Indkaldelse 2016

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde

Mandag den 2. maj 2016 kl. 17.00 på Nordkraft, DGI Husets lokaler, Teglgårds Plads 1, Niv. 6, 9000 Aalborg

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Kassererens forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  • Fastsættelse af indskud ved optagelse i SIFA – foreslås uændret
  • Fastsættelse af det årlige medlemskontingent – foreslås uændret
 1. Behandling af indkomne forslag
  • Ingen forslag indkommet
 1. Valg af formand
  • På valg er Keld Jensen – modtager genvalg
 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  • På valg er Per Høberg – modtager genvalg
  • På valg er Susan Roulund – modtager genvalg
 1. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
  • På valg er Rikke Nielsen
 1. Valg af 2 revisorer
  • På valg er Inga Højmark – modtager ikke genvalg – bestyrelsen foreslår Poul Erik Wagner
  • På valg er Gitta Thorup Sørensen – modtager genvalg
 1. Valg af 1 revisorsuppleant
  • På valg er Claus Pedersen – modtager genvalg
 1. Eventuelt

Årets beretning fremsendes elektronisk senest i uge 17 – vil man gerne have en trykt udgave tilsendt – kan den rekvireres på sl@sifa.dk – eller på 88 88 78 50. På repræsentantskabsmødet vil det være muligt at få en trykt udgave udleveret.