Service Sparekassernes Idrætslederpris

Service Sparekassernes Idrætslederpris

Michelle Werenberg, AB5 får overrakt Nordjyske
Service Sparekassers Idrætslederpris 2015

De 3 idrætsorganisationer – DFIF – DGI og DIF indhenter hvert år i første kvartal indstillinger hos deres tilsluttede foreninger i følgende kommuner: Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Læsø, Aalborg, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord, Morsø og Thisted.

Fondens formål er at opmuntre ulønnede ledere inden for idræts- og ungdomsarbejdet, ved at tildele dem en idrætslederpris som en anerkendelse af deres indsats i foreningen.
Priserne skal fortrinsvis uddeles til yngre ledere.
Beløbet er tænkt anvendt til deltagelse i kursus eller gennemførelse af en idrætsrejse efter den enkeltes eget ønske.
En pris kan undtagelsesvis tildeles en forening.
Indstillinger kan foretages af bestyrelsen for en idrætsforening eller af grupper eller enkeltpersoner tilknyttet sådanne foreninger.
Prisen kan ikke søges af en selv.
Indstillingen skal stiles til den idrætsorganisation, hvorunder hovedparten af foreningens aktiviteter hører, og sendes til den repræsentant, der er i fondsbestyrelsen.
Indstillingen skal være repræsentanten i hænde senest den 15. april det pågældende år.
Indstillingen kan ikke indsendes direkte til fonden.
Der uddeles normalt 3 priser á kr. 6.000 – fordelt med en til hver forening.
Du kan hente indstillingsskema her:

Indstillingsskema – Word
Indstillingsskema – PDF

Indstillinger mailes til:

sifa@sifa.dk