Social trivsel

Ifølge Servicelovens § 154 gælder for enhver borger en ubetinget underretningspligt, når børn eller unge under 18 år lever i en alvorligt truet situation.

Underretningspligt

Bestemmelsen lyder:
”Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen”.

Hvornår skal du som borger underrette?

Du er som borger forpligtet til at underrette kommunen, hvis du får mistanke om at forældre eller andre opdragere udsætter deres børn for:

 • Vanrøgt – at barnet efterlades uden pasning eller ikke får almindelig pleje.
 • Fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb.
 • Nedværdigende behandling.
 • At lade sine børn leve under forhold, som bringer deres sundhed eller udvikling i fare.
 • Underretningspligten gælder også, hvis du får kendskab til kommende forældre, som har problemer, der giver dig en formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.
 • Fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb.
Hvordan ser du mistrivsel?
 • Hvilke tegn hos familien?
 • Hvilke problemer har barnet?

Fysiske og psykiske tegn, træthed, ked af det, vred, blå mærker, trist, indelukket, grådlabil, og meget andet.

Hvad kan jeg gøre?
 • Tale med en leder i klubben/foreningen om det.
 • Tale med forældrene, og ALTID dele bekymringen med dem… – ring eller henvend dig til dem – alle forældre vil gerne have at vide hvis børn/de unge ikke trives.
 • Aftal hvor længe der skal gå, inden I taler sammen igen.
Akut

Hvis et barn har brug for akut hjælp udenfor almindelig åbningstid, kan du kontakte politiet på telefon 9931 1448.
Politiet vil formidle kontakt til den sociale døgnvagt, som altid kan træffes.
Den sociale døgnvagt vurderer situationen og beslutter, om der skal iværksættes indsats med det samme, eller det kan vente til næste dag.

Hvad gør man?

Formanden for klubben sender en bekymringsskrivelse til kommunen, hvori der står:

 • Data på barnet/den unge.
 • Hvad klubben er bekymret for.
Anonym underretning eller ej?
 • Begge dele er muligt.
 • Hvis det er anonymt, er det i et brev.
 • Ikke anonymt – på mail.
Kommunen er forpligtet til at undersøge forholdene

Når kommunen modtager en underretning, har den pligt til at vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets forhold.
Det vil i første omgang ofte ske ved, at kommunen tager kontakt til barnets forældre.
Der skal foretages en undersøgelse, hvis barnet trænger til særlig støtte.

Kvitteringsbrev
 • Familierådgivningen skal inden 6 hverdage efter modtagelsen af en underretning sende en bekræftelse til dig på, at kommunen har modtaget din underretning.
 • Du er som underretter ikke part i sagen.
 • En privatperson bliver som underretter ikke part i barnets sag.
  Det betyder, at du ikke får at vide, hvilken hjælp eller støtte, kommunen vælger at give barnet.
Næste skridt:
 • Aflever samme skrivelse til forældrene, altid god praksis…
 • Hvis I er bekymret for repressalier overfor barnet, så undlad det…
 • Følg barnet/den unge nøje den næste tid, og se om der sker forbedringer…
 • Giv ikke slip på bekymringen…