Ishockey-ildsjæl vinder frivilligpris

I forbindelse med årets markering af Aalborgs 423 danske, nordiske og internationale mesterskaber er der blevet uddelt en særlig hæder – den gik til Aalborg Ishockey Klubs formand Preben Jensen. ”Vi modtog som ventet et spændende felt at kandidater, men var ikke i tvivl om, at den nystiftede ’SIFAs & Sparekassen Danmarks Frivilligpris’ skulle gå til Preben Jensen.Han er til …

Stadig flere dyrker idræt i Aalborg

Formand Ole Nielsen: Idrættens hovedorganisationer DGI og DIF (Danmarks Idrætsforbund) har netop offentliggjort deres medlemstal for 2023 – og endnu en gang er det positiv læsning. Der er tale om en markant national fremgang, idet der nu i de mange foreninger under DGI og DIF er over 2,4 millioner medlemmer.Ser vi på tallene for Aalborg, er der også tale om …

SIFAs mangeårige æresmedlem Inga Højmark er afgået ved døden

Det tidligere bestyrelsesmedlem gennem 27 år – hvoraf de 25 var som kasserer – Inga Højmark – er afgået ved døden. Hun blev udnævnt som æresmedlem i 2002 og ville være blevet 92 år den 10. marts d.å. SIFA har altid været noget specielt for Inga, og Inga har altid været noget specielt for SIFA – vi vil altid komme …

Skattefri godtgørelse 2024

Disse udgifter kan foreningen dække for dig 2024 Telefon og internet pr. år 2.450 kr. Kost pr. dag til endags-arrangementer, der varer mindst 5 timer 80 kr. Administration, fx kontorartikler, porto og møder pr. år 1.500 kr. Køb, vask og vedligehold af tøj, fx sportstøj pr. år 2.050 kr. Skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil Op til 20.000 km …

Små Jobs Med Mening – i Forening: Morgenmøde den 12. december 2023

SIFA, FOKUS Folkeoplysning og Jobcenter Aalborg fortsætter samarbejdet, og I kan som foreninger fortsat få hjælp til den daglige drift, så de frivillige kræfter kan bruges der – hvor de gavner mest. På vegne af FOKUS Folkeoplysning, Jobcenter Aalborg og SIFA – inviteres jeres klub til morgenmøde om: Små Job Med Mening – tirsdag 12. december 2023 kl. 8.00-10.00 – …

Små job med mening – i forening

De fleste virksomheder kender til småjobs, der er at finde langt nede på en allerede travl agenda eller reelt ikke bliver løst.Samtidig er der mange mennesker, som ikke kan arbejde 37 timer om ugen, men gerne vil have en fast tilknytning til arbejdsmarkedet i et mindre antal timer. Det var udgangspunktet, da Fokus Folkeoplysning i Aalborg i 2017 tog initiativ til projektet …

Peter Ross Jensen bliver 80 år

SIFA s tidligere formand Peter Ross Jensen bliver i dag – 4. oktober 2023 – 80 år. Peters meritter i SIFA er mange – han blev på SIFAS Repræsentantskabsmøde i 2018 udnævnt til Æresmedlem. Han blev valgt til suppleant i SIFAs bestyrelse i 1984, sad i bestyrelsen 1985-1994 – blev i 1993/94 midlertidig formand – har været dirigent på vores …