Nyhedsbrev – Juli 2021

God – og sportslig aktiv – sommer

Alt skal ikke handle om fodboldlandsholdets succes – på trods af exit fra semifinalen – ved EURO2020, men de fleste må nok indrømme, at det er svært ikke at blive grebet af den begejstring, som herrerne har skabt den seneste måneds tid.

Min begejstring er bestemt også til stede, men faktisk er der en ting, der glæder mig endnu mere end de sportslige resultater.
Og det er det faktum, at landsholdet kan ses som summen af den målrettede indsats, der i årevis er blevet gjort i fodboldklubber overalt i landet.
Nu handler det konkret om fodbold, men successen starter uanset sportsgren i forenings-Danmark.
Vi har her i landet en helt særlig model, hvor der i et enestående og vidt forgrenet netværk af små og store sportsklubber bliver gjort et kæmpemæssigt frivilligt arbejde.
Det er frugten af dette arbejde, vi har set i spil under EURO2020:
Sympatiske topatleter, der spontant glæder sig sammen med hinanden og de mange mennesker, der omgiver holdet.
Men nok så vigtigt:
Som ikke er for store til at dele glæden med holdets fans – naturligvis på stadion, men også når der bli’r ringet rundt til udvalgte roligans.
Med den holdning kan man komme langt.

Med ønsket om en god og sportslig aktiv sommer 🙂

Ole Nielsen
Formand

*****************************************************************************************************************************

Der er brug for mere fokus på idrætten

Venstres idrætsordfører Stén Knuth slog for nylig til lyd for en egentlig idrætsminister – eller i hvert fald en kulturminister og et kulturministerium, hvor idrætten har langt større vægt, end tilfældet er i dag.
Hans argument er, at det er nødvendigt at favne både ”finkulturen og det folkelige; museer, teatre, fodbold og fægtning.”

SIFA er så absolut på linje med det synspunkt.
Vi når gennem vores 212 medlemsklubber ud til omkring 60.000 mennesker, hvilket svarer til cirka hver tredje borger i Aalborg Kommune.
Derfor kan vi med vægt sige, at idrætten spiller en helt central rolle for virkeligt mange mennesker og at det alene derfor er absolut rimeligt, at den bliver betragtet på lige fod med eksempelvis teatre og museer.

Specielt inden for det seneste års tid, hvor mange idrætstilbud har været helt eller delvist lukket ned, har vi fået bevis for den centrale rolle, som den lokale idrætsklub spiller for virkeligt mange mennesker.
Klubberne har selvsagt blødt i den periode, hvor de har måttet undvære deres medlemmer – og stort set alle har oplevet en betydelig reduktion af medlemslisten.
Det er dog i nogen grad blevet kompenseret takket være hjælpepakker fordelt via DGI og DIF, ligesom kommunerne rundt om i landet generelt har medvirket til at holde liv i idrætsklubberne gennem tilskud og reduceret betaling.

Det ser straks meget værre ud, når det gælder det enkelte medlems trivsel.
Mange fortæller om, hvordan nedlukningerne har påvirket deres sociale liv ganske voldsomt, ligesom det har sat håndgribelige fysiske spor.
Det er en af årsagerne til, at vi har taget initiativ til projektet ”Aktive Fællesskaber”, hvor en række af vores medlemsklubber gennem fællesskabsfremmende aktiviteter i boligområder og -foreninger yder en ekstraordinær indsats målrettet beboere i almene boliger.
Læs mere om projektet herunder.

*****************************************************************************************************************************

Gang i butikken igen

Oven på mange måneders Corona-nedlukning gi’r det rigtig god mening at gøre en ekstra indsats mod ensomhed og isolation.

Det er præcis, hvad vi gør med projektet ”Aktive Fællesskaber”, hvor fokus er på almene boligområder i Aalborg Kommune.

Konceptet er enkelt:
En idrætsklub og en boligforening finder sammen om en ekstraordinær aktivitet, der kan fremme fællesskabet i et alment boligområde.
Og SIFA kvitterer med et bidrag til realisering af idéen.

Vi mangler underskriften på ansættelsesaftalen, men vi tør godt løfte sløret for, at vi har fundet en rigtig stærk profil som projektleder.
Der er tale om en person med stort kendskab til idrættens verden – og nogle solide resultater i bagagen.
Navnet offentliggør vi i den nærmeste fremtid.

Projektlederen skal nok fortælle meget mere om, hvordan I rent praktisk bliver en del af ”Aktive Fællesskaber”, men her er hovedlinjerne:

  • Gennem fællesskabsfremmende aktiviteter i boligområder og -foreninger vil idrætsklubber yde en ekstraordinær indsats målrettet beboere i almene boliger
  • Konkrete aktiviteter aftales mellem idrætsklub og boligforening med projektlederen som praktisk fødselshjælper
  • Projektet henvender sig til beboere i almene boligområder i bred forstand, men har særligt fokus på dem, der ikke indgår aktivt i positive fællesskaber og derfor er særligt udsat for ensomhed og mistrivsel
  • Vi bringer infrastrukturen i de almene boligafdelinger i anvendelse som en unik indgang og ressource til at skabe tættere kontakt mellem idrætsforeninger og beboere
  • Desuden benytter vi SIFAs landsdækkende, daglige TV-BINGO som platform for formidling af aktiviteter, ligesom vi vil inddrage lokale kendisser i kampagner og aktiviteter
  • Det er målsætningen, at ”Aktive Fællesskaber” skal nå ud til 8.400 beboere, at der bliver gennemført mindst 200 fællesskabsfremmende aktiviteter og at minimum 15 procent af deltagerne efter projektafslutning ved årets udgang har meldt sig ind i en forening

*****************************************************************************************************************************

Flere Corona-hjælpepuljer på vej

Der er ingen tvivl om, at der rundt om i SIFAs medlemsklubber er stærkt behov for en økonomisk håndsrækning oven på coronanedlukningerne, så det er glædeligt at kunne fortælle, at der aktuelt er tre hjælpepuljer:

DIF og DGI’s coronahjælpepulje:
Målrettet idrætsforeninger med negative økonomiske konsekvenser grundet nedlukning i forbindelse med COVID-19.
Puljen dækker tab i perioden 1. januar til 31. august 2021.

DIF og DGI’s genstartspulje:
Målrettet lokale idrætsforeningers sommeraktiviteter og -oplevelser for danskerne i perioden frem til 25. oktober 2021.

DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter: Målrettet lokale idrætsforeningers planlagte aktiviteter fra 1. juli til og med 31. december 2021, som ellers ikke vil kunne finde sted på grund af manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden.

På grund af de tre nye puljer er DIF og DGI’s Foreningspulje midlertidigt sat på pause. Allerede modtagne ansøgninger bliver behandlet, men der er pt. lukket for nye ansøgninger.

*****************************************************************************************************************************

Repræsentantskabsmøde 2021

Efter flere udsættelser er vi nu endelig klar med datoen for SIFAs repræsentantskabsmøde.
Vi vender tilbage med den formelle invitation, men sæt allerede nu kryds i kalenderen 6. september 2021.

*****************************************************************************************************************************

Aalborg dyrker glæden, sundheden og livet

Da Idrætsmødet i Aalborg debuterede i 2019, lykkedes det at samle omkring 20.000 deltagere, heraf knap 700 på den store konference, hvor næsten halvdelen af landets kommuner var repræsenteret. Alt var indstillet på en gentagelse i 2020, men så kom en pandemi på tværs og planerne måtte rykkes et år. Og for at komme endnu længere på afstand af coronavirus blev det besluttet at flytte 2021-udgaven af arrangementet yderligere nogle måneder. Men nu sker det: 27. august til 1. september 2021 er Aalborg atter vært for Idrætsmødet.

Arrangørerne melder, at det denne gang er målet at komme 360 grader rundt om idrætten. På konferencen vil der blandt andet være fokus på, hvad vi har lært af COVID-19, genstart af idrætten, initiativer for børn, unge og udsatte, kommunalvalget sidst på året, idrætsfaciliteter, byens rum og naturen som ramme for idræt samt idræt og sundhed. Konferencen rummer flere end 200 workshops, debatter og oplæg fordelt på 18 temaer.

Målgruppen for konferencen er endnu en gang politikere og ansatte inden for blandt andet integration, skole, uddannelse, sundhed, fritid, idræt og kultur. Desuden indbyder man frivillige idrætsledere og trænere i foreningerne og ildsjæle i den uorganiserede idræt.

Konferencen finder sted tirsdag 31. august og onsdag 1.september 2021 i Aalborg Kongres og Kultur Center, mens der er kulturdag på en række af byens kulturinstitutioner og på havnefronten allerede mandag 30. august 2021. Desuden vil der i løbet af Idrætsmødet 2021 være idrætsaktiviteter for daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser samt for det brede publikum ikke mindst på havnefronten.

Du kan se det samlede program på idrætsmødet.dk.

*****************************************************************************************************************************

Genstart af foreningslivet

I forbindelse med Idrætsmødet 2021 vil der som en del af genstarten af foreningslivet i uge 34-35 være mulighed for at gennemføre ”Åbent Hus”-arrangementer i klubberne.
Aalborg Kommune vil samle alle aktiviteter i et app-katalog og gøre reklame for arrangementerne.
Har I mod på at gennemføre et arrangement, skal I blot melde det ind på dette link.

*****************************************************************************************************************************

Ny kommunal struktur

Aalborg Kommune lægger op til en ny forvaltningsstruktur med virkning fra 1. januar 2022.
I den forbindelse har der været en høringsrunde, hvor eksempelvis Folkeoplysningsudvalget har givet sin mening til kende.

I svaret til kommunen skriver udvalget blandt andet:

”Vi (…) kan konstatere, at administrationen på det folkeoplysende område og dermed også Folkeoplysningsudvalget fastholder sin placering i Sundheds- og Kulturforvaltningen, hvorfor vi vurderer, at forslaget ikke får direkte betydning for området.

Vi ser spændende perspektiver i, at sundhedsindsatsen styrkes i Sundheds- og Kulturforvaltningen, da det kan være medvirkende til at skabe endnu bedre synergi til det folkeoplysende område, hvilket kan understøtte øget velfærd for borgerne i Aalborg Kommune.”

*****************************************************************************************************************************

Kommunens budget for 2022

Et andet område, hvor Folkeoplysningsudvalget har givet sin mening til kende, er Aalborg Kommunes budget for 2022. På baggrund af de aktuelt kendte konsekvenser af COVID-19 – blandt andet et fald i foreningsdeltagelsen med 4% i foreningerne – udtrykker udvalget bekymring over planerne om at beskære budgetrammen til folkeoplysningsområdet:

”(Vi er) meget bekymrede for COVID-19-krisens konsekvenser for hele foreningsområdet de kommende år. Det er derfor med stor beklagelse, at vi kan konstatere, at Folkeoplysningsområdet – netop i denne budgetproces – skal spare 0,5% af den samlede ramme. En sådan besparelse vil i den nuværende situation være et meget dårligt signal at sende og vil uundgåeligt kunne mærkes i forenings- og fritidslivet og dermed vanskeliggøre det fremtidige arbejde på det samlede folkeoplysningsområde.”

Folkeoplysningsudvalget har derfor sendt en appel til Sundheds- og Kulturudvalget om at genoverveje udspillet, så den foreslåede besparelse bliver fjernet eller som minimum reduceret. Argumentet er, at det lige nu er centralt at understøtte aktørerne på området, så vi kan få deltagere og medlemmer tilbage i de sunde sociale fællesskaber, som mange har været afskåret fra siden marts 2020.

Folkeoplysningsudvalget har til gengæld ros til budgetudspillet på anlægs- og driftssiden:

”Det er et visionært udspil, (der) vil medvirke til at understøtte den kommende fritidsfacilitetsstrategi samt understøtter de udfordringer, som borgere på baggrund af COVID-19 oplever, hvad angår både fysisk og mental sundhed og trivsel.”

*****************************************************************************************************************************

SIFA på de sociale medier

Der er dejligt mange, der synes om SIFA TV Bingos side på Facebook – i øjeblikket 4.620.
Det er mere beskedent, hvor mange der følger SIFAs Facebookside og det er synd, for det er blandt andet her, du kan læse nyheder fra det aalborgensiske idrætslivs fællesorganisation.
Vi opfordrer derfor til at besøge www.facebook.com/sifasport, så der kan blive lidt flere de aktuelle 369, der synes om SIFA.

*****************************************************************************************************************************