Nyhedsbrev – Januar 2022

Spændende idrætsmåneder i vente

Hos SIFA krydser vi ekstra meget fingre for, at Coronaen for alvor er på tilbagetog inden for de nærmeste måneder.

Baggrunden for dette er især, at vi har taget hul på et i idrætslig forstand særdeles spændende år med en række store begivenheder. Naturligvis er der altid forhåbningerne om, at vores flagskibe – ikke mindst Aalborg Håndbold, AaB og Aalborg Pirates – atter er at finde i toppen af deres respektive sportsgrene.
Men jeg tænker nu nok så meget på idrætten i bredere forstand.

Det er netop idrætten bredt anskuet, der er i fokus, når Aalborg 23.-26. juni 2022 er vært for DM-ugen, hvor de bedste inden for rundt regnet 25 sportsgrene dyster om de øverste podiepladser.
I publikumsmæssig forstand er det særligt interessante ved DM-ugen, at det er alle tiders chance for at stifte bekendtskab med idrætter, der ikke nødvendigvis får den store mediedækning i det daglige.
Atletik, billard, cykling, dans, dart, fægtning, krolf, minigolf, rugby, styrkeløft, svømning, wakeboard – alle disse og yderligere 12-15 discipliner er på programmet, når Aalborg danner ramme om den første udgave nogensinde af DM-ugen.

I dagene 22.-26. juni er Aalborg endnu en gang vært for Idrætsmødet, der ikke mindst rummer årets vigtigste konference for alle med interesse i idræt.
Men det er også dage, der blandt andet byder på gymnastikfestival, kampsport, parkour og street basket – med andre ord også her masser af oplevelser for publikum.

Der er også Aalborg Halvmaraton og et gåarrangement gennem Limfjordstunnelen i slutningen af maj og Royal Run i begyndelsen af juni.
Begge dele store magneter, både når det gælder deltagere og publikum.
Og i anden halvdel af juli sender Aalborg omkring 100 unge sportsfolk til vores hollandske venskabsby Almere, der arrangerer sin udgave af Ungdomslegene.
Det er målt på deltagerantal en knap så stor begivenhed end den tilsvarende i Aalborg, men oplevelsen bliver givetvis lige så god for de unge, der skal dyste i atletik, badminton, fægtning, golf, håndbold (drenge), judo, svømning og tennis.

Mange tænker måske ikke på The Tall Ships Race som en sportsbegivenhed, men det er det i allerhøjeste grad.
Før de mange stolte skibe ankommer for at ligge i Aalborg i fire tidlige augustdage, har deres besætninger nemlig i flere omgange været i intens havkapsejlads.
Publikum kan i sagens natur kun opleve denne del af arrangementet på afstand, men The Tall Ships Race vil i 2022-udgaven uden tvivl også sætte sit præg på Aalborg – og de mange kilometer man kan gå langs kajerne og se på skibe, ender jo også med at blive helt god motion.

Når alle disse herlige ting er nævnt, ser vi her og nu faktisk allermest frem til at kunne mødes igen.
Som tilskuere, som aktive udøvere.
Til hverdag i klubberne, på idrætsanlæggene – og til stævner og cupper som i de gode, gamle dage.

Ole Nielsen
Formand


SIFA fortsat i spidsen for FOU

Gennem en årrække var tidligere SIFA-formand Keld Jensen også formand for Aalborg Kommunes folkeoplysningsudvalg (FOU).
I efteråret 2021 var der valg til udvalget – og i uge 2/2022 mødtes dets nye sammensætning for første gang.
Et af punkterne på dagsordenen var valg af formand og har kan vi i SIFA glæde os over, at forsamlingen opfordrede Ole Nielsen til at tage stafetten op efter Keld Jensen.
Det gør han med glæde, for FOU er et forum med god dialog og fremdrift, som det er en ære at stå i spidsen for fortsættelsen af.

FOU fastlægger principper for fritidspolitikken, afgør fordeling af kommunens tilskud til det folkeoplysende arbejde og er høringspart i beslutninger om kommunens foreningsliv.

Udvalget består af 19 medlemmer, hvoraf de 12 repræsenterer aftenskoler og frivilligt foreningsarbejde i form af idræt, korps, idébetonede foreninger og handicapforeninger.
Dertil kommer syv politikere, hvor udvalget de kommende fire år er i den specielle situation, at både Radikale, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Venstre, Konservative og Nye Borgerlige er repræsenteret.
Med andre ord er der meget bred politisk repræsentation, hvilket kan vise sig at være en fordel for udvalgets arbejde.


Nederlag til SIFA TV Bingo — regningen videre til spillerne

Trods vores ihærdige, langvarige indsats for at bringe fornuft ind i overvejelserne om fremtidige spilafgifter, er det ikke lykkedes at få regeringen og dens forligspartier til at ændre kurs.

Det betyder beklageligvis, at SIFA TV Bingo trods vores helt specielle spil og historie bliver ramt af en betydelig afgiftsstigning.
Vi skal af med ekstra millioner, som ender i statskassen i stedet for i vores medlemsklubber.

Det er yderst beklageligt, men vi har ikke andre muligheder end at lade den ekstra regning gå videre til spillerne.
Derfor har vi pr. 1. januar 2022 gennemført en prisforhøjelse.
De kommende måneder må vise, om det betyder nedgang i antallet af spillere og spil – og dermed yderligere indtægtstab for SIFA.


Godt resultat med Aktive Fællesskaber

Et flertal på Christiansborg indgik i november 2020 en aftale om akut indsats mod en lang vinters ensomhed og isolation blandt de mest udsatte grupper i samfundet.
Som en del af denne aftale modtog BL – Danmarks Almene Boliger en sum til fordeling til projekter henvendt til beboere i almene boligområder.
Vær Med-puljen støttede Himmerland Boligforenings projekt Aktive Fællesskaber, som boligforeningen inddrog SIFA i realiseringen af.

Da projektet sluttede ved årsskiftet, kan boet nu gøres op og resultatet er, at det gennem projektperioden lykkedes at aktivere 8.644 beboere, syv aalborgensiske boligorganisationer, 19 boligforeningsafdelinger i Aalborg og 19 idrætsforeninger.

Aktiviteterne omfattede blandt andet badminton, basketball, bordtennis, cykling, fodbold, forskellige motionsformer, fægtning, gymnastik, ishockey, sejlads, walk & talk og yoga.

Nogle aktiviteter var enkeltgangsforeteelser, mens andre havde længere forløb.
Fælles for dem var, at de tiltrak såvel børn og unge som voksne og seniorer.
Dertil kommer, at det lykkedes at skabe aktiviteter i både Aalborgs vestby, Nørresundby og det østlige Aalborg. Projektet udviste dermed den ønskede diversitet, så aktiviteterne blev målrettet børn og unge, voksne og seniorer med henblik på at fremme sundhed og bekæmpe ensomheden. Derudover var der en god bredde i både geografi og demografi, hvilket ligeledes var et mål med projektet.

Reelt kunne gennemslagskraften have været endnu større, idet det grundet forøget coronasmitte op mod årsskiftet 2021-22 var nødvendigt at aflyse et stort arrangement, der i Nørresundby skulle have samlet især børnefamilier fra to boligforeninger.
En del af dette arrangement var også rettet mod beboere fra kommunale bosteder i Nørresundby.

Med til billedet hører, at det er lykkedes flere af de medvirkende idrætsklubber at tiltrække og fastholde nye medlemmer.
Således er der samlet kommet omkring 125 nye medlemmer, hvoraf hele 45 er nye hos Lindholm Badmintonklub, mens Cykelglæden har budt velkommen til 35 nye medlemmer.
Desuden kan nævnes at Aalborg Basket 2005 gennem et enkelt åbent hus-arrangement fik 29 nye medlemmer.
Der kan udmærket være et vist skyggetal, da det ikke nødvendigvis er alle foreninger, der har fortalt os om nye medlemmer.

I sagens natur har projektperioden været ganske begrænset og mange potentielle aktører har af forskellige årsager – herunder Coronahensyn – været tilbageholdne med at engagere sig i projektet.
Dog er det blandt andet grundet vores projektansættelse af Allan Kuhn lykkedes at komme i god dialog med mange idrætsklubber.

Himmerland Boligforening har givet udtryk for, at man meget gerne i et fortsat samarbejde med SIFA og om muligt også andre boligforeninger i Aalborg vil føre Aktive Fællesskaber videre i eget regi og derigennem medvirke til at finde mange tusinde flere, der kan og vil dyrke idræt.


Husk at søge støtte

Der er fortsat i mange af vores medlemsklubber behov for en økonomisk håndsrækning oven på coronanedlukningerne og her er det en god idé af se nærmere på mulighederne via DIF og DGI.

Der er aktuelt flere puljer:

DIF og DGI’s foreningspulje:
– støtter hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne, hvor helt almindelige danskere mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.
Midlerne skal hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling.
Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision ”Bevæg dig for livet”, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.
Puljen åbner for ansøgninger 1. februar 2022.
Læs mere her!

DIF og DGI’s coronahjælpepulje (julepulje):
– idrætsforeninger kan søge om dækning af økonomiske tab i forbindelse med aflyste aktiviteter i juleferien, hvor epidemikommissionen anbefalede danskerne ikke at deltage i indendørs foreningsaktiviteter.
Puljen kan kun yde tilskud til dækning af tabte nettoindtægter fra aflyste arrangementer i perioden 19. december 2021 til 15. januar 2022.
Læs mere her!

DIF og Always Sports Camp:
En DIF og Always Sports Camp har til formål at motivere endnu flere piger til at være aktive i foreningsidrætten.
Ansøg om midler til en camp og motivér piger mellem 12 og 15 år til at være aktive.
Puljen er åbner for ansøgninger 1. marts til 1. april 2022.
Læs mere her!


Send os dine nyheder

SIFA får i sit daglige arbejde mange informationer fra medlemsklubberne – nogle egnet til at viderebringe, andre i mindre grad.
Men vi gør det gerne, altså fortæller nyt om vores flere end 200 medlemsklubber.
Har du noget at fortælle – om sportslig succes, ændringer i bestyrelsen, idéer andre kan have glæde af eller noget helt fjerde – så send en mail til sl@sifa.dk.