Et godt budget fra en god kommune

Af formand Ole Nielsen, SIFA

Fra et idrætsperspektiv er der god læsning i store dele af det budget, der netop er vedtaget med stort flertal i Aalborg Byråd.

Der er tre mio. kr. til etablering af miljøvenlige kunstgræsbaner i Hals og et tilsvarende beløb til St. Restrup.
Én mio. kr. til en ridehal i Nibe.
En halv mio. kr. til lysanlæg på Tornhøj Atletikstadion.
Godt fire mio. kr. til udvidelse af Båndbyhallen i Storvorde.
Glemmes må heller ikke et billetsamarbejde mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Trafikselskab om gratis kollektiv transport ved idræts- og kulturarrangementer i Gigantium og på Aalborg Portland Park.
Det kan komme rigtigt mange mennesker til gode og løse mangen en trafikal hårdknude i forbindelse med de største sportsbegivenheder.

Det er også værd at nævne det såkaldte prioriteringskatalog, der gennem en lang årrække har medfinansieret et stort antal foreningsbyggerier.
Dette katalog, der har sikret både nybyggerier og renoveringer rundt om i kommunen, får to mio. kr. årligt fra 2022.

Der er således god grund til at kvittere for politikernes prioritering af kommunens idrætsfaciliteter, hvilket ikke mindst i kølvandet på coronanedlukningen er af stor betydning for, at der atter kommer god bevægelse i det foreningsliv, der spiller en afgørende rolle for mange menneskers velbefindende.

Når jeg tænker på den gode dialog med politikere og embedsmænd, er jeg egentlig ikke så overrasket over Aalborg Kommunes placering i en landsdækkende undersøgelse, som Danmarks Idrætsforbund (DIF) netop har offentliggjort. Aalborg indtager plads nr. 38 og i det nordjyske er det faktisk kun Thisted, Vesthimmerland og Brønderslev, der klarer sig bedre.
Nok så interessant er, at de tre øvrige store kommuner ikke er i nærheden af Aalborgs placering, da hverken København, Aarhus eller Odense er bedre end midt-80’erne.

DIF-undersøgelsen vurderer den enkelte kommune på 21 parametre inden for fire hovedområder:
Frivillighed, faciliteter, økonomi og idrætspolitik.
I den sammenhæng er det interessant, at Aalborg er at finde helt oppe som nr. 25, når det gælder økonomi, mens kommunen målt på idrætspolitik indtager en 27.-plads.

Alt i alt er der grund til at takke det siddende byråd for et godt budget.
Og udtrykke håbet om, at også det nye byråd, der vælges tredje tirsdag i november, vil prioritere et nært og frugtbart samarbejde med idrætten.