Aktive Fællesskaber

Nedenfor kan du se - hvordan din/jeres klub kan blive en del af fællesskabet - ligesom du kan downloade ansøgningskemaer til både arrangement og foreningspas - og skema til udfyldelse af deltagerantal.

Retningslinjer
Ansøgningsskema
Deltagerantal
Foreningspas

Ansøgningsskemaer og deltagerantal skal sendes til: sl@sifa.dk