Kontingentpuljen

Kontingentpuljen

Image

Samarbejdspartnere i KontingentpuljenHvad kan man søge støtte til?

SIFAs Kontingentpulje hjælper med økonomisk støtte til kontingent til både nye borgere/flygtninge og børn/unge med økonomiske vanskelige forhold.
Gennem et aktivt fritidsliv kan både nye borgere/flygtninge og vanskeligt stillede være sammen med andre, børn, unge og voksne rollemodeller i et positivt fællesskab.
De får således adgang til unikke oplevelser, demokratisk dannelse, sundhed og fællesskab… - via deres medlemskab i en lokal forening eller i et af vores korps.
Alle opnår således større tryghed og livskvalitet ved at deltage i fritidsaktivi¬teter, og er også med til at modvirke ensomhed, mistrivsel og negative sociale mønstre.

Der kan gives 100% tilskud – dog maksimalt kr. 1.500 pr. år.Hvem kan søge:

Det er foreningen, som skal søge - altså kan hverken familien eller andre søge puljen...
Henvendelse om støtte kræver IKKE en lang økonomisk udredning/analyse - og behandles naturligvis med fortrolighed.Hvem kan man søge til?
  • Nytilkomne flygtninge og asylansøgere, hvor få midler sætter sine begrænsninger.
  • Børn og unge af vanskeligt stillede forældre, hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for deres deltagelse i idræts- eller foreningsaktiviteten.


Sådan gør du:

Download ansøgningsskema her:


DOWNLOAD SKEMA I WORD!
DOWNLOAD SKEMA I pdf!

Ansøgninger behandles løbende - og bevilges for 1 år ad gangen.Om puljen:

SIFA ønsker at gøre en forskel og understøtte mennesker, der har lyst til at blive medlem af en forening i Aalborg Kommune.

Vi støtter foreningerne, som støtter mennesker – med tanken, at vi i et fællesskab alle bliver bedre til at tage os af hinanden.

Vi tror på, at nye veje for involveringen af de stærke fællesskaber vil bidrage til løsningen af de sociale og sundhedsmæssige problemer, som er tydelige i vores samfund.

Aalborg Kommune vokser - vi er en storby med over 215.000 indbyggere, og nye borgere og flygtninge er kommet hertil de sidste år, og gør det stadig.

SIFA ønsker at bidrage, ved dels at hjælpe klubber med integration af de mange nye borgere, dels hjælpe økonomisk vanskeligt stillede enkeltpersoner og familier, til et medlemskab af en forening.

Derfor oprettede vi i 2016 SIFAs Kontingentpulje.

Den hjælper med økonomisk støtte til kontingent til både nye borgere/flygtninge og børn/unge med økonomiske vanskelige forhold - så de på lige fod med andre - kan dyrke sport og fritidsinteresser i lokale foreninger.

Puljen administreres af en gruppe frivillige – udpeget af SIFA – der gerne gør en særlig indsats for, at såvel nye borgere som andre børn og unge får en tålelig tilværelse - der sikrer dem adgang til unikke oplevelser, demokratisk dannelse, sundhed og fællesskab… – via et medlemskab i en forening eller et af vore korps.
Gennem et aktivt fritidsliv kan de således være sammen med andre, børn, unge og voksne rollemodeller i et positivt fællesskab - og opnå således større tryghed og livskvalitet ved at deltage i klubbens aktiviteter, og kan selvfølgelig også være med til at modvirke ensomhed, mistrivsel og negative sociale mønstre – og dermed skabe bedre muligheder for integrationen i Aalborg.Historie:

De flygtninge, der er landet eller lander i Aalborg, er heldige - for her står vi sammen om opgaven.

Vi har nemlig sat alle sejl til for at huse og guide flygtningene til en tålelig tilværelse i vores land med en for dem ny kultur.

SIFA lod i 2016 hatten gå rundt første gang hos vores mange samarbejdspartnere, og fik samlet en pæn pulje penge ind, hvormed vi kunne understøtte medlemskaber i vores foreninger.
Der blev ydet tilskud til puljen med beløb fra kr. 10.000,- til kr. 100.000,- og bidragenes størrelse er solidariske og afspejler, at vi står sammen om projektet.
Signalet om at vi står sammen, er vitalt for os - på tværs af forvaltninger, organisationer, puljer og fonde.

At der var et behov, det ved vi med 100%'s sikkerhed nu:

SIFAs Kontingentpulje har lykkedes med at bygge bro mellem børn/unge/voksne og idrætsforeningerne.
260 børn, unge og voksne er kommet i gang i foreningerne inden for de sidste 3 år.
Det er mange nye medlemmer i foreningerne, og det er mange personer, der har fået mulighed for at være med i et stærkt fællesskab.
Det ville jo svare til 2-3 nye foreninger.

Der er 50 foreninger, der har fået mellem 1 og 6 nye medlemmer, og en håndfuld af foreningerne har fået rigtig mange nye medlemmer, f.eks har Farstrup Boldklub fået 25 nye medlemmer (hvilket er godt for en klub i et landdistrikt, hvor det er svært at holde aktiviteterne i gang).
Ansøgningerne kommer fra mange idrætsgrene og bredt fordelt på by- og landområder i hele kommunen.
De nye medlemmer kommer fra 22 lande, og der er tale om mindst 17 forskellige sprog.
Nogle kunne ikke tale dansk, andre har været i Aalborg i længere tid.
Der er 44 børn fra danske familier!
Der er bevilget flest penge til børn og unge men også til voksne, bl.a til fodboldklubberne samt kano og kajak.
Der er bevilget til en enkelt spejder og til en lille håndfuld på kulturskolen.
Beløbene til kontingent er meget forskellige fra den ene klub til den anden.
Der er dyre og der er billige kontingenter, selv i samme type klubber.

I vores kontingentpulje har den enkelte formand kunnet søge direkte til medlemmerne - og har fået støtten - uden at skulle have en kommunal medarbejder med ind over sagen, men blot på tilsagn om, at han/hun er bekendt med ansøgerfamiliens økonomiske situation.
Vi ved at pengene er en stor hjælp.
Flotte tilbagemeldinger fra både familier og foreninger.

Vi har således et godt udgangspunkt til at skabe mere udvikling.
Samfundsmæssigt en god investering, da vi taler om bevægelse og motion til børn, unge og voksne, som ellers ikke ville være i foreningslivet.
Vi snakker bedre og mere integration og dannelse via foreningslivet.
Væsentlige faktorer for at trives og blive gode medborgere - og ikke mindst et godt bidrag til foreningernes medlemslister og den store kommunale vision ”Bevæg dig for livet”.

Da vi i 2016 bad om en hjælpende hånd til puljen, fik vi en flok hænder, som alle bød sig hjælpende til.
Vi fik midler fra fonde, institutioner og samarbejdspartnere og venner af SIFA, i alt 190.000 kr..
Denne kapital er opbrugt, godt og vel, og derfor har vi atter været ude og søge samarbejdspartnere, som ville være med til at videreudvikle dette projekt med os.
Det har allerede været en succes!
250.000 kr. er der givet tilsagn om - og flere er på vej...
Tusind tak for det - for det underbygger, at vi tror på, at vi kan gøre det til noget større og endnu mere bæredygtigt.