Coronavirus/COVID 19 – 23. april 2020

DIF og DGI tilpassede sine anbefalinger om udendørsidræt den 20. april 2020 – og Aalborg Kommune har også tilpasset sine betingelser den 22.april 2020 for, at man kan mødes og dyrke udendørsaktiviteter.

DIF:
Idrætsforeninger kan godt afvikle udendørsidræt uden kropskontakt, hvis aktiviteten holder sig inden for myndighedernes anbefalinger. Sådan lyder DIF’s tilpassede anbefalinger om udendørsidræt efter dialog med Sundhedsstyrelsen.

DIF tilpasser anbefalingerne til sine specialforbund og idrætsforeninger efter dialog med Sundhedsstyrelsen.
Fremover lyder anbefalingen fra DIF, at udendørsidræt, som vel at mærke ikke indeholder kropskontakt, godt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort på coronasmitte.dk.
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet plakater med råd og vejledning til ophængning ved udendørs træning, og de bliver videreformidlet til idrætsforeningerne.
DIF valgte at lægge en mere restriktiv linje end regeringen, da DIF den 11. marts anbefalede sine foreninger og specialforbund at indstille al udendørs aktivitet. Regeringens anbefaling og senere påbud har kun drejet sig om indendørs idræt, men DIF tog på eget initiativ skridtet videre og opfordrede også til en indstilling af udendørsidrætten.
At anbefalingen nu ændres, betyder dog ikke en tilbagevenden til den klassiske udendørsidræt.
”Vi er meget langt fra normale tilstande. Myndighedernes anbefalinger og krav skal overholdes, og derfor er det en helt anden form for idræt, end den vi kender.
Det er vigtigt at understrege,” siger DIF-formand Niels Nygaard og fortsætter:
”Vi valgte dengang at gå et skridt videre og på eget initiativ anbefale en nedlukning af udendørsidrætten ud fra et forsigtighedsprincip.
Siden da har danskerne har fået myndighedernes anbefalinger om blandt andet at holde afstand, sørge for høj håndhygiejne og ikke at mødes i større grupper ind under huden.
Derfor stoler vi på, at vores foreninger er i stand til at afholde udendørsidræt uden kropskontakt forsvarligt og inden for rammerne af myndighedernes retningslinjer”.

Ikke et krav
Den tilpassede anbefaling er ikke et krav til foreninger om at starte udendørsidræt op.
Det understreger Niels Nygaard.
”Der er tale om frivillige foreninger, hvor der er forskelle fra forening til forening og idræt til idræt.
Vores tilpassede anbefalinger er ikke et krav til foreninger om at starte aktiviteter op.
De kan gøre det, hvis det sker under forsvarlige former, og hvis de er i tvivl om, hvorvidt det kan lade sig gøre, så skal de lade være,” siger Niels Nygaard.
Ud over sundhedsmyndighedernes anbefalinger supplerer DIF med nogle flere retningslinjer.
Blandt andet at udøvere bør møde omklædte og tage hjem efter endt aktivitet, og at udøvere i videst mulig omgang bør medbringe egne træningsredskaber.
”Vi har mærket en meget stor interesse fra mange af vores foreninger, der tripper for at komme i gang under de rigtige omstændigheder.
Jeg er glad for, at Sundhedsstyrelsen har hjulpet til med en vejledning, selvom styrelsen har rigtig meget at se til i øjeblikket,” siger Niels Nygaard.
DGI har sendt tilsvarende anbefalinger ud til sine medlemsforeninger.

FAKTA:
For DIF er det afgørende, at krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes.
De indebærer blandt andet:

 • At man ikke må samles flere end 10 personer
 • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketcher eller golfkøller), anbefaler Sundhedsstyrelsen at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter.
  Hvor dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.

Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så opfordrer DIF desuden til, at det sker inden for disse rammer:

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper 
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår (kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
 • Medlemmer af forening/klub møder op omklædt og tager hjem efter endt udendørsaktivitet. 
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.

Aalborg Kommune:
Til foreninger, aftenskoler, daghøjskoler, samråd, forsamlingshuse, frivillig sociale foreninger, selvejende idrætshaller m.fl.
 
Kære alle
Som I er bekendt med, så følger Aalborg Kommune de retningslinjer og udmeldinger vedr. Corona-Krisen, der kommer fra de centrale myndigheder.
 
Vi har senest den 8. april 2020 informeret om udmeldinger vedr. konsekvenserne for de kommunale faciliteter og for aktiviteterne i foreningslivet på grund af Corona-virus situationen.
 
I dag vil vi gerne supplere med følgende vigtige beskeder:

 1. Den 20. april 2020 har DGI og DIF, via dialog med sundhedsmyndighederne, fået præciseret retningslinjerne for hvordan idrætslige aktiviteter, der foregår udendørs – kan åbne i foreningsregi.
  Denne præcisering muliggør nu, at udendørs aktiviteter, under særlige vilkår og retningslinjer kan igangsættes.

  Endvidere har Dansk Ungdoms Fællesråd meddelt, at deres medlemsorganisationer også kan afholde mindre aktiviteter udendørs, efter at Sundhedsmyndighederne har udstukket nogle generelle retningslinjer for udendørsaktiviteter efter dialog med DIF – Danmarks Idræts Forbund.

  Retningslinjerne er udarbejdet med fokus på idrætsaktiviteter, men kan også overføres til DUFs medlemsorganisationer.

  Det betyder at udendørsaktiviteter for maks. 10 personer kan gennemføres, så længe man tager hensyn til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

  I kan læse mere om de retningslinjerne for udendørs aktiviteter, som SKAL overholdes her.

  Det er dog et krav fra Aalborg Kommunes side, at foreninger som ønsker at igangsætte en udendørs aktivitet, fra deres relevante organisation, specialforbund el. har godkendelse til en sådan igangsætning og at alle retningslinjer fra organisationen, specialforbundet el. samt sundhedsmyndighederne bliver overholdt.
  Der må således ikke finde aktiviteter sted på de kommunale faciliteter uden en forudgående positiv udmelding fra den relevante organisation, specialforbund el..

  De påkrævede ekstra værnemidler i forbindelse med den øgede rengøring af kontaktflader og eventuelle fælles rekvisitter, skal foreningerne selv være ansvarlige for anskaffelsen af.

  OBS: Det er vigtigt at præcisere, at klubhuse, omklædningsrum og toiletter fortsat er lukkede foreløbigt til og med den 10. maj 2020.

  Vedrørende fodboldaktiviteter, så følger Aalborg Kommune DBU’s anbefalinger om, at alle fodboldaktiviteter er lukket ned indtil videre til og med d. 10. maj.
 1. Kulturministeriet har pr. 18. april 2020 offentliggjort en udvidelse af kompensationsordningen til arrangører til og med 31. august.
  Deltagergrænsen sænkes fra 1000 til +350 deltagere, og arrangementer, som finder sted flere gange i en periode på op til 4 uger, omfattes af ordningen.
  I kan læse mere om aftaleteksten her

Nedenstående er fortsat gældende:

 • Lukning af alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, folkekirkens kirkebygninger og aktiviteter i sognegårde mv., lokaler tilhørende trossamfund, biblioteker, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter løber fortsat til og med den 10. maj 2020.
 • Midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv. Forbuddet gælder fortsat  frem til den 10. maj 2020.

For så vidt angår større arrangementer, begivenheder mv. er der indtil videre forbud frem til den 31. august 2020.

Lukning af indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv., herunder bade- og legelande, biografer, teatre, fitnesscentre og solcentre.
Forbuddet gælder fortsat frem til den 10. maj 2020.

For foreninger, hvor opretholdelse af dyrevelfærd er påkrævet, vil det fortsat være muligt at tilgå lokalerne i det omfang, det er nødvendigt (akvarieforeninger, brevdueforeninger, rideklubber mfl.).  
 
Vi forventer naturligvis, at alle frivillige foreninger (idrætsforeninger, aftenskoler, korps, idebetonede, samråd, frivillige sociale mfl.) følger de gældende regler, samt anbefalingerne fra de store paraplyorganisationer omkring udendørs faciliteter og aktiviteter.
 
Som vi tidligere har gjort opmærksom på, så har regeringen lavet er række hjælpepakker som også kan understøtte forenings- og frivilligområdet.
 
I øvrigt opfordre vi til, at alle til enhver tid følger myndighedernes anvisninger på  https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighedernehttps://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213485 – samt paraplyorganisationernes hjemmesider.
 
Afslutningsvis vil vi endnu engang gerne kvittere for de mange henvendelser vi allerede nu har modtaget, som viser, at I tager situationen alvorligt, at I reagerer hurtigt og at I udviser overblik, ansvarlighed og handlekraft. Mange tak for det.
 
Evt. spørgsmål kan rettes til Park og Natur på tlf.: 99312450 og Fritidsområdet på 99314162.
 
Sker der nyt vil I blive orienteret.

SIFA:
SIFA opfordrer selvfølgelig stadig til at man stadig følger myndighedernes. DIF/DGIs og Aalborg Kommunes anbefalinger.

HUSK at tjekke jeres specialforbund for de specifikke retningslinjer, der er for jeres idræt – få grønt lys fra forbundet og overhold reglerne!
På nuværende tidspunkt ved vi, at f.eks. Dansk Tennis Forbund, og Cykling Danmark har lavet særlige regler…

Følg i øvrigt løbende med på DIFs og DGIs hjemmesider – hvor du også finder links til andre relevante hjemmesider!