Tilskudsmuligheder

Aalborg Karateskole har lige haft instruktører i Japan for at dygtiggøre sig – selvfølgelig med tilskud fra TV BINGO 🙂

SIFAs medlemsklubber har mulighed for at søge tilskud til mange forskellige ting. En en decideret facitliste kan der ikke laves – da alle ansøgninger bliver behandlet individuelt – ligesom der løbende bliver arbejdet med retningslinjerne for tildeling af tilskud.
Nedenfor har vi prøvet på at lave en oversigt i overskriftsform – så du kan se hvilke ting – der er mulighed for at søge tilskud til.

DIF og DGI’s foreningspulje er åben!

DIF og DGI’s foreningspulje er nu åben og klar til at modtage ansøgninger.
45 millioner skal uddeles til idrætsforeninger allerede i år.
Alle idrætsforeninger kan søge om midler fra puljen til at støtte fællesskaberne i klubben og til at skabe rum til udvikling.
Hvis en forening har gået og drømt om at gennemføre et projekt, men ikke har haft pengene til det, så er der her en oplagt mulighed for at få projektet realiseret.

Puljen kommer til at støtte mange forskellige formål og behov.
https://www.dif.dk/da/forening/stoette kan foreninger få yderligere information om puljen.
Blandt andet om, hvad der kan søges til, tidsfrister, beløbsstørrelser, og foreningerne kan også hente et dokument med ofte stillede spørgsmål.

Selve ansøgningsproceduren finder sted via Centralt ForeningsRegister (CFR) på adressen www.medlemstal.dk, hvor foreningerne i forvejen registrerer medlemstal.
Alle foreninger har fået eller vil få direkte besked om puljen på baggrund af de kontaktoplysninger, de har opgivet til CFR.

TV BINGO Puljen
  • Transport- og tilmeldingsomkostninger
  • Udvikling af Eliten i klubben
  • Landskamp(e) og -holdssamling(er), DM, NM, EM og VM
  • Initiativer til udvikling og bedring af idrættens vilkår
  • Træner-/lederuddannelse i udlandet
  • Afholdelse af arrangementer

Ansøgningsfrist: Løbende

LÆS MERE!
Kontingentpuljen
  • Støtte til kontingent og udstyr til fritidsaktiviteten.

Ansøgningsfrist: Løbende

LÆS MERE!
Lind Puljen
  • Sportsmateriel og -udstyr, dygtiggørelse i ind- og udland, træner- og lederuddannelse, deltagelse i internationale arrangementer

Ansøgningsfrist er den 15. november 2018.

LÆS MERE!
Nordea Danmark Fonden – Det Gode Liv
  • Prismodtagerne hos Nordea Danmark Fonden Bankrådsområde Aalborg skal findes blandt amatøridrætsudøvere, frivillige idrætsledere eller idrætsklubber, som gennem ydelse af præstationer eller indsatser gør sig fortjent til påskønnelse

Ansøgningsfrist er den 1. maj 2018 og den 1. november 2018.

LÆS MERE!
Aalborg Fonden
  • Aalborg-Fonden’s formål er at støtte almene, velgørende, humanitære, kunstneriske eller videnskabelige formål.

Ansøgningsfrist: 1. juli

LÆS MERE!