Frivillige ledere har kæmpet en hård kamp

Indlæg i Nordjyske 9. oktober 2021 af SIFAs formand Ole Nielsen

Normalt holder idrættens fællesorganisation SIFA sit repræsentantskabsmøde i maj, men som så meget andet blev vi grundigt Coronaramte og måtte vente til primo september, før vi kunne mødes igen. Nu er 2021-udgaven af mødet holdt og vi kan glæde os over, at et meget stort antal af vores flere end 200 medlemsklubber var repræsenteret. Det var også glædeligt at høre, hvor stor aktivitet, der atter er i klubberne, der for langt de flestes vedkommende har været hårdt ramt af nedlukningerne.

Jeg rettede i min beretning en tak til klubberne og den vil jeg gerne gentage her, så den ved Nordjyskes mellemkomst når ud til endnu flere end de mange, der deltog i repræsentantskabsmødet.

Der er i år særlig grund til at takke de utallige frivillige ledere, der har kæmpet en hård kamp for at få deres klubber til at fungere under ekstremt vanskelige vilkår. Det er lykkedes – men det er det kun på grund af den helt særlig indsats, disse frivillige har gjort. I mange klubber trækkes der selv under normale omstændigheder store veksler på netop de frivillige ledere. Så meget desto mere må man håbe, at de helt ekstraordinære udfordringer under Coronakrisen ikke har belastet den enkelte for meget – og at der fortsat er ressourcer til at se fremad og være klar til at både nyde og yde.

De seneste dage og uger har dagspressen beskæftiget sig en del med, at det er vanskeligt at rekruttere frivillige til blandt andet idrætten. Hos SIFA fornemmer vi også dette i nogle klubber, men generelt er der flot opbakning – og frem for alt stor vilje til at komme i gang igen. Et velfungerende idrætsliv kræver politisk opbakning, hvilket vi heldigvis historisk har haft fra Aalborg Kommune.

Fra de igangværende budgetforhandlinger er signalerne, at politikerne også i det kommende budgetår vil sætte midler af til idrætten – det sætter vi vores lid til også er tilfældet, når de sidste detaljer bliver forhandlet på plads. Virkelighedens verden er, at et stærkt og velfungerende idrætsliv ikke kommer af sig selv, men fordrer, at gode ord bliver fulgt af økonomisk opbakning.