Visionerne er der stadig

SIFAs formand Ole Nielsen skriver:

Som paraplyorganisation for idrætsklubberne i Aalborg Kommune er det SIFAs overordnede opgave at skabe optimale forhold for idrætten, og ideelt set at Aalborg bliver landets bedste idrætskommune.
Derfor var vi en naturlig deltager, da en initiativgruppe i november 2023 præsenterede et omfattende visionsprojekt, der skal løfte Aalborgs sports- og kulturliv til en ny liga.

De seneste måneder har der med Aalborg Kommune som tovholder været en grundig dialog om perspektiver og muligheder.
Her har drøftelser om planmæssige, økonomiske og juridiske rammer involveret både AaB, Aalborg Håndbold, Aalborg Pirates, Aalborg Racing Arena, Aalborg Kongres & Kultur Center, DBU, Skråen, Musikkens Hus og SIFA. 

Fra den kommunale forvaltnings side er indstillingen, at en række konkrete udfordringer skal løses nu og her.
Det har man præsenteret for initiativgruppen, og her er der enighed om den umiddelbare vej frem.

Fra SIFAs side konkluderer vi, at visionerne stadig er i live, men at man blot går lidt langsommere frem, end vi havde håbet.
Målet er stadig, at Aalborg bliver Danmarks idrætsby nummer ét – det kommer bare til at tage lidt længere tid at nå dertil.

Fremdriften kan heldigvis blive ganske fornuftig, for Aalborg Byråd får allerede 17. juni 2024 præsenteret hovedkonklusionerne og anbefalingerne.
Herefter skal der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med de tre spor, som der nu er lagt op til:

  • At der bliver etableret en udendørs koncertplads tæt på Aalborg
  • At håndboldarenaen i Gigantium bliver udvidet med 2.500-3.000 pladser og der samtidig bliver mere halkapacitet til breddeidræt og større arrangementer og bedre parkeringsforhold
  • At der sker en opgradering af det eksisterende fodboldstadion eller flyttes til en ny placering med mulighed for tilkobling af flere kommercielle aktiviteter.

Forvaltningens forventning er, at arbejdet at gå i gang i 2025, hvis der er den nødvendige opbakning fra politisk side.
Det ville være lykkeligt, hvis det bliver udfaldet.
Og ikke mindre hvis det allerede i første ombæring lykkes at indtænke breddeidrættens temmelig åbenlyse behov.
I den sammenhæng kan en udbygning af Gigantium være ganske central, så der ikke alene bliver tale om en elitesatsning, men også en forbedring af faciliteterne hos Aalborgs idrætsliv i bredere forstand.