SIFA tættere på klubberne…

I august 2016 udvalgte SIFA nogle klubber, som vi tilbød at bruge lidt tid sammen med.
Forstået på den måde, at de kunne få besøg af 2 af vores bestyrelsesmedlemmer til en snak om glæderne og udfordringerne for den frivillige leder i foreningsidrætten – og specifikt – hvilke udfordringer de stod med i netop deres forening.
Baggrunden for besøgene var dels, at klæde SIFA bedre på til at diskutere idrættens vilkår og muligheder med politikerne i Aalborg Kommune dels at lære klubberne bedre at kende og dermed styrke samarbejdet.
Klubberne kunne selv bestemme, hvor mange de ønskede at ”stille op med” – og møderne var berammet til en halv til en hel time.

På møderne drøftede vi følgende punkter:

Hvad er de vigtigste emner/udfordringer i jeres forening lige nu?
Hvordan ser faciliteterne ud hos jer – opfylder de ønsker og behov?
Uddannelse af idrætsledere, trænere mv. – hvad kunne I evt. have brug for?
Nye trends i måden at dyrke idræt på – hvordan takler I det hos jer?
Samarbejdet med folkeskolen, hvordan tænker I jeres klub ind?
Hvad kunne I ønske at SIFA tog fat på, nu og til næste år?
Hvordan oplever I samarbejdet med SIFA – og hvordan kan vi blive bedre?

Derudover havde klubberne selvfølgelig mulighed for at komme med punkter – som de syntes – vi skulle drøfte.

Vi har lavet en oversigt over, hvilke udfordringer de besøgte klubber havde – den kan ses på vores hjemmeside – TRYK HER!

SIFA har selvfølgelig efterfølgende arbejdet med de problemstillinger, der kom ud af besøgene, og vil her fremhæve:

FASTREK-puljen

– til fastholdelse og rekruttering af både medlemmer og ledere:
50 klubber har indtil nu ansøgt (ingen afslag givet) – og der er udbetalt godt 230.000 kr. i støtte til disse initiativer.

Puljen er lukket med udgangen af februar 2018

Kontingentpuljen

– støtte til nye borgere/flygtninge og andre med vanskelige økonomiske vilkår:
Siden puljen startede i 2016 – har vi hjulpet 29 klubber og 16 forskellige idrætter med i alt 132.000 kr.
116 individer fra 12 forskellige nationer – heraf 35 med danske rødder – har vi kunnet hjælpe.
Pengene er ydet til kontingent samt nødvendigt udstyr for at kunne dyrke idrætten.

LÆS MERE OM PULJEN

TV BINGO Puljen

– hjælp til ture og aktiviteter med sportsligt indhold:
Vi har ændret ansøgningsskemaet – således at det nu skulle være endnu lettere at udfylde.

Et eller andet tyder på, at det har hjulpet:
I 2017 har vi indtil nu behandlet 206 ansøgninger fra 89 klubber – og har bevilget knap 1 mill. kr. i tilskud.

LÆS MERE OM PULJEN

Lind Puljen

– Lind Fonden er blevet til Lind Puljen, men kører videre på samme vilkår…
– så der kan søges hjælp til bl.a. sportsmateriel og -udstyr, dygtiggørelse i ind- og udland:

LÆS MERE OM PULJEN

SIFAs bestyrelse er enige om, at møderne var spændende og lærerige – og derfor vil man gerne gentage succesen.
Har I lyst til at bruge en halv til en hel time sammen med 2 af vores bestyrelsesmedlemmer i januar/februar måned – så skriv til sl@sifa.dk – så finder vi sammen ud af at få sat en dato på et sådant møde…