sportshistorie.dk

sportshistorie.dk

- eller retteligt SIFA Idrætshistorisk Samling (SIS) - har eksisteret siden 1979. En kort årrække når man ser på formålet med vor indsamling, nemlig at gemme “til evig tid”.

Starten på idrætsarkivet, som det hed til at begynde med, kom fra 3 idrætsledere nemlig Leo Møller, Knud Gadegaard og Irene Clemensen, som havde været med til at afvikle Ungdomslegene i 1979. Da legene var forbi, kunne de 3 ikke “finde sig i”, at et godt og resultatrigt samarbejde skulle holde op. På kun 5 minutter blev de 3 enige om at starte en indsamling af idrætshistorie i Aalborg kommune.

Hvordan det er gået - og hvad det har udviklet sig til kan du læse meget mere om på:
sportshistorie.dk