Lad nu børnene og de unge komme tilbage til deres idræt!

SIFA tilslutter sig til fulde den opfordring, som 60 idrætsforbund netop har sendt til Folketinget og regeringen:
Åbn indendørsidrætten – ikke mindst af hensyn til trivslen blandt børn og unge.

”Åbning af indendørsidrætten er afgørende for mange børn og unge, som mistrives under coronanedlukningen.
Foreningsidrætten spiller en central rolle, når det gælder deres fysiske og mentale velvære, så derfor er det vigtigt, at tilværelsen kommer til at rumme andet og mere end streaming-tv, fjernundervisning og fravær af sociale relationer”, siger SIFA-formand Ole Nielsen. Og han fortsætter:

”I alle SIFAs flere end 200 medlemsforeninger er frivillige trænere og ledere klar til at hjælpe med til at afbøde skadevirkningerne, men deres muligheder er desværre stærkt begrænsede.
Dørene til idrætsanlæggene har været lukkede siden før jul 2020. Reelt aner vi ikke, hvornår de igen kan tage imod deres medlemmer.
Der er for nylig blevet åbnet for udendørs idræt, hvilket naturligvis er rigtig godt, men størstedelen af medlemmerne dyrker idræt indendørs, så vi mangler i den grad at få lukket op.”

Ole Nielsen håber, at SIFAs medlemsklubber meget snart kan få lov at tage imod de ”indendørs medlemmer” – og helst ikke blot børn og unge:

”Vi hører også fra rigtigt mange voksne idrætsudøvere, at de savner de sociale og fysiske relationer i forbindelse med deres indendørs idræt.
Hvis vi ikke får gang i både den udendørs og den indendørs idræt i god tid inden sæsonafslutningen, som typisk ligger i maj, har klubberne desværre nok set mange af deres medlemmer for sidste gang, da de jo så ender med at have været væk fra hinanden i omkring ni måneder.
Vi ved af erfaring, at det er rigtig vanskeligt at fastholde et medlem af en idrætsklub, når der er tale om så lang en inaktiv periode”, siger Ole Nielsen.

SIFA-formanden noterer med tilfredshed, at budgetforligspartierne i Aalborg Kommune tidligere på ugen fandt sammen om genstartspakker for 15,5 mio. kr.
Der er ikke mindst tænkt på aktiviteter på kulturinstitutioner, blandt unge kunstnere og til understøttelse af detailhandel, restauranter og caféer, men der er også afsat midler til ’foreningsaktiviteter’:

”Det gælder mig meget, at politikerne anerkender den rolle, som idrætslivet spiller, når det kommer til genrejsning af samfundet.
Det er naturligvis helt på sin plads, at der bliver tænkt i såvel etablerede som alternative kulturaktiviteter, men nok så vigtigt er det, at der bliver gjort noget ekstraordinært for de mange mennesker, for hvem medlemskabet af en idrætsklub er en vigtig del af hverdagen.”

Ole Nielsen opfordrer i den forbindelse til, at kommunen ser på, i hvilket omfang det er muligt at forlænge sæsonen for de indendørs idrætsgrene, der ønsker det:

”Vi har talt med flere klubber, som meget gerne vil lade denne sæson løbe direkte over i den kommende, så der i sommermånederne i stedet for den sædvanlige ferienedlukning er mulighed for, at medlemmerne kan fortsætte deres aktiviteter inden døre.”