Kontingentpuljen

Deltagere i pressemødet den 30. marts 2016 – fra venstre: Denise Bakholm, SIFA – Borgmester Thomas Kastrup-Larsen – Susan Roulund, SIFA – Keld Jensen, SIFA – Poul Erik Wagner, Visitator – John Holm Jensen, Visitator – Henrik Thomsen, Plus Bolig – Rådmand Mads Duedahl.

Puljen er midlertidig lukket - da de indsamlede penge er opbrugt. Vi arbejder naturligvis på at få fyldt depoterne igen!
Puljen er midlertidig lukket – da de indsamlede penge er opbrugt. Vi arbejder naturligvis på at få fyldt depoterne igen!

Aalborg har fået en opgave!

Et stort antal flygtninge er landet i 2015 og endnu flere lander hos os i 2016.

De er heldige at lande her. For her står vi sammen om opgaven.

Alle sejl er sat til for at huse og guide flygtningene til en tålelig tilværelse i et nyt land med en for dem ny kultur. Desværre har man ikke fra statslig side sørget for en økonomi, der sikrer flygtninge adgang til unikke oplevelser, demokratisk dannelse, sundhed og fællesskab… – nemlig via et medlemskab i en forening eller et af vore korps.

Det vil vi i SIFA gerne råde bod på, så vi har ganske enkelt ”ladet hatten gå rundt”, og samlet en pæn pulje penge, hvormed vi kan understøtte et medlemskab samt evt. nødvendigt udstyr til den enkeltes interesse.

Der er ydet tilskud til puljen med beløb fra kr. 10.000,- til kr. 50.000,-, og den vil til stadighed stå åben for nye bidragsydere.

Bidragenes størrelse er solidariske og afspejler, at vi står sammen om projektet.

Puljens størrelse og levetid kender vi af gode grunde ikke – det bliver lidt ”elastik i metermål”.

At der er et behov, det ved vi.

Signalet om at vi står sammen, er vitalt for os. På tværs af forvaltninger, organisationer, puljer og fonde.

Visitationen af emner til puljen ser vi foretaget af en lille snæver håndplukket kreds med kendskab til foreningslivet og de lokale forhold.

Denise Bakholm fra SIFAs bestyrelse, som i forvejen ”sidder lige midt i det hele” qua sit arbejde i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, vil fra SIFA være omdrejningspunktet.

SIFAs Kontingentpulje er forankret i SIFA. og har som formål at støtte socialt nye borgere/flygtninge ud i fritidsaktiviteter, så de på lige fod med andre får mulighed for at dyrke sport og fritidsinteresser i lokale foreninger.

Der vil være mulighed for at dispensere fra reglen om at være ny borger/flygtning, hvis der påvises behov for støtte, f.eks. ved økonomiske vanskelige forhold.

Således kan andre med vanskelig økonomiske vilkår komme i betragtning ud fra en konkret vurdering.

SIFAs Kontingentpulje hjælper med økonomisk støtte til kontingent og udstyr til fritidsaktiviteten.

Gennem et aktivt fritidsliv kan de nye borgere/flygtninge være sammen med andre, børn, unge og voksne rollemodeller i et positivt fællesskab.

Flygtninge opnår således større tryghed og livskvalitet ved at deltage i fritidsaktiviteter, og det kan modvirke ensomhed, mistrivsel og negative sociale mønstre og dermed skabe bedre muligheder for integrationen i Aalborg.

Download ansøgningsskema i Word
Download ansøgningsskema i PDF!
Samarbejdspartnere om puljen:

Ny samarbejdspartner?

Kunne du/I tænke dig/jer at være med via et tilskud til puljen – stort eller lille – skal det være velkomment…

Download flyer nedenfor og se hvordan du/I kan blive en del af samarbejdet.

Download flyer i PDF!
Andre ansøgningsmuligheder:

Danmarks Idrætsforbund:

Get2Sport for all

”DIF har søgt og fået 100.000 euro fra IOC til idrætsaktiviteter for flygtninge. Alle DIF’s foreninger, der har indsatser målrettet flygtninge, har mulighed for at søge.

Pengene fra IOC er placeret i puljen ”DIF Get2Sport for all” og administreres af DIF’s integrationsenhed, DIF Get2Sport. Foreninger i alle specialforbund kan søge tilskud til påklædning, sportsudstyr, transportomkostninger, forplejning, deltagergebyr, sociale arrangementer og kontingentbetaling.

Forudsætningerne for at komme i betragtning til støtte er:

At den bevilgede støtte kun anvendes til indsatser målrettet nyankommne flygtninge. (Det vil i

udgangspunktet være flygtninge, som efter de har fået asyl, har været i Danmark i maks. tre år).

At den støttede forening/klub fører deltagerlister, hvoraf fremgår navn, bopæl, alder og fødselsdato for

den/de støttede personer.

Kun idrætsforeninger, der er medlem af DIF, kan ansøge puljen.

Der kan kun ansøges via ansøgningsskemaet ”DIF Get2Sport for all”..

Læs mere om ansøgningsvilkårene og hent ansøgningsskemaet.

Se DIF’s hjemmeside – hvor du også kan finde ansøgningsskema…

IDRÆT FOR ALLE BØRN:
Puljen er desværre lukket 🙁

”Idræt for ALLE børn” er et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, Procter & Gamble og Føtex.

Projektet har til formål at hjælpe udsatte børn og unge under 18 år med at overkomme de financielle udfordringer, der er i forbindelse med at dyrke foreningsidræt.

Børn skal kunne dyrke idræt i fritiden, selvom forældrene ikke har råd.

Tusindvis af børn står lige nu udenfor og ønsker at komme ind i idrætsforeningerne og være aktive sammen med kammeraterne.

Ligesom nogle børn, der allerede er i foreningerne, skal hjælpes økonomisk for at kunne blive i idrætten.

Ca. 65.000 danske børn befinder sig i dag under fattigdomsgrænsen.

Disse børn i familier med økonomiske udfordringer har ofte problemer med at deltage i foreningsidrætten fordi betalingen af kontingent indebærer en uoverkommelig financiel byrde for familien.

Den manglende deltagelse kan medvirke til social isolation og skabe problemer for børnene langt ud i fremtiden.

Problemet er vidt udbredt, og der er stort behov for den støtte ”Idræt for ALLE børn” ønsker at give.

Støttekonceptet: Støtten fordeles til trængende børn og familier efter et gensidigt tillidsforhold, hvor den enkelte familie kontakter idrætsforeninger under DIF og herigennem modtager støtten til betaling af deres kontingent, sportsudstyr eller udflugter.

Se DIF’s hjemmeside – hvor du også kan finde ansøgningsskema…

DGI:

Foreningsliv for alle

Vil din forening invitere børn og unge fra udsatte familier eller nogle af de børn og unge, der kommer til dit lokalområde som flygtninge, inden for, kan du få penge til kontingenter og udstyr fra puljen ‘Foreningsliv for Alle’.

Cirka 14.000 børn og unge har de sidste fire år fået økonomisk støtte til kontingentbetaling, udstyr og deltagelse i stævner og lejre fra puljen.

361 foreninger har søgt støtte til børn og unge.

En evaluering, som analyse- og rådgivningsfirmaet LG Insight står bag, viser, at 85 procent af foreningerne mener, at ordningen har været afgørende for, at de støttede børn og unge har kunnet deltage i foreningslivet.

Se DGI’s hjemmeside – hvor du også kan finde ansøgningsskema…

 


Har du spørgsmål vedrørende ansøgninger, kan de rettes til Søren via telefon 8888 7858 eller sl@sifa.dk

Udfyldte ansøgningsskemaer skal sendes til:
SIFA
Teglgårds Plads 1, Niv. 9
9000 Aalborg

Eller mailes til:
sl@sifa.dk