DIF OG DGIs CORONA-HJÆLPEPULJE – version 3.0


OBS: Du kan ansøge corona-hjælpepuljen om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter og udgifter til mindre arrangementer, som er tabt/aflyst pga covid-19.
Corona-hjælpepuljen yder ikke tilskud til projekter eller indkøb i foreninger – til det formål skal du ansøge penge i DIF og DGIs foreningspulje.
Tredje ansøgningsrunde til DIF og DGIs coronahjælpepulje løber fra den 12. oktober og frem til fredag den 30. oktober klokken 12.00.

Corona-hjælpepulje kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19.
Også foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra coronahjælpepuljen, kan søge i denne tredje ansøgningsrunde.

Det er ikke et krav, at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af DIF og/eller DGI.
Corona-hjælpepuljen kan også ansøges af lokale foreninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport.
Firmaidrætsforeninger henvises til den særskilte corona-hjælpepulje under Dansk Firmaidrætsforbund.

Corona-hjælpepuljen er ikke etableret til støtte for eliteidræt, der søger dækning af udgifter til aflyste større arrangementer (over 350 deltagere).
Disse foreninger henvises til lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer.

Derimod kan foreninger, som afholder store breddeevents og herudover også foreningsbaserede eventarrangører godt ansøge DIF og DGI’s corona-hjælpepulje om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter (overskud) fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19 – herunder tabte nettoindtægter fra aflyste store breddeevents og motionsløb med over 500 aktive deltagere.

Hvad kan der søges tilskud til?
DIF og DGI’s corona-hjælpepuljes formål er at yde et ekstraordinært tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19 frem til og med 31. december 2020.

Dette kan eksempelvis være i form at tilskud til dækning af:

• Afholdte udgifter til halleje og forplejning til mindre arrangementer (maks. 350 deltagere), der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
• Tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger (kontingent eller køb af specifikke træningstilbud) som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
• Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
• Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
• Tabte nettoindtægter (f.eks. deltagerbetaling) fra store breddeevents og motionsløb med over 500 aktive deltagere, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
• Den arrangerende forening kun ansøge om tilskud til dækning af den del af nettoindtægten, der ville være gået direkte til arrangørforeningen selv. Medhjælpende foreninger skal selv ansøge om tilskud til dækning af deres tabte nettoindtægt fra det aflyste arrangement.
• For aflyste arrangementer med over 350 deltagere skal afholdte udgifter søges dækket i kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer.
• Lønudgifter og faste omkostninger for foreningsbaserede eventarrangører skal søges dækket i lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for faste udgifter.
• Tabte sponsorindtægter eller indtægter fra støtteforeninger som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Læs mere om DIF og DGIs Corona-hjælpepulje HER – hvor du også kan downloade retningslinjerne for ansøgninger – samt hente en oversigt over oftest stillede spørgsmål samt svar om hjælpepuljen.