Bliv medlem

Hvem kan blive medlem?

Enhver idrætsforening, som er godkendt af Aalborg Kommune i henhold til folkeoplysningsloven, og som er medlem af et forbund/kreds under DIF eller DGI kan optages som medlem.

Undtagelsesvis kan andre idrætsforeninger være medlemmer af SIFA, når ganske særlige forhold taler herfor, og sådanne foreninger ligeledes er godkendt i henhold til folkeoplysningsloven.

Indskud og medlemskontingent

Indskud ved optagelse og årligt medlemskontingent fastsættes af SIFAs bestyrelse, men skal godkendes af repræsentantskabet.

Indskud er pt. fastsat til Kr. 500,-

Kontingent er gradueret efter antal medlemmer – og er pt. fastsat til:

1-100 medlemmer Kr. 400,-
101 – 300 medlemmer Kr. 600,-
301 – 500 medlemmer Kr. 800,-
501 – 1000 medlemmer Kr. 1.000,-
1001 – ? medlemmer Kr. 2.000,-
Hvordan kan man blive medlem?

Optagelse i SIFA sker ved skriftlig ansøgning til SIFAs formand.
Ansøgningen skal være vedlagt:

  • Oplysning om foreningens navn og adresse.
  • Fortegnelse over bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser.
  • Oplysning om medlemstal og idrætsgrene.
  • Eksemplar af foreningens vedtægt.

SIFAs bestyrelse afgør, i henhold til gældende regler i vedtægterne, om optagelse kan finde sted.

Du kan downloade ansøgningsskema til optagelse i SIFA her:

Medlemsansøgning – Word
Medlemsansøgning – PDF

Ansøgningsskemaet kan mailes til:

sl@sifa.dk

eller sendes til:

SIFA
Teglgårds Plads 1, Niv. 9
9000 Aalborg

Att. Søren Larsen.