Lind Puljen

Lind Puljen

Hvem kan søge:
SIFAs medlemsklubber.

Hvad kan der søges til:
Sportsmateriel og -udstyr.

Hvad kan der ikke søges til:
Primært sportsmateriel og -udstyr (det, der er essentielt for at dyrke idrætten – f.eks. bolde til boldspilsidrætter, spille- og fritidstøj).

Ansøgningsform:
Ansøgninger sendes til:
SIFA
Teglgårds Plads 1, Niv. 9
9000 Aalborg
Mrk.: “Lind Puljen”

Eller mailes til:
sl@sifa.dk

Ansøgningsfrist:
15. november 2020.

Har du spørgsmål vedrørende ansøgninger, kan de rettes til Søren via telefon 8888 7858 eller sl@sifa.dk

Historien bag Rikke og Peter Linds Fond

Rikke og Peter Lind

Rikke og Peter Lind

I 1984 døde Rikke og Peter Lind i en alder af 88 og 89 år.
Ægteparret for hvem kærligheden til idrætten i Aalborg blev udmøntet i mere end ord.

Butiksfront

Butiksfront

De 2 flittige mennesker drev i næsten 60 år “Skotøjsmagasinet CITY” i Bispensgade.
Fra en mindre butik arbejdede de deres virksomhed op til at være én af provinsens største i branchen.
I 1938 talte “CITY Fodtøj” – som nu var navnet – hele 48 medarbejdere.

Rikke og Peter Lind var ikke hvemsomhelst.
Idéer, vovemod samt handelstalent er nogle af de superlativer, som vi i dag tør sætte på deres livsforløb.

Linds privatmaskine

Linds privatmaskine

Begge havde de flycertifikat og de opfandt begrebet “konfirmandflyvninger”.
Købte man sine fine nye konfirmationssko hos CITY Fodtøj – deltog man i lodtrækningen om en rundtur over Aalborg i ægteparrets privatmaskine.
Et dristigt og smart salgstiltag, der udover masser af kunder i forretningen gav mange konfirmander en utrolig oplevelse.

I mere end 30 år – fra 1930 og frem – udsendtes et par gange årligt et katalog til de fleste husstande i Nordjylland.

City Annonce

Kataloget sendtes også til Færøerne.
Kataloghandelen gav masser af arbejde og man solgte kassevis af sko.

Der var efterhånden åbnet filialer i Vejgaard, Thisted, Brønderslev og København.
Lige til forretningen i 1983 blev solgt, mødte Rikke og Peter Lind hver dag fra morgen til aften.

Hestesporten havde ægteparrets store interesse og hesteopdræt optog en stor del af fritiden.
Som den igangsætter Peter Lind var, mente han at en væddeløbsbane hørte en by af Aalborgs størrelse til.
Aalborg Væddeløbsbane blev lavet og Peter Lind sad i formandsstolen for Aalborg Væddeløbsforening fra 1954-1971.

Roklubben Ægir havde ligeledes parrets bevågenhed og gennem årene skænkede de klubben ikke mindre end seks af de dyrebare både.
De blev begge udnævnt til æresmedlemmer i klubben.

Da Rikke og Peter Linds fælles testamente blev åbnet, var der testamenteret 1 million kroner til en idrætsfond, som SIFA skulle administrere, ligesom SIFA skulle have del i den sum penge, der blev til rest, når øvrige testamentariske betingelser var opfyldt.

SIFA har siden 1988 hvert år på parrets bryllupsdag, den 3. februar, uddelt midler – alt i alt over 2,5 mil. kr. – til idrætslivet i Aalborg.
Disse midler er gået til sportsmateriel og -udstyr, dygtiggørelse i ind- og udland, træner- og lederuddannelse, deltagelse i internationale arrangementer o.s.v.

Baggrunden med Rikke og Peter Linds Fond var fra starten at kunne støtte idrætten i Aalborg med et ikke uvæsentligt beløb på over kr. 100.000 om året.
Den lave rente har betydet, at der i årene 2001-2007 blev udbetalt væsentligt lavere beløb og i 2008 ville der “kun” kunne udbetales kr. 29.000 til medlemsklubberne.
Derfor søgte bestyrelsen i Lind Fonden Civilstyrelsen om lov til at afvikle fonden over 10 år – hvilket man fik lov til.
Dvs. at der fra år 2008 til og med år 2017 kom kr. 100.000 oveni rentetilvæksten – hvorefter fonden blev opløst.

Fondens sidste kroner – i alt 120.000 – blev delt ud til 16 foreninger ved en sammenkomst hos Aalborg Styrkeløfter Klub på Skydebanevej i februar 2017.

For rådmand og formand for Lind Fondens bestyrelse Mads Duedahl var det en både glædelig og vemodig dag.

“En glædens dag, fordi vi med uddelingen kommer vidt omring i vores foreningsliv.
Det er fantastisk at se hvor langt de forholdsvis beskedne midler rækker hos modtagerne”, sagde han.
“Men det er selvfølgelig også vemodigt, at vi i dag må sige farvel til fonden”, tilføjede han.
Helt slut er det dog ikke.

Lind Fonden kører videre – nu som Lind Puljen

“Vi har jo nedlagt Lind Fonden, men SIFAs bestyrelse har valgt at køre traditionen videre og dedikere en årlig pulje til formålet.
Vi har valgt navnet Lind Puljen, og den kommer til at blive en direkte fortsættelse af Lind Fondens uddeling.
Vi satser på, at der hvert år kan uddeles omkring 100-120.000 kr. lige som med Lind Fonden”, forklarer SIFAs formand Keld Jensen.
“Man kan sige, at den her uddeling er de små foreningers store dag.
Det er i hvert fald ikke samme slags ansøgninger, vi almindeligvis får hos SIFA”, siger Keld Jensen, som også fremover vil forsøge at uddele penge omkring Lind-ægteparrets bryllupsdag den 3. februar.