Nyhedsbrev – September 2021

Frivillige ledere har kæmpet en hård kamp

Normalt holder SIFA sit repræsentantskabsmøde i maj, men som så meget andet blev vi grundigt coronaramte og måtte vente til primo september, før vi kunne mødes igen. Nu er 2021-udgaven af mødet holdt og vi kan glæde os over, at et meget stort antal af vores medlemsklubber var repræsenteret. Det var også glædeligt at høre, hvor stor aktivitet, der atter er i klubberne, der for langt de flestes vedkommende har været hårdt ramt af nedlukningerne.

Jeg rettede i min beretning en tak til klubberne og den vil jeg gerne gentage her, så den når ud til endnu flere end de mange, der deltog i repræsentantskabsmødet.

Der er i år særlig grund til at takke de utallige frivillige ledere, der har kæmpet en hård kamp for at få deres klubber til at fungere under ekstremt vanskelige vilkår. Det er lykkedes – men det er det kun på grund af den helt særlige indsats, disse frivillige har gjort. I mange klubber trækkes der selv under normale omstændigheder store veksler på netop de frivillige ledere. Så meget desto mere må man håbe, at de helt ekstraordinære udfordringer under coronakrisen ikke har belastet den enkelte for meget – og at der fortsat er ressourcer til at se fremad og være klar til at både nyde og yde.

De seneste dage og uger har dagspressen beskæftiget sig en del med, at det er vanskeligt at rekruttere frivillige til blandt andet idrætten. Hos SIFA fornemmer vi også dette i nogle klubber, men generelt er der flot opbakning – og frem for alt stor vilje til at komme i gang igen. Et velfungerende idrætsliv kræver politisk opbakning, hvilket vi heldigvis historisk har haft fra Aalborg Kommune.

Fra de igangværende budgetforhandlinger er signalerne, at politikerne også i det kommende budgetår vil sætte midler af til idrætten – det sætter vi vores lid til også er tilfældet, når de sidste detaljer bliver forhandlet på plads. Virkelighedens verden er, at et stærkt og velfungerende idrætsliv ikke kommer af sig selv, men fordrer, at gode ord bliver fulgt af økonomisk opbakning.

Ole Nielsen
Formand

Valgt på repræsentantskabsmødet 2021

På repræsentantskabsmødet 6. september 2021 var der genvalg til kasserer Bjarne Falk Andersen fra Aalborg Chang. Det samme var tilfældet for de tre bestyrelsesmedlemmer, der efter tur var på valg: Tem Frank Andersen fra Aalborg Karate Skole, Gitte Paulsen fra Lindholm Badmintonklub og Henriette Holm fra Hals Forenede Sportsklubber. Også suppleanten til bestyrelsen, Claus Tommerup Sørensen fra Svenstrup Godthåb IF, blev genvalgt.

Vi håber, at coronarestriktionerne nu er lagt endeligt bag os, så vi i 2022 kan vende tilbage til normalen med repræsentantskabsmøde inden udgangen af maj.

Referat af repræsentantskabsmødet 2021 finder du HER!

Allan Kuhn i spidsen for ”Aktive Fællesskaber”

Som mange givetvis vil vide, har Allan Kuhn kastet sig over et nyt job, nemlig som projektleder for ”Aktive Fællesskaber”, der tager udgangspunkt i et partnerskab mellem SIFA, en række af vores medlemsklubber og boligforeninger i Aalborg Kommune.

Oven på mange måneders coronanedlukning giver det rigtig god mening at gøre en ekstra indsats mod ensomhed og isolation. Det er præcis, hvad vi gør med projektet ”Aktive Fællesskaber”, hvor vi via en folketingsvedtaget pulje har 466.000 kr. at arbejde med. Disse penge skal ud at gøre mest mulig nytte hos vores medlemmer – og det er det, Allan Kuhn er i fuld gang med at sætte i søen.

Alle er lige velkomne under ”Aktive Fællesskaber” – det eneste krav er, at deltagerne er nysgerrige efter at dyrke idræt og/eller opleve et godt socialt samvær.

Lindholm Badmintonklub, Aalborg Senior Sport, Sejlklubben Limfjorden og Aalborg Fægteklub er i gang – alle i samarbejde med Himmerland Boligforening – og nu skal der skabes konkrete aftaler mellem flere boligforeninger og idrætsklubber.

Det er målsætningen, at deltagerne i aktiviteterne på sigt bliver medlemmer af de klubber, som de gennem projektet oplever på nærmeste hånd. Med andre ord: Klubberne kan bruge ”Aktive fællesskaber” til at forøge deres medlemstal – uden at skulle investere i hvervekampagner.

Hør mere om dine muligheder hos Allan Kuhn 2857 8422 / kontakt@allankuhn.dk

Husk at søge Lind Puljen

Som noget nyt uddeler vi penge fra Lind Puljen to gange i år – og anden gang er deadline 1. oktober 2021.

Alle SIFAs medlemsklubber kan søge Lind Puljen om bidrag til sportsmateriel og -udstyr, der knytter sig til klubbens aktiviteter. Der kan ikke søges til allerede anskaffede materialer, kontorudstyr, spille- og fritidstøj, almindeligt primært materiel til den enkelte udøver som for eksempel bolde eller særligt materiel, der knytter sig til klubbens aktiviteter såsom mål eller net, men ellers er der frit slag.

Ansøgning med beskrivelse af formål, materiale og budget skal mailes til Søren Larsen på sl@sifa.dk – og har du spørgsmål til ansøgning af Lind Puljen, kan de rettes til Søren på 8888 7858 eller samme mailadresse.

Idrætsmødet 2021 – og 2022

2021-udgaven af Idrætsmødet er slut og hos Aalborg Kommune har man taget luft ind til Idrætsmødet 2022, for det finder sted allerede 22.-26. juni. Igen bliver der en konferencedel og en del præget af et væld af fysiske aktiviteter. Vi glæder os – og følger den kommende tid med på www.idrætsmødet.dk, ligesom vi selvfølgelig vil holde vores medlemmer opdateret på sifa.dk, på Facebook og via nyhedsbrevet.

DM-ugen 2022 i støbeskeen

Som en del af Idrætsmødet danner Aalborg i uge 25/2022 ramme om den første udgave af DM-ugen, hvor der efter planen skal dystes om danske mesterskaber i flere end 25 idrætsgrene.

DM-ugen har været undervejs i nogle år og skulle allerede have haft premiere, men også her havde COVID-19 en anden mening om tingene. Nu går samarbejdspartnerne DIF og Aalborg Kommune imidlertid efter, at DM-ugen finder sted i Aalborg i 2022 og 2023, hvorefter erfaringerne skal tages med på rundtur til andre dele af landet.

Mads Bang Aaen, der er projektleder hos DIF Udvikling, oplyser, at hensigten er at skabe en folkefest med en masse forskellige danske mesterskaber samlet i én by på én uge. Afviklingen vil finde sted rundt om i Aalborg og Nørresundby, men planen er, at i hvert fald en del af finalerne skal finde sted på et til lejligheden etableret Centre Court på Honnørkajen i Aalborg. Forventningen er, at der vil være danske mesterskaber i omkring 25 idrætsgrene, hvoraf allerede cykling (med både landevej, BMX og mountainbike på programmet), atletik og tennis er faldet endeligt på plads.

Også DM-ugen vender vi tilbage til, når der i løbet af de kommende måneder kommer mere kød på programmet. Arrangørerne melder, at det denne gang er målet at komme 360 grader rundt om idrætten. På konferencen vil der blandt andet være fokus på, hvad vi har lært af COVID-19, genstart af idrætten, initiativer for børn, unge og udsatte, kommunalvalget sidst på året, idrætsfaciliteter, byens rum og naturen som ramme for idræt samt idræt og sundhed. Konferencen rummer flere end 200 workshops, debatter og oplæg fordelt på 18 temaer.

Husk at søge DIF og DGI’s puljer

Der er fortsat i mange af vores medlemsklubber behov for en økonomisk håndsrækning oven på coronanedlukningerne – og her er det en god idé af se nærmere på DIF og DGIs hjælpepuljer:

  • DIF og DGI’s genstartspulje kan søges til at skabe aktiviteter og oplevelser for alle frem til 25. oktober 2021. Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser. Aktiviteterne skal være uden del-tagerbetaling. Puljen kan søges af alle idrætsforeninger og det er ikke et krav at være medlem af DIF eller DGI.
  • DIF og DGI’s foreningspulje støtter hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne, hvor helt almindelige danskere mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel. Midlerne skal hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision ”Bevæg dig for livet”, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.
  • DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter kan støtte idrætsforeninger i at holde planlagte aktiviteter til og med 31. december 2021, som ellers ikke vil kunne finde sted på grund af manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden. Puljen kan søges af alle idrætsforeninger og det er ikke et krav at være medlem af DIF og/eller DGI.

Læs mere om puljerne HER!

Søg støtte hos Spar Nord Fonden

Spar Nord Fonden mener, at et velfungerende foreningsliv er grundstenen i lokalsamfundet og basis for fællesskab, trivsel og aktiv fritid for små og store. Derfor støtter fonden hvert år lokalt foreningsliv med en række donationer – og lige nu øremærker den en ekstra pulje på 10 x 10.000 kr., som kan søges af kultur- og foreningslivet i Aalborgområdet.

Mangler din forening 10.000 kr. til at igangsætte et projekt eller foretage et større indkøb? Så er det nu, I skal søge om en af de ekstraordinære donationer. Tidsfristen er 27. september 2021 kl. 12 – og ansøgningen skal sendes via en skabelon, som du finder HER!

Også penge at hente hos Nordea-Fonden

Nordea-Fonden har åbnet Løbspuljen og Her bor vi-puljen, som begge kan være relevante for SIFAs medlemsklubber.

Løbspuljen kan bruges til at få gang i foreningslivet og skabe opmærksomhed om klubben, idet den støtter alle typer motionsløb med 50-500 deltagere. Man kan søge op til 10.000 kr. og samtidig få løbstrøjer med eget logo til alle deltagere. Puljen kan søges, indtil der ikke er flere midler i den. Alle ansøgere får svar inden for tre uger. Læs mere HER!

Her bor vi-puljen har som formål at få boostet lokale fællesskaber i byer med 200-5.000 indbyggere og dermed skabe flere gode liv i lokalsamfundet. Projektet skal have en stærk relation til et mindre dansk bysamfund og der kan søges mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. Det er muligt at søge om medfinansiering til større projekter, hvis uddelingen støtter en velafgrænset og veldefineret del af projektet. Her er ansøgningsfristen 23. september 2021 – og alle ansøgere får svar medio december. Læs mere HER!

Nyt fra klubberne – ja tak 😄

SIFA får i sit daglige arbejde mange informationer fra medlemsklubberne – nogle egnet til at viderebringe, andre i mindre grad. Men vi gør det gerne, altså fortæller nyt om vores flere end 200 medlemmer. Har du noget at fortælle – om sportslig succes, ændringer i bestyrelsen, idéer andre kan have glæde af eller noget helt fjerde – så send en mail til sl@sifa.dk.

SIFA på de sociale medier

Der er dejligt mange, der synes om SIFA TV Bingos side på Facebook – i øjeblikket 4.622. Det er mere beskedent, hvor mange der følger SIFAs Facebookside og det er synd, for det er blandt andet her, du kan læse nyheder fra det aalborgensiske idrætslivs fællesorganisation. Vi opfordrer derfor til at besøge www.facebook.com/sifasport, så der kan blive lidt flere de aktuelle 415, der følger SIFA på Facebook.