Stadig flere dyrker idræt i Aalborg

Formand Ole Nielsen:

Idrættens hovedorganisationer DGI og DIF (Danmarks Idrætsforbund) har netop offentliggjort deres medlemstal for 2023 – og endnu en gang er det positiv læsning.

Der er tale om en markant national fremgang, idet der nu i de mange foreninger under DGI og DIF er over 2,4 millioner medlemmer.
Ser vi på tallene for Aalborg, er der også tale om en betydelig fremgang, for her er medlemstallet steget med over 4.300, så det ved årets udgang var oppe på næsten 85.000 personer fordelt på hundreder af idrætsforeninger spredt over hele Aalborg Kommune.

Ikke så overraskende er det de i forvejen store idrætsgrene som fodbold, gymnastik, fitness og tennis, der står for den største aktivitetsmæssige fremgang.
Men også et stort antal andre idrætsgrene har meldt om medlemstilgang i 2023.
Og den positive udvikling kan ses i alle aldersgrupper på tværs af begge køn.

I sagens natur blev idrætsforeningernes medlemstal voldsomt præget af coronarestriktionerne, men det, der blev tabt i den forbindelse, er mere end vundet ind over det seneste par år.
Både nationalt og i Aalborg Kommune kan vi således glæde os over, at der aldrig har været så mange aktive i idrætsforeningerne som nu.

I forbindelse med offentliggørelsen af de nye Aalborg-tal siger Sundhed og Kultur-rådmand Jes Lunde, at ”idrætsforeningerne spiller en enorm rolle i forhold til borgernes trivsel og livskvalitet.
Idræt og oplevelserne styrker både den fysiske og mentale sundhed hos alle aktive borgere.”
Det kan vi fra Aalborg-idrættens paraplyorganisation kun være enige i – og også hos os er der glæde over, at den gode udvikling ser ud til at fortsætte.
Både Aalborg Kommunes nye fritidspolitik og en ny ”Bevæg dig for livet”-aftale vil kunne styrke rammerne for de frivillige og foreningerne – og det håber og tror vi, vil smitte positivt af på aktivitetsniveau og medlemsantal i idrætsforeningerne i Aalborg.

Det er tydeligt at ”Bevæg dig for livet”-aftalen, siden den så dagens lys i 2015, har haft en positiv indflydelse på den brede befolknings engagement i idrætslivet.
Så meget desto mere er det glædeligt, at det gode initiativ taget af DIF og DGI, medfinansieret af Nordea-fonden og TrygFonden og bakket op af kommunen fortsætter i Aalborg.
De første år var blikket ikke mindst rettet på at udvikle og implementere en lang række indsatser og koncepter i idrættens verden.
Det har uden tvivl medvirket til medlemsvæksten.
Og det samme tror vi, vil være tilfældet, når ”Bevæg dig for livet”-indsatsen nu fortsætter, blandt andet med endnu mere fokus på vigtigheden af den frivillige indsats i idrætsforeningerne.

Det er fortsat målet med ”Bevæg dig for livet”-aktiviteterne, at Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation.
Det er ambitiøst, men ikke uopnåeligt.
Det viser de nye tal tydeligt – både nationalt og for eksempelvis Aalborgs vedkommende.