Unge med dårlig trivsel får job i idrætsforeninger

Et samfundsmæssigt ’Kinderæg’ har på kort tid fundet løsningen på hele tre udfordringer i Aalborg: Idrætsforeningerne mangler hjælp til praktisk arbejde, en voksende gruppe unge er ikke under uddannelse og har dårlig trivsel og mentale udfordringer – og det sidste leder til ekstra udgifter for fælleskassen.
”Alle tre ting har vi fundet en løsning på gennem projektet ’Små Job Med Mening – i Forening’, hvor vi med velvillig hjælp fra Spar Nord Fonden og i samarbejde med idrættens paraplyorganisation SIFA matcher de unge med småjob i foreningerne.
Samarbejdet med idrætten er helt oplagt og et nyt værktøj i værktøjskasse.
På den måde får de unge et lønnet job, som giver dem selvværd og erhvervserfaring. Og foreningerne får løst nogle vigtige daglige arbejdsopgaver, så deres frivillige kan fokusere på at løfte idrættens fællesskaber”, siger Bjørn Salling, der som direktør i FOKUS Folkeoplysning og leder af ’Små Job Med Mening – i Forening’ har mange års erfaring i at hjælpe ledige fra kanten af arbejdsmarkedet.

Miriam Sørensen er en af de unge, der har fået et job gennem projektet.
Hun er nu ansat i Aalborg Sejlklub, hvor foreningens kasserer Aage Witthoeft har taget godt imod hende.
Miriam hjælper til med rengøring og andre forefaldende opgaver – og både hun og Aage oplever, at jobbet giver rigtig meget mening.
Som Miriam udtrykker det:
”Det er dejligt at have noget at stå op til, og at det giver mig en sejrsfølelse.”

’Små Job Med Mening – i Forening’ begyndte 1. januar i år og en vigtig milepæl er allerede nået, idet 20 unge har fået et spændende job med løn og med et indhold, der passer til den enkeltes forudsætninger.
Rigtig mange foreninger har vist interesse for projektet og 24 af dem har udarbejdet konkrete jobbeskrivelser.

Hos SIFA, der har skabt kontakten til foreningerne, er formand Ole Nielsen begejstret:
”Jeg er ikke i tvivl om, at det virkelig en win-win for alle involverede, når foreningerne kan organisere deres driftsarbejde bedre gennem ansættelse af hjælp til det praktiske og de unge kommer ind i idrættens fællesskaber.
I et lidt længere perspektiv vil det endda kunne lede til flere medlemmer i foreningerne, fordi de nu i højere grad kan koncentrere sig om idrætten og ikke om de rene driftsopgaver.”

Spar Nord Fondens støtte finansierer de første 20 jobs.
I praksis betyder det, at foreningerne får en økonomisk håndsrækning, så de kan lønne de unge for de opgaver, foreningerne gerne vil have løst.

”Næste milepæl er, at projektets unge oplever en bedre trivsel og udvikler sig i retning af et liv med uddannelse og arbejdsfællesskaber som de fleste andre unge”, siger Bjørn Salling.
Sammen med de øvrige initiativtagere forventer han på baggrund af den store interesse for projektet, at der er basis for at hjælpe endnu flere på vej.
Der er stadig idrætsforeninger, der mangler hjælp til driften.
Men også kulturområdet og det brede foreningsområde oplever i disse år, at færre frivillige er parate til at bruge fritiden på at give en hånd med.

Jette Frederiksen, der er chef for Aalborg Kommunes Uddannelseshus, bakker op om initiativet.
Det er hendes medarbejdere, der har fundet frem til de unge, som kan få fordel af tilbuddet – og hun ser gerne, at det bliver udvidet:
”Men man skal huske på, at mange af de unge har psykiske udfordringer og flertallet har aldrig været på arbejdsmarkedet.
Det kræver ekstra opmærksomhed, når de starter i jobbet.
Men vi har samarbejdet med ’Små Job Med Mening’ i mange år, og vi ved, at de er eksperter i at lave et godt match og få den unge godt i gang på arbejdspladsen.”
Uddannelseshuset er en del af Jobcenter Aalborg og har de senere år oplevet et pænt fald i ledigheden.
Men selvom det lykkes at få mange unge i gang med en uddannelse, kommer der nye unge til med behov for hjælp.
Der er derfor brug for en bred palette af tilbud, der kan opfange de unge og give dem gode muligheder.

Foto: Miriam Sørensen er en af de unge, der har fået et job gennem projektet.
Hun er nu ansat i Aalborg Sejlklub, hvor foreningens kasserer Aage Witthoeft har taget godt imod hende.