Coronavirus/COVID 19 – den 17. april 2020

Danmark begynder så småt at åbne igen, men desværre gælder det endnu ikke for idrætsforeninger – så vi skal endnu en gang opfordre til at besindighed og efterlevelse af myndighedernes råd og retningslinjer.

Heldigvis er der idrætsforeninger blevet en del af hjælpepakkerne fra staten.
I første fase kom idrætten med i lønkompensationsordningen og muligheden for at få kompensation ved større arrangementer.
I anden fase er regeringen og aftalepartierne blevet enige om, at man yder et ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger på 50 millioner kroner.
Beløbet skal bruges til at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger rundt omkring i Danmark oplever på grund af aflyste arrangementer og manglende indtægter som følge af COVID-19 – her tænkes bl.a. på sommerens festivaler, kræmmermarkeder og stævner.

Om ordningen ved vi, at aftalepartierne har besluttet at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.

Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre foreningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet til lokalforeninger, og som administreres af hhv. Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF.
De 50 mio. kr. afsættes med 23 mio. kr. til DIF, 21 mio. kr. til DGI, 3,5 mio. kr. til Firmaidrætten og 2,5 mio. kr. til DUF øremærket spejderne.

Aftalen blev indgået tirsdag aften før påske og næste trin er at få beskrevet de præcise rammer for, hvordan der kan søges om hjælp.
Så snart de ting er faldet på plads, melder vi det selvfølgelig ud – men du kan også selv følge med på DIFs og DGIs hjemmesider – hvor du også finder links til andre relevante hjemmesider!