Kontingentpuljen

Deltagere i pressemødet den 30. marts 2016 – fra venstre: Denise Bakholm, SIFA – Borgmester Thomas Kastrup-Larsen – Susan Roulund, SIFA – Keld Jensen, SIFA – Poul Erik Wagner, Visitator – John Holm Jensen, Visitator – Henrik Thomsen, Plus Bolig – Rådmand Mads Duedahl.

Aalborg har fået en opgave!

Et stort antal flygtninge er landet i 2015 og endnu flere lander hos os i 2016.

De er heldige at lande her. For her står vi sammen om opgaven.

Alle sejl er sat til for at huse og guide flygtningene til en tålelig tilværelse i et nyt land med en for dem ny kultur. Desværre har man ikke fra statslig side sørget for en økonomi, der sikrer flygtninge adgang til unikke oplevelser, demokratisk dannelse, sundhed og fællesskab… – nemlig via et medlemskab i en forening eller et af vore korps.

Det vil vi i SIFA gerne råde bod på, så vi har ganske enkelt ”ladet hatten gå rundt”, og samlet en pæn pulje penge, hvormed vi kan understøtte et medlemskab samt evt. nødvendigt udstyr til den enkeltes interesse.

Der er ydet tilskud til puljen med beløb fra kr. 10.000,- til kr. 50.000,-, og den vil til stadighed stå åben for nye bidragsydere.

Bidragenes størrelse er solidariske og afspejler, at vi står sammen om projektet.

Puljens størrelse og levetid kender vi af gode grunde ikke – det bliver lidt ”elastik i metermål”.

At der er et behov, det ved vi.

Signalet om at vi står sammen, er vitalt for os. På tværs af forvaltninger, organisationer, puljer og fonde.

Visitationen af emner til puljen ser vi foretaget af en lille snæver håndplukket kreds med kendskab til foreningslivet og de lokale forhold.

Denise Bakholm fra SIFAs bestyrelse, som i forvejen ”sidder lige midt i det hele” qua sit arbejde i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, vil fra SIFA være omdrejningspunktet.

SIFAs Kontingentpulje er forankret i SIFA. og har som formål at støtte socialt nye borgere/flygtninge ud i fritidsaktiviteter, så de på lige fod med andre får mulighed for at dyrke sport og fritidsinteresser i lokale foreninger.

Der vil være mulighed for at dispensere fra reglen om at være ny borger/flygtning, hvis der påvises behov for støtte, f.eks. ved økonomiske vanskelige forhold.

Således kan andre med vanskelig økonomiske vilkår komme i betragtning ud fra en konkret vurdering.

SIFAs Kontingentpulje hjælper med økonomisk støtte til kontingent og udstyr til fritidsaktiviteten.

Gennem et aktivt fritidsliv kan de nye borgere/flygtninge være sammen med andre, børn, unge og voksne rollemodeller i et positivt fællesskab.

Flygtninge opnår således større tryghed og livskvalitet ved at deltage i fritidsaktiviteter, og det kan modvirke ensomhed, mistrivsel og negative sociale mønstre og dermed skabe bedre muligheder for integrationen i Aalborg.

Download ansøgningsskema i Word
Download ansøgningsskema i PDF!
Samarbejdspartnere om puljen:

Ny samarbejdspartner?

Kunne du/I tænke dig/jer at være med via et tilskud til puljen – stort eller lille – skal det være velkomment…

Download flyer nedenfor og se hvordan du/I kan blive en del af samarbejdet.

Download flyer i PDF!
Andre ansøgningsmuligheder:

Danmarks Idrætsforbund:

IDRÆT FOR ALLE BØRN:
Puljen har til formål at hjælpe udsatte børn og unge under 18 år af økonomisk vanskeligt stillede forældre til at dyrke idræt.
Det er Guldsmeden Hotels, der med et bidrag på 187.000 kr., gør det muligt for DIF at åbne puljen for ansøgninger igen i år.
Det er Guldsmeden Hotels’ og DIFs holdning, at alle børn skal kunne dyrke idræt i fritiden.
Idræt i foreningssammenhæng åbner op for mange fordele, bl.a. lighed på banen uanset alder, køn, socialklasse eller etnisk tilhørsforhold, og medvirker dermed til sammenhængskraften i samfundet.
Men mange børn står uden for foreningslivet, da deres forældre ikke har penge til at betale kontingentet, ligesom nogle børn, der allerede er i foreningerne, skal hjælpes økonomisk for at forblive en del af idrætsfællesskabet.
Det er denne puljes formål at hjælpe sådanne børn, så de kan blive eller forblive en del af en idrætsforening, og blive ligeværdige, integrerede medlemmer af samfundet.
Det er en investering i vores alles fremtid.Der er behov for denne pulje, fordi der fra 2002 til 2015 er sket en fordobling af fattige danskere, så der i dag er omkring 45.000, der lever under fattigdomsgrænsen.
Ca. 8.500 af disse er børn.
Kontingentet, der skal betales for at være medlem af en forening, må ikke stå til hinder for, at disse børn kan have et sjovt og berigende fritidsliv.
Børnene må ikke udsættes for ekskludering eller isolation grundet forældres økonomiske formåen.
Selskabet Kjæden bidrager med 20.000 kr., mens Bring Danmark A/S og medarbejdere bidrager med 50.000 kr. til puljen, som i alt beløber sig til 257.000 kr.
Støttekonceptet 
Foreninger under DIF kan søge puljen til børn eller unge under 18 år af økonomisk vanskeligt stillede forældre og herigennem modtage støtte til betaling af barnets kontingent.
uljen søges ved at udfylde ansøgningsskabelonen, som sendes til avv@dif.dk.

Se DIF’s hjemmeside – hvor du også kan finde ansøgningsskema…

DGI:

Foreningsliv for alle

Børn af vanskeligt stillede forældre samt voksne flygtninge kan få hjælp til kontingent, stævner og klubtøj, hvis foreningen søger puljen Foreningsliv for alle.
Puljen er finansieret af Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden).

Har din forening børn og unge af vanskeligt stillede forældre, voksne flygtninge eller asylansøgere, der har svært ved at finde penge til kontingent, stævner eller klubtøj?
Så kan du og din forening tage ansvar og gøre gavn med penge fra puljen Foreningsliv for alle.

Se DGI’s hjemmeside – hvor du også kan finde ansøgningsskema…


Har du spørgsmål vedrørende ansøgninger, kan de rettes til Søren via telefon 8888 7858 eller sl@sifa.dk

Udfyldte ansøgningsskemaer skal sendes til:
SIFA
Teglgårds Plads 1, Niv. 9
9000 Aalborg

Eller mailes til:
sl@sifa.dk

Sifa Footer logo

SIFA, Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 9. niv., 9000 Aalborg
TLF: 98 12 46 88 (åbent mandag til torsdag fra 9-11 & 14-16 og fredag fra 9-12
CVR nr. 16513512 | Handels- og leveringsbetingelser