VIP Ildsjæle U25

Ovenfor ses modtagerne i 2017: Andreas Krebs, Nøvling IF – Andreas Sondrup, Nibe HK – Charlotte Østerdal Kjær Jensen, HK 89 – Kasper Ottesen, DCH Lindholm – Line Kolmorgen, Vadum IF

Fundats

Hvert år i marts bliver 5 unge foreningsildsjæle under 25 år, som i det forgangne år har gjort en ekstraordinær stor, frivillig indsats for deres forening kåret ved Aalborg Kommunes fejring af Danske Mestre.
Arrangementet – der hedder “AALBORGS BEDSTE” – et gallashow med indslag fra det bedste indenfor sportens verden. Prisen tildeles en ung ildsjæl, der har markeret sig ved en særlig indsats for en – eller flere foreninger (eksempelvis som leder, træner, instruktør, bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem eller lign.).
Ved en særlig indsats menes der, at vedkommende lægger en tidsmæssig og arbejdsmæssig stor frivillig og ulønnet indsats i foreningens arbejde, som ligger ud over det normale og fortjener anerkendelse.

Hvem kan indstilles?

Unge under 25 år, der lever op til kriterierne beskrevet ovenfor. Det kan være ledere, instruktører, praktiske medhjælpere m.v. i idrætsforeninger, spejderorganisationer og andre godkendte, folkeoplysende foreninger.

Hvem kan indstille?

Det er foreningerne selv såvel som venner og familie der kan indstille kandidater til at modtage prisen. Indstillingerne valideres/bekræftes ved at kontakte foreningens/ organisationens bestyrelse.

Hvordan og hvornår skal der indstilles?

Der var deadline for indstilling den 31. januar 2017.

Du kan læse mere her: VIP Ildsjæle U25