Nyhedsbrev – November 2021

Et godt budget fra en god kommune

Fra et idrætsperspektiv er der god læsning i store dele af det budget, der for nylig blev vedtaget med stort flertal i Aalborg Byråd.
Der er tre mio. kr. til etablering af miljøvenlige kunstgræsbaner i Hals og et tilsvarende beløb til St. Restrup.
Én mio. kr. til en ridehal i Nibe.
En halv mio. kr. til lysanlæg på Tornhøj Atletikstadion.
Godt fire mio. kr. til udvidelse af Båndbyhallen i Storvorde.
Glemmes må heller ikke et billetsamarbejde mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Trafikselskab om gratis kollektiv transport ved idræts- og kulturarrangementer i Gigantium og på Aalborg Portland Park.
Det kan komme rigtigt mange mennesker til gode og løse mangen en trafikal hårdknude i forbindelse med de største sportsbegivenheder.
Det er også værd at nævne det såkaldte prioriteringskatalog, der gennem en lang årrække har medfinansieret et stort antal foreningsbyggerier. Dette katalog, der har sikret både nybyggerier og renoveringer rundt om i kommunen, får to mio. kr. årligt fra 2022.
Der er således god grund til at kvittere for politikernes prioritering af kommunens idrætsfaciliteter, hvilket ikke mindst i kølvandet på coronanedlukningen er af stor betydning for, at der atter kommer god bevægelse i det foreningsliv, der spiller en afgørende rolle for mange menneskers velbefindende.
Alt i alt er der grund til at takke det afgående byråd for et godt budget.
Og udtrykke håbet om, at også det nye byråd, der vælges i denne måned, vil prioritere et nært og frugtbart samarbejde med idrætten.

Ole Nielsen
Formand


Aalborg klarer sig fint i DIF-undersøgelse

Når vi ser på den gode dialog med politikere og embedsmænd, er det egentlig ikke så overraskende, at Aalborg indtager en fin placering i en kommuneundersøgelse, Danmarks Idrætsforbund (DIF) offentliggjorde for nylig.
Med en 38.-plads til Aalborg er det i det nordjyske faktisk kun Thisted, Vesthimmerland og Brønderslev, der klarer sig bedre.
Nok så interessant er, at de tre øvrige store kommuner ikke er i nærheden af Aalborgs placering, da hverken København, Aarhus eller Odense er bedre end midt-80’erne.
DIF-undersøgelsen vurderer kommunerne på 21 parametre inden for fire hovedområder: Frivillighed, faciliteter, økonomi og idrætspolitik.
Her er Aalborg for eksempel at finde helt oppe som nr. 25, når det gælder økonomi, mens kommunen målt på idrætspolitik indtager en 27.-plads.


Godt i gang med Aktive Fællesskaber

Som tidligere beskrevet søsatte vi for nogle måneder siden projektet Aktive Fællesskaber, hvor vi samarbejder med boligforeninger og en række af SIFAs medlemsklubber om at skabe netop aktive fællesskaber.
Projektleder Allan Kuhn og idrætskonsulent Søren Larsen er i dialog med både klubber og boligforeninger.
Selvom året synger på sidste vers, er det ikke for sent at komme med i projektet.
Bare kontakt Allan på 2857 8422 / kontakt@allankuhn.dk.

Her er tre eksempler på aktiviteter under Aktive Fællesskaber:

 • AB5 holdt en dag i efterårsferien familiebasket med omkring 130 deltagere i et åbent hus-arrangement.
  Efterfølgende har klubben fået 28 nye medlemmer.
 • Aalborg Fægteklub er i gang med et 12 ugers kursusforløb specielt for medlemmer af Himmerland Boligforening.
  Kurset løber frem til primo december, hvor de 10-12 deltagere bliver tilbudt seks måneders gratis medlemskab af klubben (tre betalt af klubben selv og tre betalt af Aktive Fællesskaber-projektet).
 • 27. november 2021 danner Nørresundby Idrætscenter ramme om et arrangement med introduktion til forskellige sportsgrene. Kl. 12-14 er der idræt tilpasset Aalborg Kommunes boenheder, mens det de efterfølgende timer er “Familien 9400”, der får mulighed for at prøve kendte og nye sportsgrene. OBS! DETTE ARRANGEMENT ER AFLYST GRUNDET CORONASITUATIONEN!

196.500 kr. uddelt fra Lind Puljen

Som noget nyt har vi i år uddelt penge fra Lind Puljen to gange – og ved den anden uddeling, der netop har fundet sted, er 196.500 kr. kommet i spil i 20 klubber.
Modtagerne er AB5 – Aalborg Basket 2005, Cykelglæden, Falcon BMX, Gandrup Sportsklub, Gudumholm Idrætsforening, GymAalborg, Hals Golf Klub, Holtet Idrætsforening, IF for Handicappede i Aalborg, Lindholm Badminton Klub, Nibe Håndboldklub, Nibe Rideklub, Rideklubben Gauti, Rideklubben St. Restrup, Snorgaardens Rideklub Langholt, Sportskarate.dk, Sportsrideklubben for Klarup, Aalborg Billard Klub, Aalborg Fægteklub og Aalborg Volley.
Donationerne, der strækker sig fra 2.300 til 20.000 kr., skal anvendes til så forskellige ting som boldpumpe, dommerstole, fægtebukser, -jakker, -masker og våben, kæpheste, motorer til kørestole til kørestolsfodbold, romaskine, sadler, snookerbord, taktiktavler, udlåns-BMX cykler, udlånsspinningssko og udslagsmåtter.


Aalborg Kommune indbyder alle godkendte folkeoplysende foreninger – og det vil blandt andet sige SIFAs medlemsklubber – til at være med til at bestemme sammensætningen af Folkeoplysningsudvalget for de kommende fire år.
Valget foregår tirsdag 30. november 2021 kl. 19.00 i Gigantium (Konferencesalen), Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Øst, hvor hver forening kan deltage med to stemmeberettigede personer.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Folkeoplysningsudvalget har til opgave at administrere kommunens fritidspolitik inden for de rammer, som byrådet afstikker.
Idrætten har tre repræsentanter i udvalget.
Det er aktuelt Keld Jensen (formand), Susan Roulund og Ole Nielsen.
Da Keld har valgt ikke at genopstille, skal der som minimum vælges én ny repræsentant for idrætten, da både Susan og Ole genopstiller.
SIFAs næstformand Tem Frank Andersen stiller op som ny repræsentant for idrætten.
Mød op og få indflydelse på foreningernes vilkår i de næste fire år.


Ungdomslege i hollandske Almere i 2022

I sommeren 2022 er der endnu en gang ungdomslege eller – som det hedder, når arrangementet foregår uden for Danmark – “International Youth Games”.
Værten er næste gang Aalborgs hollandske venskabsby Almere, der indbyder unge født mellem 2006 og 2009 til venskabelig kappestrid i atletik, badminton, fægtning, golf, håndbold (drenge), judo, roning, svømning, tennis og triatlon.
Arrangementet finder sted 18.-21. juli 2022 – med 17. og 22. juli som rejsedage.
Mere information følger, så snart vi har den.


DM-ugen 2022 godt på vej

Som en del af Idrætsmødet 2022 danner Aalborg i uge 25 næste år ramme om den første udgave af DM-ugen, hvor der efter planen skal dystes om danske mesterskaber i en lang række idrætsgrene.
Indtil videre er der tilsagn fra disse specialforbund om at lægge danske mesterskaber i Aalborg under DM-ugen 2022:

Danmarks Bowling Forbund, Danmarks Brydeforbund, Danmarks Cykle Union, Danmarks Gymnastik Forbund, Dans Danmark, Dansk Atletik Forbund, Dansk Dart Union, Dansk Faldskærms Union, Dansk Forening for Rosport, Dansk Minigolf Union, Dansk Rugby Union, Dansk Styrkeløft Forbund, Dansk Surf & Rafting Forbund, Dansk Svømmeunion, Dansk Taekwondo Forbund, Dansk Tennis Forbund, Den Danske Billard Union, Floorball Danmark, Parasport Danmark og Rullesport Danmark.

Mads Bang Aaen, der er projektleder hos DIF Udvikling, fortæller, at afviklingen af de mange mesterskaber vil finde sted rundt om i Aalborg og Nørresundby, mens det er planen, at i hvert fald en del af finalerne skal finde sted på et til lejligheden etableret Centre Court på Honnørkajen i Aalborg.
Forventningen er, at der vil være danske mesterskaber i omkring 25 idrætsgrene.
Mere information følger på www.dm-ugen.dk efterhånden som detaljerne falder på plads.


Husk at søge DIF og DGI’s puljer

Der er fortsat i mange af vores medlemsklubber behov for en økonomisk håndsrækning oven på coronanedlukningerne, og her er det en god idé af se nærmere på mulighederne via DIF og DGI.
Her er der aktuelt to puljer:

 • DIF og DGI’s foreningspulje støtter hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne, hvor helt almindelige danskere mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.
  Midlerne skal hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling.
  Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision ”Bevæg dig for livet”, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.
 • DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter kan støtte idrætsforeninger i at holde planlagte aktiviteter til og med 31. december 2021, som ellers ikke vil kunne finde sted på grund af manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden.

Puljen kan søges af alle idrætsforeninger, og det er ikke et krav at være medlem af DIF og/eller DGI.
Læs mere om puljerne her.