Referat af repræsentantskabsmøde 2018

Referat af repræsentantskabsmøde 2018

SIFAs formand Keld Jensen (KJ) bød velkommen til de fremmødte æresmedlemmer, idrætsledere og gæster – han gav derefter ordet til projektleder Mikkel Risager, der holdt et indlæg om Bevæg Dig For Livet.

Herefter var der spisning – dejlig mad fra Den Grønne Café – og efterfølgende var vi så klar til repræsentantskabsmødet:

KJ bød velkommen til de seneste ankomne og gav herefter ordet til afdelingsdirektør for Spar Nord – Steffen Glarbjerg – som motiverede for og overrakte Stine Sørensen, Svømmeklubben Nord Årets Idrætslederpris + rejselegat fra Spar Nord på kr. 10.000.

Stine takkede for prisen – men pointerede – at hun selvfølgelig ikke kunne lave alle disse ting uden hendes bestyrelse og alle de mange frivillige i klubben.

KJ ønskede Stine tillykke med prisen og gik herefter over til dagsordenens Pkt. 1:

1. Valg af dirigent

KJ foreslog – traditionen tro – på bestyrelsens vegne Peter Ross Jensen (PRJ).
Han blev valgt med applaus – uden modkandidat.

PRJ takkede for valget – og startede med at konstatere, at de på sidste års møde vedtagne ændringer i vedtægterne er på plads i de nuværende vedtægter…
Han gjorde opmærksom på, at mødet blev optaget på bånd (til brug for referat)…

Han konstaterede også, at indkaldelse med dagsorden var blevet mailet ud rettidigt – hvorfor forsamlingen var indkaldt lovligt og dermed beslutningsdygtig.
Sammen med denne var der også sendt forslag om ændring i vedtægterne – også modtaget rettidigt og dermed kunne behandles.

Han oplyste, at 46 klubber var repræsenteret, 77 stemmeberettigede, og der er i alt 106 mødedeltagere.

Også udsendelse af beretning med regnskab blev konstateret udsendt rettidigt.

Så kunne der tages hul på dagsordenens Pkt. 2: Bestyrelsens beretning til godkendelse – værsgo Keld Jensen!”

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

KJ: ”Tak for det!
På en afsluttende konference for nylig i AntiDoping Danmark fik Susan Roulund og jeg en øjenåbner, en informativ sidemandsgevinst vil jeg kalde den, for hvad har pigers og drenges dårlige selvopfattelse og kropforskrækkelse med doping at gøre.
Jo – faktisk er der et stigende problem med doping blandt de helt unge, for hvem, den krop de er udstyret med, ikke rækker.
For hvem det er en pinsel at vise sig for andre i et omklædningsrum eller i badet.
De prøver så at reparere på kroppens tilstand med forskellige uholdbare virkemidler.
Vi kan trække en klar parallel til idrættens verden også uden for motionscentrene.
Min fys fortalte mig forleden måbende, hvorledes de via deres 2 poder var kaldt til forældremøde i NFB, og hvor flere forældre havde bragt til diskussion, hvor vidt det var rimeligt at kræve, at man både klædte om i klubben og sågar skulle bade efter træning og kamp.
Samme billede får vi fra folkeskolen, hvor forældrene sanktionerer børnenes fravær til idrætstimerne pga. den fælles omklædning og badet bagefter.
Inden kæden hopper helt af, bør vi i hvert fald i idrætten holde fast i den opdragelse og den del, hvor krops-forståelse følger med i fællesskabet.
Nordjyske startede for nyligt en fin artikelserie op om de tomme klublokaler.
Igen en klar parallel, for også voksne vælger omklædningsrummet fra, og af samme årsag når de aldrig ind i cafeteriet.
Hvor er de voksne – børnene skal spejle sig i?
Vel har vi set kedelige eksempler på manglende rengøring, stinkende toiletter, og mugne baderum, men det er ikke her problemet hitter… alene.
Måske har piger på 12 år en holdning til, at omklædning og bad ikke nødvendigvis skal være klamt og lugte som bunden af et abebur… – som ”da mor var dreng”.
Men klublivet, badet og cafeteriet er en del af foreningslivet, af fællesskabet som vi ikke må give køb på.
Vi må sætte hælene i inden, det er for sent.

Livet leves meget anderledes i dag end for 10 år siden, og at foreningsdeltagelsen skulle være en selvfølge, holder ikke.

En stor overskrift i Aalborg NU i forrige uge kunne fortælle:
Færre i idrætsforeningerne.
Mens medlemstallet falder i Aalborg Kommune, går det den anden vej på landsplan.
Useriøs journalistik og så alligevel.
At idrætten i Aalborg med 352 foreninger og 72.880 medlemmer har mistet 8 (otte) medlemmer fra 2016-2017 – må vi jo så kæmpe med at få rettet op.
Men med Aalborgs årlige indbyggertilvækst, så er det jo i realiteten en tilbagegang i forhold til potentialet.
Det bliver spændende at følge foreningsdeltagelsen, når de rette målinger er kalibreret i forhold til målene i ”Bevæg dig for livet”.

På DIFs årsmøde i lørdags diskuterede man, hvorledes vi i dansk idræt kunne være med til at løfte enkelte af FNs verdensmål, som i al sin enkelthed går ud på at forme en bedre verden.
Kvinders rettigheder og muligheder er selvfølgeligheder som desværre stadig er uhjælpeligt bagud på point.
Det er indiskutabelt, at hvor der er noget som til dels bare ligner ligestilling, så skabes der større resultater, og det feminine touch kunne måske være det der også hjælper jeres idræt og jeres ledelse op på et højere og nutidigt niveau.
En ting er, at ligestilling kommer til at fylde meget i foreningerne, men mantraet lige nu er ”diversitet” som jo udover køn også er er alder, etnicitet mv.

Professor Klaus Levinsen fra Syddansk Universitet kunne på samme årsmøde ”afsløre” en voldsom masse… – som vi stort set vidste i forvejen, men det kan såmænd være godt nok at blive bekræftet.
I øvrigt flere ting naturligt sammenfaldende med de svar vi har fået ved vores egen lille brugeranalyse.
Foreninger og frivilligt engagement.
Tendenser og udfordringer.
Foreningsmiljøet og fritidsinteresser har udviklet sig voldsomt.
Flere valgmuligheder og større udbud.
Tilpasset individuelle behov og færre fællesskabsbånd.
Der er som nævnt ikke blevet færre medlemmer, men de fordeler sig anderledes… – de bredes ud.

Der er sket en meget mere ligelig kønsfordeling blandt udøverne, og blandt andet hos seniorerne og specielt kvinder 63+ en markant interesse.
En lidt faldende tilslutning blandt de 18-25-årige og ligeledes blandt de alleryngste til de store holdidrætter.

Det er stadig rekrutteringen af nye ledere der fylder mest i foreningerne, men tendensen til frivillighed er uændret.
Vi er simpelthen ikke gode nok til at prikke den næste leder.

På spørgsmålet om: ”hvorfor bliver nogen frivillige?” lyder svaret:
”Fordi de kan… fordi de vil… – og så nok så vitalt:
Fordi nogen spurgte!”

På spørgsmålet: Hvad er frivilligt arbejde godt for? Svares der….
– og så kan I godt brede jer på stolene dernede… :
Vi er en ressource, vi udvikles… organisatorisk, ledelsesmæssigt.
Det giver dannelse og udvikler det sociale fællesskab.
Og endelig et smart ord med på vejen:
Du opnår Advocacy… – du får en viden, der er brugbar i forhold til det omgivende samfund og det politiske system.
Dét er så sandelig da gode varer at have på hylden, når I nu skal ud at prikke.

Udfordringer?
• Lettere tilgang til det administrative, nye tilskudsordninger og kontingentgrænser.
• Styrke rekrutteringen.
• Tilpasning til eller modsvare individualiseringen.
• Forhold mellem frivillige og professionelle i foreningerne.
• Samarbejde med men oppebære selvstændighed trods afhængigheden af offentlige institutioner.

Det lyder jo bekendt, og vi må bare konstatere, at vi jo kan og gør det meste, og vi skal også stadig huske, at vi blandt de mange frivillige selv er med til at sætte højden på barren, gøre det vi kan rumme.

Finansminister Kristian Jensen åbnede på årsmødet en paneldebat, da han fik spørgsmålet:

’Hvordan spiller idrætten sammen med FN’s verdensmål?’
”Det er ikke bare FN’s verdensmål.
Det er vores alles verdensmål.
Det er mine, det er dine, og det er også idrættens verdensmål,”
sagde Kristian Jensen og fortsatte:

”Idrætten leverer hver dag en kæmpe forskel i forhold til verdensmålene og er med til at skabe en verden, hvor alle er med.
Uanset hudfarve, køn, religion, alder, eller om man er til elite eller bredde.”

I den spændende debat kom vi noget omkring ”hvordan i alverden vi ude i alle vore foreninger skal være delagtig i at udleve FN’s verdensmål” – jo vi var kommet meget langt op i helikopteren, og det var aldeles befriende at høre Kristian Jensen bringe helikopteren til landing med en melding til alle de frivillige… tag de små slag… sæt mål I kan nå og overskue.
Sæt fokus på enkelte ting, som jeres bidrag.
Gør det selv eller find partnerskaber som kan bære jer hen mod de mål i sætter – kost, rygning, diversitet, ligeret, senioridræt…

Og når vi nu taler udvikling, og først nu rigtigt fatter at man mener det alvorligt med at ”Bevæg dig for livet” skal gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation.
Til at hjælpe os på vej kan det ske bl.a. ved hjælp af DIF og DGIs Foreningspulje, og derfor et reklameindslag:

Nu er DIF og DGIs Foreningspulje åben og klar til at modtage ansøgninger.
45 millioner skal uddeles til idrætsforeningerne allerede i år.

Den har været på trapperne i et stykke tid, men nu er den her.
Puljen, hvorfra der årligt skal uddeles 45 millioner kroner til idrætsforeninger i Danmark, åbnede torsdag 3. maj klokken 13.00, og lørdag var der allerede landet de først 78 ansøgninger.

Alle idrætsforeninger kan søge om midler fra puljen til at støtte fællesskaberne i klubben og til at skabe rum til udvikling.
Hvis en forening har gået og drømt om at gennemføre et projekt, men ikke har haft pengene til det, så er der her en oplagt mulighed for at få projektet realiseret.
Det tilstræbes, at puljens midler uddeles ligeligt i tre beløbskategorier, dvs. ca. 15 mio. kroner til ansøgninger inden for hver beløbskategori pr. kalenderår.

• Beløb op til og med 25.000 kroner
• Beløb fra 25.001 til og med 100.000 kroner
• Beløb fra 100.001 til og med 500.000 kroner

Puljen kommer til at støtte mange forskellige formål og behov.
På DIFs hjemmeside kan I få yderligere information: hvad der kan søges til, tidsfrister, beløbsstørrelser osv.

I den skriftlige beretning berører jeg det manglende overblik over byggekranernes tanker og idéer om idrættens tilstedeværelse og udviklingspotentiale mellem betonkroppene.
Jeg kan forstå at en Visionsgruppe er på vej med henblik på de store linjer for Aalborgs udvikling.
Det jordnære foreningsbyggeri som dels opstår ved grundsalg i omegnsbyerne dels er filtreret gennem FOUs Prioriteringskatalog, det er der god politisk vilje til og styr på.

Men ønsket fra sidste år hænger stadig i luften:
Udviklingen af en overordnet facilitetsstrategi/politik
Hvad skal der ske?
Hvilke idrætter kan være hvor, hvor mange kan de være, elite, bredde, egnet til, uegnet til, størrelse til, standard, demografiske sammenhænge, udnyttelsesgrad, ønsker til opdatering eller nye faciliteter osv.
I Aalborg har vi jo i bund og grund alle oplysninger, og samlet set kunne det blive et rigtig godt redskab for såvel politikerne ved planlægning / bevilling af nye faciliteter, og for embedsværket ved vedligehold, opdatering og fordeling af idrætsfaciliteter.
7 byer sagde i 2017 ja tak til med DIF som samarbejdspartner at udvikle en facilitetspolitik.
Det kan Aalborg sikkert selv, så lad os nu blot beholde førertrøjen på også her og få den lavet…
Vi kan, hvad vi vil, når vi står sammen, og det gør vi igen og igen og igen… og…

Tak for ordet…”

PRJ satte herefter bestyrelsens mundtlige beretning – og den udsendte skriftlige til debat…

John Mørch, AK Jyden, Vægtløftning (JM) foreslog at man lavede et beslutningsreferat fra mødet i stedet for en gengivelse af hele mødet (dette ønske er hermed efterkommet).
Han mente endvidere, at det var dejligt med førertrøjen i alle henseender – Danmarks bedste Folkeoplysnings-udvalg – SIFA der historisk set er årsagen til at Aalborg er førende som idrætsby og Aalborg Kommune har førerbindet på – og derfor næste år kan køre Repræsentantskabsmødet på mail i stedet for at indkalde til møde og bare bekræfte hinanden.
JM mente at det nye FoU skulle kigge på/arbejde med medlemstilskuddet, som han oplever, bliver mindre og mindre hvert år – ligesom lokalerne bliver dårligere.
Han undrede sig over, at suppleanterne fra sidste FoU udvalg ikke var blevet spurgt, om de ville opstille, men at man havde valgt en fra ”egne rækker”.

Dirigenten mindede på dette tidspunkt JM om, at det var SIFAs Repræsentantskabsmøde og ikke FoU møde.

JM mente, at det var ok at bringe op – da FoU var et punkt i beretningen – og sluttede af med at undre sig over et stort fravær til FoU møderne fra det netop nyvalgte FoU medlem.

Der var ikke andre der ønskede ordet til beretningen – og da der ikke var indvendinger mod at beretningen kunne godkendes – så var den dermed godkendt!

3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

– herunder fastsættelse af indskud ved optagelse i SIFA samt fastsættelse af det årlige medlemskontingent.
Begge dele foreslås uændrede…

Bjarne Falk Andersen (BFA) gennemgik den finansielle rapport med fokus rettet på hovedtallene i årsregnskabet.
Resultatet før tilskud og uddelinger siger kr. 4,464 mill. – mens der er uddelt kr. 2,479 mill. – det giver et resultat på 1,985 mill.

Overførte henlæggelser fra tidligere år siger kr. 2.246 tusinde – det giver så kr. 4,231 mill. til disposition før henlæggelser.
Man har valgt at henlægge kr. 3,868 mill. – og dermed konsolideret os med 421 t.kr.

PRJ takkede for gennemgangen og spurgte, om der var nogen, der ønskede ordet.

John Mørch, AK Jyden, Vægtløftning (JM) startede med et opklarende spørgsmål om honoraret var på niveau med FoU honoraret – hvilket blev bekræftet.
Han mente ikke, at det nogensinde havde været meningen at de 2 ting skulle kædes sammen – og med en stigning på 33% – godt 27.000 kr. – kunne stryge man ligeså godt passussen i vedtægterne:
Bestyrelsen kan beslutte, at formanden skal honoreres med et passende beløb under hensyntagen til arbejdsbyrde, tidsforbrug, særlige aktiviteter m.m. Beslutning herom kan kun træffes i fuld enighed og med alle bestyrelsesmedlemmers tiltræden såvel med hensyn til beløbsstørrelse og varighed. Evt. bestyrelsesbeslutning skal offentliggøres på det ordinære repræsentantskabsmøde.
JM syntes, at man blandede tingene sammen – og at man kun skulle honorere en formand, hvis han skulle tage fri fra arbejde.

BFA forklarede – som han også havde gjort sidste år, da man sammenlignede formandens honorar for 2016 med budgettet for 2017 – at der var truffet en politisk beslutning om – vederlag til FoU formand, borgmester og mm. skulle stige en procentdel, fordi det havde stået stille i mange år. SIFAs bestyrelse har tidligere – ud fra timeforbruget (5-600 timer årligt) – vurderet, at det var rimeligt at man fulgte niveauet for FOU – og man kunne måske konkludere at han har været underbetalt i foregående år.

KJ gjorde opmærksom på at passussen i vedtægterne er fremkommet før han kom til.

JM mente ikke at det var størrelse på honoraret, der var afgørende – men derimod at man ikke lever op til passussen i vedtægterne. Han mindede også om at KJ var den første formand til at få honorar.

BFA fastslog endnu en gang, at det var en bestyrelsesbeslutning – truffet på baggrund af tidsforbruget for formanden.

Der var ikke flere kommentarer til regnskabet og det blev enstemmigt vedtaget – tillige med uændrede satser
for kontingent og indskud.

4. Behandling af indkomne forslag

SIFAs bestyrelse havde – på baggrund af korrespondance med SKAT fremsat forslag til justering af vedtægterne – forslaget var medsendt i beretningen.

PRJ satte ændringen til afstemning – og den blev enstemmigt vedtaget.

5. Valg af formand

Den nuværende formand Keld Jensen (KJ) var klar til genvalg – og da der ikke var andre kandidater, blev han genvalgt – uden modkandidat.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Susan Roulund og Per Høberg var på valg – og at begge var villige til genvalg – og da der ikke var andre kandidater – blev begge valgt – uden modkandidater.

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

Den nuværende suppleant Rikke Nielsen ønskede ikke genvalg – så bestyrelsen foreslog i stedet Ole Hansen, Svenstrup Godthåb IF – og da der ikke var andre kandidater – blev Ole valgt – uden modkandidat.

8. Valg af 2 revisorer

Gitta Thorup Sørensen og Poul Erik Wagner var på valg – og begge var villige til genvalg – og da der ikke var andre kandidater – blev begge valgt – uden modkandidater.

9. Valg af 1 revisorsuppleant

Den nuværende suppleant Tom Lorenzen, Aalborg Svømmeklub var klar til genvalg – og da der ikke var andre kandidater, var han dermed genvalgt – uden modkandidat.

10. Eventuelt

JM kom med en henstilling om at få lavet en oversigt over, hvor store indtægter der er på bingo, og hvor store udgifter der er – så man kan se – hvor meget der egentlig går til uddeling – og hvordan pengeforbruget i det hele taget er.
Han mente også at valget af Ole Hansen understregede det logeagtige – og at man skulle kigge ud over næsetippen og få en ung mand ind – et nyt ansigt…
Til slut gjorde han opmærksom på at stemmeprocenten til FoU kun var på 7 % – og opfordrede til at lave et formøde for at motivere friske folk.

Jørgen Andersen, Svømmeklubben Nord roste SIFA og i særdeleshed Peter Skram for deres arbejde med at skaffe penge til idrætten i Aalborg.
Han påpegede, at det bedste ved det er, at det er bredden – og ikke eliten – der får gavn af pengene – så der er virkelig grund til at kæmpe videre for TV BINGOens overlevelse…

Jørgen Hein, rådmand og formand for Aalborg Atletik og Motion påpegede at man i Aalborg er gået ned i samtlige faktorer af KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) – og opfordrede klubberne til at arbejde med på vognen for at få den skude vendt – bl.a. med ordentlig mad i klubberne, ingen rygning osv.
Han roste også SIFAs TVBINGO-pulje for hjælp med udgifter til deltagelse i stævner i udlandet – det har virkelig gjort en forskel for bl.a. Benjamin Lobo Vedels mulighed for at deltage i elitestævner rundt om i verden.

Keld Pedersen, AK Jyden, Boksning mente at gebyrerne for leje på lokaler er for høj – og mente SIFA skulle arbejde på at få dem gjort mindre…

Tem Frank Andersen, SIFAs bestyrelse opfordrede klubberne til at benytte sig af tilbuddet om at få besøg af 2 bestyrelsesmedlemmer til en snak, om hvilke udfordringer, der er i dagligdagen hos netop dem…

Keld Jensen mente at kunne huske, at tilbage i 1999 ville den daværende næstformand i SIFA (JM) have været fuldtids formand (blev bekræftet fra salen) – hvilket jo ikke lykkedes.
KJ mente videre, at JM har gjort det godt for sporten – men skidt for sig selv – og at det faktisk var uforskammet at blive ved med denne personlige vendetta – og opfordrede i stedet til at komme op med humøret og få det positive frem i stedet.

Der var ikke flere, der ønskede ordet og PRJ kunne konstatere at dagsordenens punkter var gennemgået – han takkede for god ro og orden og gav igen ordet til KJ.

Han ønskede tillykke til de valgte og takkede dirigenten for indsatsen – som desværre også var den sidste (PRJ har lovet sig selv at stoppe, når han blev 75 – hvilket sker senere på året).
Aflønningen var som sædvanlig 1 flaske Harald Jensen og 1 kasse golfbolde.
Men så let slap PRJ ikke: Da hans fodspor i SIFA stikker dybt – suppleant i 1984, i bestyrelsen 1985-1994 – 1993-94 som midlertidig formand – dirigent fra 2001-nu – altid været vores juridiske ekspert hen over alle årene.
Det eneste der manglede på hans CV – var at blive æresmedlem af SIFA – så det blev han! 😊

KJ overrakte Æresnål, diplom, blomster samt gave – hvorefter PRJ ydmygt takkede for udnævnelsen og kvitterede med, at hvis han kunne hjælpe SIFA med noget – så var han altid klar – som han sagde: ”Det er ikke alt jeg kan – men jeg kan s.. finde ud af det!”

Herefter udråbte forsamlingen et leve for SIFA – 3 lange + 3 korte – efterfulgt af SIFA, og dermed var SIFAs repræsentantskabsmøde 2018 afsluttet.

Aalborg, den 8. juni 2018

Peter Ross Jensen
Dirigent

Referent: Søren Larsen