SIFAs regnskab 2019

Som tidligere meddelt så er vores Repræsentantskabsmøde udsat til efter sommerferien, men regnskabet for 2019 er selvfølgelig lavet – dog er der et enkelt udestående – nemlig “Hensættelser”.
Dem har vi valgt ikke at fastsætte endnu – da vi jo endnu ikke ved – hvor udgangen af Coronakrisen stiller os.

På dette link kan du se Regnskabet for 2019.

Når datoen for Repræsentantskabsmødet ligger fast modtager du selvfølgelig det reviderede regnskab – inkl. “Hensættelser” – senest 8 dage før mødet.

Pas godt på jer selv og alle andre – og tag de nødvendige hensyn!

Med sportslig hilsen
Sammen – hver for sig

SIFA