Visionerne er der stadig

SIFAs formand Ole Nielsen skriver: Som paraplyorganisation for idrætsklubberne i Aalborg Kommune er det SIFAs overordnede opgave at skabe optimale forhold for idrætten, og ideelt set at Aalborg bliver landets bedste idrætskommune.Derfor var vi en naturlig deltager, da en initiativgruppe i november 2023 præsenterede et omfattende visionsprojekt, der skal løfte Aalborgs sports- og kulturliv til en ny liga. De seneste …

5 mill. til foreningslivet i Aalborg

AN-TV og SIFA går sammen om markant styrkelse af foreningslivet I forbindelse med AN-TV’s uddeling af en millionformue har foreningen imødekommet en invitation fra SIFA (Samvirkende Idrætsforeninger Aalborg) om et strategisk samarbejde til fordel for foreningslivet i Aalborg. ”AN-TV var i flere årtier den store antenneforening i Aalborg og Nørresundby. I forbindelse med overdragelsen af AN-TV’s aktiviteter til Stofa, der …

Repræsentantskabsmøde 2024

– blev afholdt den 13. maj 2024 – kl. 17.00 – i Gigantium. Den korte udgave: Beretning, regnskab og uændret kontingentfastsættelse godkendt.Vedtægtsændring – enstemmigt vedtaget.Valg af formand – genvalg til Ole Nielsen, Aalborg Rugbyklub – uden modkandidat.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – genvalg til Poul Erik Wagner, Gug Badmintonklub og Inge Kjær, Visse IF – uden modkandidater.Valg af suppleant – genvalg …

Ishockey-ildsjæl vinder frivilligpris

I forbindelse med årets markering af Aalborgs 423 danske, nordiske og internationale mesterskaber er der blevet uddelt en særlig hæder – den gik til Aalborg Ishockey Klubs formand Preben Jensen. ”Vi modtog som ventet et spændende felt at kandidater, men var ikke i tvivl om, at den nystiftede ’SIFAs & Sparekassen Danmarks Frivilligpris’ skulle gå til Preben Jensen.Han er til …

Stadig flere dyrker idræt i Aalborg

Formand Ole Nielsen: Idrættens hovedorganisationer DGI og DIF (Danmarks Idrætsforbund) har netop offentliggjort deres medlemstal for 2023 – og endnu en gang er det positiv læsning. Der er tale om en markant national fremgang, idet der nu i de mange foreninger under DGI og DIF er over 2,4 millioner medlemmer.Ser vi på tallene for Aalborg, er der også tale om …

SIFAs mangeårige æresmedlem Inga Højmark er afgået ved døden

Det tidligere bestyrelsesmedlem gennem 27 år – hvoraf de 25 var som kasserer – Inga Højmark – er afgået ved døden. Hun blev udnævnt som æresmedlem i 2002 og ville være blevet 92 år den 10. marts d.å. SIFA har altid været noget specielt for Inga, og Inga har altid været noget specielt for SIFA – vi vil altid komme …

Skattefri godtgørelse 2024

Disse udgifter kan foreningen dække for dig 2024 Telefon og internet pr. år 2.450 kr. Kost pr. dag til endags-arrangementer, der varer mindst 5 timer 80 kr. Administration, fx kontorartikler, porto og møder pr. år 1.500 kr. Køb, vask og vedligehold af tøj, fx sportstøj pr. år 2.050 kr. Skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil Op til 20.000 km …