Repræsentantskabs- møde 2020

Som annonceret i forrige nyhedsbrev – så var vores Repræsentantskabsmøde planlagt til den 11. maj 2020 kl. 17.00 i Nordkraft.
I vedtægterne står der bl.a.:
Repræsentantskabsmøde afholdes ordinært én gang årligt i maj måned.
Til repræsentantskabsmøder indkaldes repræsentantskabets medlemmer med minimum 4 ugers varsel på mail – sendt til den af medlemmerne opgivne kontaktpersons altid korrekte mailadresse.
Indkaldelse skal indeholde dagsorden med angivelse af, hvem der er på valg.

Da vi på nuværende tidspunkt ikke ved – om det kan lade sig gøre…har vi besluttet at udskyde afholdelsen af årets møde – indtil vi med sikkerhed ved hvilken dato, det vil kunne lade sig gøre.
Af samme grund fremsendes der derfor heller ikke en indkaldelse – før denne kendes.

Pas godt på jer selv og alle andre – og tag de nødvendige hensyn!