Afgående formand Keld Jensen tildelt DIFs ærestegn og udnævnt til æresmedlem i SIFA

SIFAs ordinære repræsentantskabsmøde 2020 blev endelig holdt 24. august i DGI-Huset på Nordkraft. Det skulle have været afviklet i maj, men som mange andre arrangementer blev det udsat på grund af Coronarestriktionerne.

Formand Keld Jensen bød velkommen til de 50 fremmødte og aflagde bestyrelsens mundtlige beretning. Både denne og den skriftlige beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Dirigent Thomas Schultz gav herefter ordet til Christian Pedersen, Danmarks Idrætsforbund, som begrundede sin tilstedeværelse med, at han havde den store ære at skulle overrække dansk idræts allerstørste hædersbevisning – DIFs Ærestegn – til afgående formand Keld Jensen. Han remsede Kelds imponerende CV op og krydrede det med bemærkningen, at ”derudover er Keld et godt menneske, som folk meget gerne tilbringer tid sammen med.”

Så var det tilbage til dagsordenen med valg af ny formand. Keld Jensen takkede af efter 12 år i bestyrelsen, heraf de seneste otte som formand. I hans sted valgte forsamlingen Ole Nielsen (63), der er velkendt i sportslige kredse i Aalborg. Han har en lang ledermæssig karriere inden for den frivillige idræt. Blandt andet kan nævnes Aalborg Rugbyklub Lynets bestyrelse (som 17-årig), kasserer og senere formand i Dansk Rugby Union, bestyrelsesmedlem i World Rugby, observatør (stadig aktiv) samme sted, medlem af Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune siden 2017 – og i det daglige direktør for Himmerland Boligforening.

Nyvalget af formand gjorde, at der skulle vælges et nyt ordinært bestyrelsesmedlem. Det blev Henriette Holm (48), der har været både aktiv og leder i mange sportsgrene og -klubber. Blandt andet har hun siddet i bestyrelsen for Hals Forenede Sportsklubber siden 2012, heraf de seneste tre som formand. Civilt er hun skolesekretær på Gandrup Skole. Der var genvalg til de to øvrige bestyrelsesmedlemmer Inge Kjær (Visse IF) og Poul Erik Wagner (Gug Badmintonklub), der også blev valgt uden modkandidater.

Til slut takkede Ole Nielsen for valget til formand, ligesom han på bestyrelsens vegne rettede en stor tak til Keld Jensen for hans mangeårige arbejde for idrætten i Aalborg. Også SIFA havde en særlig hæder til den nu tidligere formand, idet Ole Nielsen sagde:

”Det blegner jo lidt i forhold til den hædersbevisning, du fik i starten af mødet, men vi vil meget gerne udnævne dig til æresmedlem i SIFA – som endnu en påskønnelse af det store arbejde, du har gjort for idrætten i Aalborg”.

Ole Nielsen, nyvalgt formand for SIFA (th), overrækker afgående formand Keld Jensen SIFAs Æresmedlemsdiplom og -nål. Helt tv ses dirigent Thomas Schultz.

Du kan læse referatet af mødet HER!