Hjælp til selvhjælp…

Her kan der downloades en ”tak for hjælpen”-annonce, som I meget gerne må bruge på jeres hjemmeside, på Facebookside, i klubblad og/eller som plakat.
Jo mere reklame…
Jo flere spillere…
Jo flere penge til uddeling…