økonomisk støtte til kontingent til både nye borgere/flygtninge og børn/unge med økonomiske vanskelige forhold - så de på lige fod med andre - kan dyrke sport og fritidsinteresser i lokale foreninger.

Gennem et aktivt fritidsliv kan de således være sammen med andre, børn, unge og voksne rollemodeller i et positivt fællesskab - og opnå større tryghed og livskvalitet ved at deltage i klubbens aktiviteter, og kan selvfølgelig også være med til at modvirke ensomhed, mistrivsel og negative sociale mønstre – og dermed skabe bedre muligheder for integrationen i Aalborg.
De får også adgang til unikke oplevelser, demokratisk dannelse, sundhed og fællesskab… - via deres medlemskab i en lokal forening eller i et af vores korps.

SIFA støtter de ovennævnte i nært samarbejde med Aalborg Kommune – og midlerne skaffes ved at søge fonde, puljer og private sponsorer, ligesom der også bruges egne midler fra overskuddet af TVBINGO.

Puljen administreres af et udvalg i SIFA – der selvfølgelig behandler ansøgningerne i fortrolighed og indstiller dem til godkendelse i SIFAs bestyrelse.

Da SIFA lod hatten gå rundt første gang hos vores mange samarbejdspartnere, blev der samlet en pæn pulje penge ind, hvormed vi kunne understøtte medlemskaber i vores foreninger.
Der blev ydet tilskud til puljen med beløb fra kr. 10.000,- til kr. 100.000,- og bidragenes størrelse er solidariske og afspejler, at vi står sammen om projektet.
Signalet om at vi står sammen, er vitalt for os - på tværs af forvaltninger, organisationer, puljer og fonde.

At der var – og er – et behov, det ved vi med 100%'s sikkerhed:

Vi har nemlig hjulpet medlemmerne/klubberne med over 500.000 kr. – rigtig flot – når man ovenikøbet trækker et par ”Corona-år” fra.