Der er brug for mere fokus på idrætten

Af formand Ole Nielsen, SIFA

Venstres idrætsordfører Stén Knuth slår til lyd for en egentlig idrætsminister – eller i hvert fald en kulturminister og et kulturministerium, hvor idrætten har langt større vægt, end tilfældet er i dag. Hans argument er, at det er nødvendigt at favne både ”finkulturen og det folkelige; museer, teatre, fodbold og fægtning.”

Som fællesorganisation for 212 idrætsklubber er SIFA (Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg) så absolut på linje med det synspunkt. Vi er konstant i brechen for idrættens interesser. Vores fokus er i sagens natur på aktuelle vilkår og udviklingsmuligheder i landets tredjestørste kommune, hvor vi kan glæde os over en tæt og god dialog med både politikere og embedsfolk. Lejlighedsvis bevæger vi os dog væk fra det nære – blandt andet når det handler om vores mangeårige SIFA TV Bingo, der de bedste år genererer i omegnen af 2 mio. kr. Disse penge formidler vi til idrætsklubberne, ligesom det finansierer driften af SIFA (idrætsrådet i Aalborg Kommune). Og når vi tager de nationale briller på, må vi give Stén Knuth ret i, at man sagtens kunne ønske sig et større fokus på idrættens vilkår.

SIFA når igennem sine medlemsklubber ud til omkring 60.000 mennesker, hvilket svarer til cirka hver tredje borger i Aalborg Kommune. Derfor kan vi med vægt sige, at idrætten spiller en helt central rolle for virkeligt mange mennesker og at det alene derfor er absolut rimeligt, at den bliver betragtet på lige fod med eksempelvis teatre og museer.

Specielt inden for det seneste års tid, hvor mange idrætstilbud har været helt eller delvist lukket ned på grund af coronarestriktioner, har vi fået bevis på den centrale rolle, som den lokale idrætsklub spiller for virkeligt mange mennesker. Klubberne har selvsagt blødt i den periode, hvor de har måttet undvære deres medlemmer – og stort set alle har oplevet en betydelig reduktion af medlemslisten. Det er dog i nogen grad blevet kompenseret via hjælpepakker fordelt via DGI og DIF, ligesom kommunerne rundt om i landet generelt har medvirket til at holde liv i idrætsklubberne gennem tilskud og reduceret betaling.

Det ser straks meget værre ud, når det gælder det enkelte medlems trivsel. Mange fortæller om, hvordan nedlukningerne har påvirket deres sociale liv ganske voldsomt, ligesom det har sat håndgribelige fysiske spor. Det er en af årsagerne til, at SIFA har taget initiativ til projektet ”Aktive fællesskaber”, hvor en række af vores medlemsklubber gennem fællesskabsfremmende aktiviteter i boligområder og -foreninger yder en ekstraordinær indsats målrettet beboere i almene boliger. Projektet henvender sig til beboere i bred forstand, men har særligt fokus på dem, der ikke indgår aktivt i positive fællesskaber og derfor er særligt udsat for ensomhed og mistrivsel.

Vi er ikke i tvivl om, at idrætten har en vigtig rolle at spille, når danskerne skal tilbage på sporet efter coronatiden. Men vi er heller ikke i tvivl om, at det er nødvendigt med et betydeligt større fokus på den rolle, idrætten spiller – og fremtidigt vil spille – for både den mentale og den fysiske sundhed hos den brede befolkning.