Årsberetning 2020-2021

Bestyrelsens beretning 2020-2021

2020-21 har også for SIFA været et ganske usædvanligt år. Vi og vores medlemmer har i den grad været ramt af coronanedlukning, men også en indædt kamp for at få myndighederne til at begribe den dybere mening med SIFAs TV Bingo har præget billedet.

Da restriktionerne i flere omgange medførte, at vi måtte ændre tidspunkt for det årlige repræsentantskabsmøde, har vi valgt, at denne beretning dækker tiden fra seneste møde i vores øverste organ i august 2020 og frem til ultimo august 2021.
I gang igen

Image

Lægger vi ud med de seneste måneder, har vi kunnet glæde os over, at mangt og meget endelig er kommet i gang igen. Det er ikke sket uden omkostninger, for fra bekymrende mange klubber har vi hørt om betydelig medlemsafgang og – nu hvor der atter er åbnet – en del udfordringer med at komme op i fart igen. I den forstand har den lange periode med forskellige grader af nedlukning bestemt ikke været omkostningsfri.

Heldigvis har mange af vores medlemmer kunnet nyde godt af forskellige hjælpepakker, men det er endnu en gang blevet bekræftet, at penge ikke gør det alene. Uden en massiv indsats fra ledere og andre frivillige – og uden opbakning fra medlemmerne – kommer vi ikke tilbage til de i sportslig forstand gode tider fra før det tidlige forår 2020.
Webinar og tv-program

Image

Nye udfordringer kalder på nye aktiviteter – ikke mindst når man i stigende grad oplever, at medlemsklubberne beretter om mistrivsel som følge af coronanedlukningen. Derfor allierede vi os i foråret med guldroeren Eskild Ebbesen for via vores første virtuelle arrangement nogensinde at gøre noget meget konkret ved de ekstra udfordringer, som nedlukningen bød på. Eskild Ebbesen delte med baggrund i sine egne rige erfaringer ud af sin inspiration og de redskaber, han bruger for at holde gejsten oppe og formen på plads. Selvom det er hans guldresultater, der står klarest i erindringen, har Eskild selvfølgelig også i sin sportslige karriere oplevet perioder, hvor der har været ekstra meget at kæmpe med. Han ved om nogen, hvad det kræver for at styrke vindermentaliteten og forbedre ens præstationer – og det nød vi altså godt af, da han deltog i vores første webinar.


Image

Arrangementet blev fulgt op at den første udgave af SIFAs Sport On, et tv-program om og med en profil fra idrættens verden. Vi lagde ud med et eksklusivt interview med direktør Jan Larsen fra Aalborg Håndbold, der i mange år har været en kæmpe inspiration for idrætten. Han fortalte om rejsen fra et ydmygt baglokale i KFUM-hallen til et nu næsten for lille Gigantium og om samarbejdet med ”lokale helte” som Christian Kjelling og Joakim Boldsen – og snart nogle af verdens bedste i form af Mikkel Hansen og Aron Palmarson. Udsendelsen, der blev sendt på DK4 og via vores Facebookside, vil blive fulgt op af nye programmer i den kommende periode.


Image


Velkomne hjælpepakker

Image

På landspolitisk plan blev det flere gange i perioden mellem repræsentantskabsmøderne i 2020 og 2021 besluttet at iværksætte hjælpepakker, hvoraf en del heldigvis kunne komme idrætten til gode. Disse midler blev især kanaliseret ud gennem DIF og DGI’s coronahjælpepulje, DIF og DGI’s genstartspulje og DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter.


Image

I foråret 2021 fandt budgetforligspartierne i Aalborg Kommune 15 mio. kr. til en pakke med genstartsindsats efter coronanedlukningen. Også det var et rigtig godt initiativ, som sigtede på at hjælpe mange dele af lokalsamfundet. Imidlertid måtte vi som repræsentanter for foreningslivet i Aalborg udtrykke vores nervøsitet for, hvor og hvordan midlerne ville komme i spil. Det viste sig nemlig, at en tredjedel skulle gå til ”kultur”, mens der var afsat to mio. kr. til ”unge kunstnere”. Dertil kom ”aktiviteter der understøtter detailhandel, restauranter, caféer m.v.”, som skulle have fire mio. kr., mens ”varmestuer og socialt udsatte” og ”aktiviteter i oplandsbyer” fik én mio. kr. hver. Endelig var der til ”uddannelsessøgende, ensomhed” afsat to mio. kr. Vi anfægtede naturligvis ikke allokering af hverken det ene eller det andet beløb, men pointerede over for politikere og embedsmænd, at der vist manglede en linje, hvor der står ”idrætslivet” eller ”foreningslivet”.

Efterfølgende blev vi garanteret, at idrætten naturligvis ville indgå i pakken, men vi mangler endnu at se hvordan.Foreningstrivsel under nedlukningen

Image

Folkeoplysningsudvalget offentliggjorde i december 2020 en undersøgelse af foreningers trivsel under COVID-19. Heri kan man blandt andet se, at næsten otte ud af 10 havde færre aktivitetstimer i 2020 end i 2019, mens hver fjerde forening kunne fortælle om færre medlemmer. Hvad angår økonomi, sagde næsten halvdelen, at den var blevet dårligere det seneste år, mens en tilsvarende andel tilkendegav, at tryghedspakken fra Aalborg Kommune kun havde haft lille eller slet ingen indflydelse på deres økonomi. Til gengæld sagde omkring 30 procent, at tryghedspakken havde haft nogen eller stor indflydelse.
Aktive Fællesskaber

Image

Kort før årsskiftet 2020-21 besluttede et politisk flertal på Christiansborg en indsats mod ensomhed og isolation til uddeling gennem BL Danmarks Almene Boliger. Vi søgte – og med en bevilling på 466.000 kr. kunne vi iværksætte projektet ”Aktive Fællesskaber”, hvor indsatsen tager udgangspunkt i et partnerskab mellem SIFA, en række af vores medlemsklubber og boligforeninger i Aalborg Kommune.

I første omgang er Lindholm Badmintonklub, Aalborg Senior Sport, Sejlklubben Limfjorden og Aalborg Fægteklub kommet i gang – flere af dem sammen med Himmerland Boligforening – og aktuelt arbejder vi kraftigt på at få flere med. Målet er at skabe konkrete samarbejdsaftaler mellem boligforeninger og idrætsklubber, så vi sammen kan sikre, at flest mulige får glæde af de rare midler.

Image

For en måneds tid siden sagde Allan Kuhn, som har et solidt kendskab til den aalborgensiske idrætsverden fra sin tid i AaB, ja til jobbet som projektleder for ”Aktive Fællesskaber” og han er i fuld gang med at afdække mulighederne for samarbejde.

Konceptet for ”Aktive Fællesskaber” er enkelt: En idrætsklub og en boligforening finder sammen om en ekstraordinær aktivitet, der kan fremme fællesskabet i et alment boligområde – og det er her, at Allan Kuhn kan agere fødselshjælper.250.000 kr. fra Lind Puljen

Image

Da vi tidligere på året inviterede ansøgninger til den aktuelle uddelingsrunde fra Lind Puljen, fik vi svar fra ikke færre end 50 klubber. Efter bevillingsudvalgets indstilling og bestyrelsens godkendelse af hvert enkelt af projekterne besluttede vi at honorere 30 af dem, og der blev uddelt 250.000 kr. til fordeling mellem modtagerne – lige fra 1.000 kr. til de største portioner, der denne gang løb på 20.000 kr. De største beløb gik til GymAalborg, Vadum Skytteforening, Aalborg Klatreklub, Aalborg Billard Klub, Cykelglæden og Gudumholm Idrætsforening. Vanen tro var det vidt forskellige idrætsgrene og projekter, der blev tilgodeset, så pengene ved den seneste uddeling kom blandt andre badmintonspillere, bueskytter, faldskærmsudspringere, fodboldspillere, golfspillere, gymnaster, roere, rugbyspillere, ryttere, sejlere, skøjteløbere og tennisspillere til gode.

Det er besluttet, at der i 2021 skal uddeles fra Lind Puljen to gange – næste ansøgningsfrist er 1. oktober 2021.
Aalborg dyrker glæden, sundheden og livet

Image

Da Idrætsmødet i Aalborg debuterede i 2019, lykkedes det at samle omkring 20.000 deltagere, heraf knap 700 til den store konference, hvor næsten halvdelen af landets kommuner var repræsenteret. Alt var indstillet på en gentagelse i 2020, men så kom en pandemi på tværs og planerne måtte rykkes et år. Og for at komme endnu længere på afstand af coronavirus blev det besluttet at flytte 2021-udgaven af arrangementet yderligere nogle måneder, nemlig til udgangen af august og begyndelsen af september.
Budget 2022

Image

Politikerne i Aalborg Kommune arbejder aktuelt på at få budgettet for 2022 på plads. I den forbindelse er det bekymrende, at det er tanken, at Folkeoplysningsområdet skal spare 0,5 procent af den samlede ramme. En sådan besparelse vil i den nuværende situation være et meget dårligt signal at sende og vil uundgåeligt kunne mærkes i forenings- og fritidslivet og dermed vanskeliggøre det fremtidige arbejde på det samlede folkeoplysningsområde. Vi har derfor via Folkeoplysningsudvalget sendt en appel til Sundheds- og Kulturudvalget om at genoverveje udspillet, så den foreslåede besparelse bliver fjernet eller som minimum reduceret. Argumentet er, at det lige nu er centralt at understøtte aktørerne på området, så vi kan få deltagere og medlemmer tilbage i de sunde sociale fællesskaber, som mange har været afskåret fra siden marts 2020.

Til gengæld er vi glade for budgetudspillet på anlægs- og driftssiden – et visionært initiativ, der vil medvirke til at understøtte den kommende fritidsfacilitetsstrategi og de udfordringer, som borgere på baggrund af COVID-19 oplever, hvad angår både fysisk og mental sundhed og trivsel.
Sociale medier

Image

Der er dejligt mange, der synes om SIFA TV Bingos side på Facebook – i øjeblikket flere end 4.600. Det er mere beskedent, hvor mange der følger SIFAs Facebookside og det er synd, for det er blandt andet her, man kan læse nyheder fra det aalborgensiske idrætslivs fællesorganisation. Vi opfordrer derfor til et besøg på www.facebook.com/sifasport, så der kan blive lidt flere end de aktuelle 375, der synes om SIFA.
Mere synlighed

Image

Som bekendt fik SIFA ny formand for et år siden. Grundet coronaudfordringerne er det ikke lykkedes at iværksætte alle de initiativer, som den nye bestyrelse har drøftet, men det kommer forhåbentlig til at ske i løbet af det kommende år. Tankerne omfatter blandt andet et ønske om at gøre SIFA langt mere synlig og nærværende for klubberne i deres dagligdag – også når det går godt – og det vil vi eksempelvis realisere gennem etablering af uformelle netværksgrupper, hvor medlemmerne kan mødes for at drøfte konkrete udfordringer.
Tak

Ud over som vanligt at takke gode samarbejdspartnere for det forgangne år vil SIFA denne gang rette en meget stor tak til ikke mindst de frivillige ledere, der har kæmpet en hård kamp for at få deres klubber til at fungere under ekstremt vanskelige vilkår. Det er lykkedes – men det er det kun på grund af den helt særlig indsats, de frivillige har gjort.

I mange klubber trækkes der selv under normale omstændigheder store veksler på netop de frivillige ledere. Så meget desto mere håber vi, at de helt ekstraordinære udfordringer under coronakrisen ikke har belastet den enkelte for meget – og vi håber, at der fortsat er ressourcer til at se fremad og være klar til at både nyde og yde, når vi er helt igennem de ganske særlige udfordringer.

På bestyrelsens vegne

Ole Nielsen
Formand SIFA