Nyhedsbrev – December 2021

Afgående rådmand Mads Duedahl tv og kommende rådmand Jes Lunde th

Goddag og farvel

Vi har længe vist, at idrætten ville få ny rådmand efter valget i november, for Mads Duedahl (Venstre) valgte at skifte fra Aalborg til Nordjylland – fra byråd til regionsråd.
Nu er konstitueringen på plads og vi kan se frem til fire år med Jes Lunde (Radikale) som politisk førstemand for idrætten.
I den forbindelse har vi bedt de to politikere sætte ord på deres syn på idrætten.

Vi lægger ud med den tiltrædende rådmand, Jes Lunde:
“Det meget store og alsidige idrætsliv i Aalborg Kommune spiller en kæmpe rolle i mange menneskers liv.
Både for alle de aktivt udøvende med de utroligt vigtige gevinster, det giver for krop og sjæl, og for alle tilskuerne, der får mulighed for at nyde andres flotte præstationer.
Det hele er båret af utallige frivillige, som vi skylder en stor tak.
Både jeg og hele forvaltningen i Sundhed og Kultur glæder os til et rigtig godt samarbejde!”

Og herefter giver i ordet til den aftrædende rådmand, Mads Duedahl:
“Som medlem af Aalborg Byråd i 12 år – heraf de seneste otte som rådmand for Sundheds- og Kulturforvaltningen – vil jeg gerne takke SIFA for et rigtigt godt samarbejde.
SIFA har som idrættens paraplyorganisation altid været Aalborg Kommune en konstruktiv med- og modspiller.
Endvidere har SIFAs store engagement i Elitesport Aalborg haft stor betydning for udviklingen af talenter inden for en bred række af idrætsgrene til topatleter – og dermed indirekte bidraget til at sætte Aalborg på idrættens Danmarkskort, endda verdenskort. Idrætten har en uvurderlig betydning for Aalborg Kommune.
Fysisk aktivitet, bevægelse og ikke mindst de mange foreningsfællesskaber gør en afgørende forskel for borgernes fysiske og mentale sundhed.
Derfor er det vigtigt at idrætten i Aalborg Kommune har et stærkt talerør gennem SIFA.”


Glædelig jul – og bedre nytår

Jeg tror, vi hurtigt kan blive enige om, at 2021 viste sig at være et år med mange prøvelser for idrætsklubberne.
Bedre end det første coronaår, ja – men bestemt ikke uden ekstraordinære udfordringer.
Så meget desto mere er det mit håb, at det nye år må vise sig meget bedre end de seneste.
2022 behøver såmænd ikke blive specielt storslået – bare det giver os en tilbagevenden til en normaltilstand.

Med ønsket om en glædelig jul – og et bedre nytår!

Ole Nielsen
Formand


DM-ugen 2022 – nu er hjemmesiden klar

Vi har tidligere skrevet om DM-ugen 2022 – den sportslige folkefest i Aalborg 23.-26. juni næste år.
Og nu er hjemmesiden i luften på www.dmugen.dk.

Her kan man blandt andet læse dette:
“DM-ugen er en stor samlende national sport event, som viser og hylder det bedste fra dansk eliteidræt.
Et slags mini-OL på dansk grund.
Du kan se frem til masser af sport, fans og medaljer – og danmarksmesterskaber i omkring 25 idrætsgrene.
DM-ugen byder på alt fra cykling og breakdance til svømning og atletik.
Det er første gang, eventet afholdes, og det bliver med Aalborg som værtsby i både 2022 og 2023.
Under DM-ugen vil flere af Aalborgs aktivitetsområder blive bragt i spil og det vil give de besøgende en unik mulighed for at opleve sport og byrum på samme tid.”

Der er allerede sat navn på 14 danske mesterskaber og flere kommer løbende til, så følg med på www.dmugen.dk.


Der har været holdt valg til Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune for perioden 2022-2025.
I udvalget, der har til opgave at administrere kommunens fritidspolitik inden for rammer afstukket af byrådet, har idrætten tre repræsentanter.
Disse er for den kommende valgperiode SIFA-formand Ole Nielsen samt Susan Roulund fra Sebber Golfklub og Tom Nygaard fra KFUM Fodbold.


Husk at søge støtte

Der er fortsat i mange af vores medlemsklubber behov for en økonomisk håndsrækning oven på coronanedlukningerne, og her er det en god idé af se nærmere på mulighederne via DIF og DGI.
Her er der aktuelt denne mulighed:

DIF og DGI’s foreningspulje
– støtter hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne, hvor helt almindelige danskere mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.
Midlerne skal hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling.
Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision ”Bevæg dig for livet”, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Læs mere om puljen her.


Send os dine nyheder

SIFA får i sit daglige arbejde mange informationer fra medlemsklubberne – nogle egnet til at viderebringe, andre i mindre grad.
Men vi gør det gerne, altså fortæller nyt om vores flere end 200 medlemmer.
Har du noget at fortælle – om sportslig succes, ændringer i bestyrelsen, idéer andre kan have glæde af eller noget helt fjerde – så send en mail til sl@sifa.dk.


SIFA på de sociale medier

Der er dejligt mange, der synes om SIFA TV Bingos side på Facebook – i øjeblikket 4.648.
Det er mere beskedent, hvor mange der følger SIFAs Facebookside og det er synd, for det er blandt andet her, du kan læse nyheder fra det aalborgensiske idrætslivs fællesorganisation.
Vi opfordrer derfor til at besøge www.facebook.com/sifasport, så der kan blive lidt flere de aktuelle 430, der følger SIFA på Facebook.


GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!