Allan Kuhn – projektleder i Aktive Fællesskaber

Allan Kuhn kaster sig over et nyt spændende job, denne gang mere på hjemmebane i Aalborg. Det sker gennem projektet ’Aktive Fællesskaber’, som tager udgangspunkt i et partnerskab mellem SIFA, en række af organisationens flere end 200 medlemsklubber og boligforeninger i Aalborg Kommune.

”Oven på mange måneders Corona-nedlukning gi’r det rigtig god mening at gøre en ekstra indsats mod ensomhed og isolation. Det er præcis, hvad vi gør med projektet ’Aktive Fællesskaber’, hvor fokus er på almene boligområder i Aalborg Kommune – og det sker med Allan Kuhn som projektleder”, siger SIFA-formand Ole Nielsen.  

For nogle måneder siden besluttede et politisk flertal på Christiansborg at oprette en pulje på 1,7 mill. til en indsats mod ensomhed og isolation. Midlerne skulle uddeles gennem BL Danmarks Almene Boliger. SIFA søgte puljen – i samarbejde med Himmerland Boligforening (på vegne af alle boligforeningerne i Aalborg Kommune), og BL fandt ansøgningen så perspektivrig og lovende, at man bevilgede 466.000 kr. til projektet. Disse penge er man nu i fuld gang med at bringe i spil rundt i hele Aalborg Kommune.

Konceptet for ’Aktive Fællesskaber’ er enkelt: En idrætsklub og en boligforening finder sammen om en ekstraordinær aktivitet, der kan fremme fællesskabet i et alment boligområde – og det er her, at Allan skal være fødselshjælper.

”Himmerland Boligforening, Lindholm Badmintonklub, Aalborg Senior Sport, Sejlklubben Limfjorden og Aalborg Fægteklub er allerede i gang – og nu skal der skabes konkrete samarbejdsaftaler mellem mange flere boligforeninger og idrætsklubber, så vi sammen kan sikre, at flest mulige får glæde af de rare midler”, siger Allan Kuhn.

”Det er målsætningen, at de deltagende beboere på sigt bliver medlem i foreningen og for at fremme den proces – så kvitterer både klub og SIFA med et bidrag til betaling af kontingentet i en periode.” slutter SIFAs formand Ole Nielsen.