Skattefri godtgørelse 2019

Hvert år vedtager SKAT satserne for skattefri godtgørelse til foreningsfrivillige.

Satser for 2019 er:

Telefon- og internet: 2.400 kr. (2.350 kr. i 2018)
Administration: 1.450 kr. (1.400 kr. i 2018)
Beklædning: 2.000 kr. (1.950 kr. i 2018)
Sammenlagt: 5.850 kr.

Fortæring:
Maks 80 kr. pr. dag (70 kr. i 2018) (min. 5t. varighed)
Logi ved rejser:
Maks 209 kr. pr. overnatning (eller faktiske udgifter iflg. bilag).
Diæter v. rejser m. overnatning:
Maks. 487 kr. pr. døgn. 1/24 del af 487 kr. pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag.
Dommerbetaling:
Maks. 250 kr. pr. kamp, maks. 500 kr. pr. dag (uændret)

Befordring i egen bil eller på motorcykel op til 20.000 km/år:

3,56 kr./km (3,54 kr./km i 2018)

Befordring i egen bil eller på motorcykel ud over 20.000 km/år:

1,98 kr./km (1,94 kr./km i 2018)

Kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert:

0,53 kr./km (uændret)

Der er tale om maks-satser.
En forening kan beslutte at refundere mindre end end statens takst.

Udbetaling af skattefri godtgørelse er for de frivillige, der ikke modtager løn for deres arbejde i foreningen.
Man kan ikke i samme indkomstår både få løn og skattefrie godtgørelser.
Ulønnede frivillige kan således på en række områder – og uden at vedlægge bilag – få kompensation for deres udgifter til telefon, internet, administration (fx kontorartikler, porto, møder), indkøb/vask af sportstøj m.m.

Satserne er de maksimale beløb, som foreningen kan udbetale – uden dokumentation, dvs. foreningens kasserer behøver ikke kræve bon eller bilag, som viser udgiften.

Både lønnede og ulønnede kan få hel eller delvis kontingent eller betalt kursusgebyr, uden at det er skattepligtigt.

IT-udstyr og multimedier til rådighed
Idrætsforeningen kan også stille pc, tablet, telefon eller internetforbindelse til rådighed til sine ulønnede hjælpere uden, at de skal betale skat. Tidligere var der krav om multimedieskat, men den er afskaffet.

Bemærk! Foreningens frivillige kan ikke både få stillet multimedier til rådighed og samtidig få udbetalt skattefri godtgørelse til telefoni og internet efter taksterne herover.

Alternativ: Udbetal de faktiske udgifter
Foreningen kan i stedet vælge at dække de faktiske udgifter. Det betyder, at den ulønnede frivillige skal aflevere dokumentation for udgiften.

Bemærk! Hvis et medlem ønsker at få godtgørelse for afholdte udgifter for foreningen, kan vedkommende ikke også få skattefri godtgørelse efter satserne herover.
Men det er muligt at kombinere og for eksempel få udbetalt sine faktiske udgifter for beklædning sammen med satserne for internet og administration.