PULJE TIL UDSATTE, SÅRBARE OG ÆLDRE UNDER CORONA-KRISEN

”Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen” er åben for ansøgninger.

Formålet med puljen er at mindske ensomhed og mistrivsel blandt sårbare, udsatte og ældre borgere under corona-krisen. Puljen giver tilskud til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, der forøger livskvaliteten for sårbare, udsatte og ældre og dermed bidrager til at hjælpe disse borgere igennem krisen. Puljen er i alt på 19,4 mio. kr.

Puljen kan søges på to måder:

Mindre projekter (10.000-50.000 kr.) med løbende ansøgningsfrist

  • Ansøgere kan søge tilskud på 10.000-50.000 kr. til mindre projekter. For disse projekter er ansøgningsfristen løbende, indtil de 5 mio. kr., som er afsat til mindre projekter, er forbrugt. Der kan dog senest søges den 1. oktober 2020. Ansøgningerne bliver behandlet løbende
    Læs mere om krav og kriterier til mindre projekter og søg tilskud.

Større projekter (51.000-2.000.000 kr.) med ansøgningsfrist den 8. juni og den 1. september 2020

Baggrund for puljen
Puljen er etableret på baggrund af to politiske aftaler på henholdsvis social- og indenrigsministerens og sundheds- og ældreministerens område, hvori der indgår en samlet pulje på i alt 20 mio. kr. til kultur- og idræts- og foreningsaktiviteter for sårbare, udsatte og ældre i forbindelse med corona-krisen. Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om de politiske aftaler:

Aftalen om hjælp til sårbare og udsatte grupper

Aftalen om hjælp til ældre under corona-krisen