Julehilsen fra SIFAs formand

Kære medlemsklubber!

Under normale omstændigheder ville I nok have set og hørt lidt mere til mig som nyvalgt formand for SIFA, men vi kan sikkert hurtigt blive enige om, at der ikke er meget normalt ved dette år.

Da statsministeren i midten af marts lukkede ned for store dele af landets aktiviteter, ramte det i sagens natur også idrætsklubberne i Aalborg Kommune med voldsom kraft. Fra den ene dag til den anden måtte I omstille jer i et hidtil ukendt omfang – og selvom der senere heldigvis er åbnet for mangt og meget, er Coronarestriktionerne fortsat en væsentlig del af hverdagen rundt omkring i klubberne. Sådan vil det blive ved med at være resten af dette år. Nu afventer vi med spænding, hvilket resultat den aktuelle regionale nedlukning i Aarhus, Odense og store dele af Sjælland vil give, ligesom vi venter på, at en vaccine bliver godkendt og taget i brug. Forhåbentlig fører det til, at vi inden for nogle måneder vil kunne vende tilbage til noget, der minder om tiden før Coronaudbruddet.

Jeg vil rette en meget stor tak til ikke mindst de frivillige ledere, der har kæmpet en hård kamp for at få deres respektive klubber til at fungere. Det er lykkedes – men det er det kun på grund af den helt særlig indsats, de frivillige har gjort.

I mange klubber trækkes der selv under normale omstændigheder store veksler på netop de frivillige ledere. Så meget desto mere håber jeg, at de helt ekstraordinære udfordringer under Coronakrisen ikke har belastet den enkelte for meget – og jeg håber, at der fortsat er ressourcer til at se fremad og være klar til at både nyde og yde, når vi er igennem de aktuelle udfordringer.

Måske nogle er jer læste mit debatindlæg i Nordjyske Stiftstidende 8. december 2020. Hvis ikke det er tilfældet, er her en opsummering, for det er – midt i alt bøvlet med Corona – yderligere en udfordring for idrætslivet i Aalborg Kommune.

I forbindelse med sidste års finanslovsaftale blev det besluttet at regulere det danske spilmarked, blandt andet for at forebygge spilafhængighed. Folketinget er i øjeblikket i gang med behandlingen af en lov, der vil betyde en afgiftsforhøjelse fra 20 til 28 procent. Bliver loven til virkelighed i den form, der er lagt op til, vil det få særdeles alvorlige konsekvenser for SIFA. Vi betaler aktuelt 2 mio. kr. i statsafgift om året for vores TV-BINGO. Vedtages loven, vil dette beløb stige til 3 mio. kr., hvilket i praksis vil betyde, at vi ikke længere har noget overskud, og dermed ikke kan uddele betydelige midler til de 210 idrætsforeninger med over 60.000 medlemmer, som vi organiserer. Rammes SIFA, rammes idrætten – og dermed en meget stor del af ”os alle sammen”.

Hvad der bekymrer mig nok så meget, er den menneskelige side af sagen. Vi sender TV-BINGO 365 dage om året – og bliver hver eneste dag bekræftet i, hvilken betydning vores udsendelser på dk4 har for hundredtusindvis af mennesker over hele landet. Der er ikke den ringeste tvivl om, at vi dækker et socialt behov, især for mange såkaldt svage borgere. Enlige, der ikke kommer ud eller ikke har nogen omgangskreds. Syge, der er begrænset i deres bevægelsesmuligheder. Familier, der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet. Ældre, der kun får besøg at familien, når der er bingoplader på bordet.

I dialogen med myndighederne har man fortalt os, at vi jo bare kan dække den ekstra omkostning ind ved at hæve gevinstloftet eller sætte prisen på pladerne i vejret. Det er imidlertid ingen løsning, for i så fald vil mange ikke have råd til at spille TV-BINGO. Og i øvrigt virker det direkte tåbeligt at opfordre til yderligere spil, når hensigten med loven angiveligt er at medvirke til forhindring af spilafhængighed.

Det falder mig for brystet, at man tilsyneladende har så ringe øje for, hvem dette virkelig rammer. Det er selvsagt glimrende med en indsats, der begrænser risikoen for ludomani, men her er man altså ude på rigtigt dybt vand. Og så endda i en tid, hvor der bliver gjort alskens indsatser for at afhjælpe effekterne af Coronavirus.

Beslutningen om at brandbeskatte TV-BINGO er et klassisk eksempel på, hvordan man på Christiansborg er kommet milevidt bort fra det, der rører sig i den almene befolkning. Min opfordring til politikerne er derfor, at de besinder sig og ikke tvinger SIFAs TV-BINGO til nedlukning af en aktivitet, der er betyder utrolig meget for virkelig mange menneskers hverdag.

Egentlig skulle dette blot have været en traditionel julehilsen, men jeg synes, der er grund til at berøre såvel Corona som truslen mod vores TV-BINGO. Jeg håber, at det nye år må vise sig at indeholde gode løsninger på begge disse udfordringer.

Mine bedste ønsker om en glædelig jul og et anderledes lykkeligt idrætsår 2021…

Ole Nielsen
Formand
SIFA